Ennakoiva tiedon jakaminen kasvattaa yhteistä hyötyä — Näin ’’toteuta ja seuraa’’ -toimintatapa näkyy NCC:llä työmaan arjessa

Miksi ’’Toteuta ja seuraa’’ – on meillä NCC:llä tärkeä toimintatapa? Miten se auttaa meitä viemään projektit maaliin johdonmukaisesti? Vastaava työnjohtajamme Arttu kertoo, miten onnistumme pääsemään hankkeissamme laadukkaaseen lopputulokseen.

Miksi ’’Toteuta ja seuraa’’ – on meillä NCC:llä tärkeä toimintatapa? Miten se auttaa meitä viemään projektit maaliin johdonmukaisesti? Vastaava työnjohtajamme Arttu kertoo, miten onnistumme pääsemään hankkeissamme laadukkaaseen lopputulokseen.

Tämä on viimeinen osa neliosaisesta juttusarjastamme, jossa tutustumme NCC:n neljään keskeiseen toimintatapaan: 

NCC:llä tieto ohjaa päätöksentekoa – miten tietoa eri työvaiheista saadaan ja hyödynnetään?

NCC:n Toteuta ja seuraa -toimintatavan ydintä on tehdä päätökset tosiasioiden perusteella. Työmaalla vaivaa päätöksenteossa vähentävät esimerkiksi jokaista naulaa myöten hiotut menettelyt ja prosessit. Tietoon perustuvia päätöksiä on helppo tehdä, kun myös erilaiset digitaaliset ratkaisut mahdollistavat reaaliaikaisen ja tarkan tilannetiedon suoraan kaivannon reunalta työmaatoimistoon.

Työmaakierroksella vastaava työnjohtajamme Arttu pystyy esimerkiksi katsomaan heti puhelimen 3D-näkymällä, miltä joidenkin asennustöiden pitäisi näyttää valmiina – aiemmin sama hahmotettiin paperikuvista.

– Näen jo rakentamisvaiheessa, miten esimerkiksi talotekniikat risteävät keskenään rakenteissa. Tällaisten työkalujen ansiosta huomataan ajoissa, mikäli jokin on pielessä. Sitten keksimme ratkaisuja pulmiin yhdessä tiimini kanssa, Arttu kertoo.

Tärkeimmäksi työkalukseen Arttu kuitenkin nimeää laadunvarmistusmatriisin, jonka avulla rakentamisen laatua tarkkaillaan tarkasti kohta kohdalta.

Matriisi yksinään ei kuitenkaan toimi, mikäli sen käyttöä ei seurata eikä yhteiseen menettelyyn sitouduta.

– Laadunvarmistusmatriisi on meille muistilista ja työkalu, mutta palavereissa seuraamme työjärjestystä ja aikataulua. Pohdin mielelläni samalla tiimiläisteni kanssa yhdessä, missä työvaiheessa kunkin oma kiinnostus ja vahvuudet ovat, Arttu sanoo.

Jos keskustelulle ei varattaisi aikaa ja tieto ei kulkisi, kärsisi laatu nopeasti.

– Virheitä huomattaisiin liian myöhään ja luottamus rapistuisi joka suuntaan sidosryhmien kanssa, Arttu summaa.

Into oppia uusia asioita ja työskentelytapoja on läsnä päivittäin

Toteuta ja seuraa -toimintatapa ei tietenkään tarkoita Excelin tarkkaa suorittamista päivästä toiseen, vaan tahtoa ja taitoa hoitaa hommat sovitusti kuntoon ajallaan. Monille NCC:läisille se merkitsee myös asennetta opetella uusia taitoja ja työskentelytapoja tutun tekemisen rinnalle.

Artun työssä oma kehittyminen on konkretisoitunut hyppynä vastaavan työnjohtajan saappaisiin. Rakennusalalla tilanteet elävät nopeasti ja valmistautuminen uuteen pestiin aloitettiinkin hyvissä ajoin.

– Keskustelimme jo joitakin vuosia etukäteen esihenkilöni kanssa kiinnostuksestani edetä uralla vastaavaksi. Sitä silmällä pitäen valitsimme koulutuksia, jotka vahvistivat tässä kyseisessä pestissä tarvittavaa osaamista.

NCC:llä Artun oli myös mahdollista yhteensovittaa opinnot ja työelämä joustavasti: hän suoritti rakennusalan erikoisammattitutkinnon soveltaen annettuja tehtäviä ja dokumentaatiota käynnissä olevaan työmaahan.

Nykyisessä työssään vastaavana työnjohtajana Arttu haluaakin olla luotettava ja kehitysmyönteinen esihenkilö, joka motivoi myös muita etenemään urallaan.

Paras ratkaisu löytyy vuoropuhelulla

NCC:llä aktiivinen tiedon kerääminen, jakaminen ja hyödyntäminen ovat viime vuosina näkyneet hyvinä tuloksina työturvallisuuden kehittämistyössä. Työmaalla on havahduttu siihen, että turvallisuus on todella yhteinen asia – oma työpanos varmistaa myös työkaverille turvallisen työpäivän.

Artun mukaan työturvallisuuden saralla on onnistuttu etenemään entistä enemmän ennakoivaan suuntaan.

– Aiemmin työmaalla näki valvonnan yhteydessä niin sanottua asennekasvatusta. Nyt vuosien pitkäjänteinen työ tuottaa tulosta—samoista asioista ei enää kinastella entiseen tapaan. Ihmiset ovat alkaneet ymmärtää itsekin työturvallisuuden merkityksen omalla kohdallaan.

NCC:llä työtapaturmien ennaltaehkäisyyn suhtaudutaan järjestelmällisesti noudattamalla ohjausjärjestelmiä ja rutiineja. NCC palkittiinkin vastikään turvallisuuskilpailussa yrityksenä, jonka työmailla mitatut turvallisuuden tasoa ilmaisevat TR- tai MVR-indeksien tulokset ovat keskimääräisesti kaikkein korkeimmat.

Turvallisuustyö on jatkuvaa, mutta Arttu muistuttaa jokaista taputtamaan itseään jo tässä vaiheessa olalle hyvin tehdystä työstä.

– On tärkeää ja motivoivaa pysähtyä miettimään ajassa taaksepäin—silloin huomaa, että asioita todella pystytään muuttamaan pitkäjänteisellä työllä positiiviseen suuntaan.

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.