Mitä “intohimona onnistua” tarkoittaa NCC:llä? — Tällaisia hyötyjä siitä on vaativissa rakennushankkeissa

Intohimona onnistua on yksi NCC:n työkulttuurin kulmakivistä. Miten se näkyy johtamisessamme? Millaisia edistysaskelia se tuo työmaillemme? Teknisen toimiston päällikkömme Kati kertoo, miten me ylläpidämme korkeaa suoritustasoa vaativissa rakennushankkeissa.

Intohimona onnistua on yksi NCC:n työkulttuurin kulmakivistä. Miten se näkyy johtamisessamme? Millaisia edistysaskelia se tuo työmaillemme? Teknisen toimiston päällikkömme Kati kertoo, miten me ylläpidämme korkeaa suoritustasoa vaativissa rakennushankkeissa.

Tämä on kolmas osa neliosaisesta juttusarjastamme, jossa tutustumme NCC:n neljään keskeiseen toimintatapaan: 

Mitä “intohimona onnistua” NCC:llä tarkoittaa konkreettisesti?

NCC:llä ’’intohimona onnistua’’ -periaate tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että haastamme itsemme ja toisemme kehittymään jatkuvasti sekä ylittämään tavoitteemme.

Tässä yhtälössä Katin rooli esihenkilönä on esimerkiksi kannustaa tiimiläisiään ottamaan yhä suurempia vastuita työssään.

— Ehdotan heille tehtäviä, joita he eivät ole aikaisemmin tehneet ja jotka haastavat heitä sopivasti, Kati kuvailee.

Oman osaamisen haastaminen ja intohimoinen asenne omaa työtä kohtaan johtavat NCC:llä usein haastavampiin työtehtäviin kokemuksen karttuessa. Esimerkiksi Kati on edennyt harjoittelijasta työmaainsinööriksi ja viimeisimpänä teknisen toimiston päälliköksi.

— Esihenkilöni ehdotti minulle tätä uutta roolia, jotta voisin jälleen kasvaa ja kehittyä, Kati kertoo.

Kati kertoo mitä intohimona onnistua tarkoittaa NCC:llä konkreettisesti

Intohimoinen osaamisen kehittäminen on poikinut NCC:llä edistyksellisiä toimintatapoja vaativien rakennushankkeiden hallinnassa

NCC:läisyyden ydintä on uuden kokeileminen, mokaaminen, korjaaminen, opiksi ottaminen ja kehittyminen. Viime aikoina NCC:llä on otettu merkittäviä kehitysaskelia esimerkiksi laadunhallintaprosesseissa, yhtenäisen toimintajärjestelmän kehittämisessä ja työturvallisuuden parantamisessa.

— Olemme ottaneet harppauksen esimerkiksi digitaalisten työkalujen hyödyntämisessä mallinnuksessa ja aluesuunnittelussa. Lisäksi olemme parantaneet hankkeiden kannattavuutta ja ihmisten johtamista, Kati luettelee edistystä oman NCC-uransa varrelta.

Meillä NCC:llä onkin usein tapana pohtia kehitysideoita yhdessä tiimiläisten ja usein myös asiakkaiden kanssa kumppanuusmentaliteetilla.

— Hyvä asiakaskokemus ei synny pelkästään laatutekijöistä, vaan myös ammattimaisesta työotteesta. ’’Intohimona onnistua’’ -toimintatapa kulminoituu jokaisen NCC:läisen motivaatioon puhaltaa yhteen hiileen ja tehdä parhaansa siten, että sekä asiakas että NCC hyötyvät, Kati sanoo.

“Intohimona onnistua” ei ole pysyvä tila, vaan vaatii aktiivista johtamista ja palautteen antamista

Me kaikki tiedämme, että intohimoinen asenne työhön ei jatku ikuisesti ilman toistuvia toimenpiteitä. Katin mukaan tärkeintä onkin ylläpitää tiimissä positiivista virettä, joka ruokkii motivaatiota ja saa NCC:läiset tavoittelemaan yhä laajempaa osaamista vaativissa rakennushankkeissa.

Kati itse panostaa palautteen antamiseen, johon NCC:llä koulutetaan uusia esihenkilöitä jo esihenkilövalmennuksessa.

— Annan tunnustusta taitavasta suorituksesta hyvin matalalla kynnyksellä. Vastaavasti, kun rakentavaa palautetta on aihetta antaa, valmistaudun etukäteen huolellisesti ja käsittelen asian rauhassa kahdestaan tiimiläiseni kanssa, Kati kertoo.

Myös säännölliset kehittymiseen liittyvät keskustelut NCC:llä ovat tärkeitä hetkiä, joissa esihenkilö ja tiimiläinen seuraavat suoriutumista yhdessä sekä valitsevat päämäärät, joiden tavoittelemiseen molemmat voivat sitoutua.

— Huolehdin, että tiimini tietää työmme tavoitteet. Käyn tärkeimmät työtehtävät jokaisen kanssa läpi henkilökohtaisesti ja tarjoan tiimilleni priorisointiapua, jotta tavoitteet tulevat saavutetuiksi, Kati kiteyttää.

 

Lue lisää NCC:n kulttuurista ja toimintatavoista:

Miltä rakennustyömaa näyttäisi, jos sieltä poistettaisiin vastuullinen toimintatapa? >>

Yhteistyön toimintakulttuuri saattaa kuulostaa helpolta, mutta se ei toteudu itsestään – 3 keinoa, joilla NCC:llä edistetään ”Rakenna yhdessä” -periaatetta >>

NCC:n arvot ja toimintatavat >>

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.