Raija Inkiläinen vastaa kiviainesalueiden lupaprosesseista

Kalliokiviaineksen louhinta ja murskaus rakennusmateriaaliksi sekä puhtaiden maa-ainesten ja kierrätysmateriaalien vastaanotto ovat kaikki luvanvaraista toimintaa. Lupaprosessit ovat paikkakohtaisia, joten lupaprosesseja on käynnissä useita yhtä aikaa. NCC:llä Uudenmaan ja itäisen Suomen lupaprosesseista vastaa projektipäällikkö Raija Inkiläinen. Lue, millaista työ käytännössä on!

Mitä projektipäällikön toimenkuvaasi kuuluu?

Vastaan  kiviainestoimintaamme liittyvistä ympäristö- ja maa-aineslupaprosesseista. Olen mukana myös pohjoismaisessa ryhmässä, missä hyväksytään viralliset, paikallisen luonnon monimuotoisuutta vahvistavat NCC Kielo -alueet.

Tärkeintä työssäni on viedä lupaprosesseja eteenpäin niiden vaatimassa aikataulussa. Toiminnan perusta on kiinni siitä, että lupa-asiat ovat kunnossa. Käynnissä on aina useampia projekteja yhtä aikaa, ja kaikki ovat eri vaiheissa lupaprosessia. Nämä ovat pitkän ajan projekteja, menee vuosia ennen kuin saadaan toiminta käyntiin ja uusi kiviainesalue auki. Lupaprosessiin ei voi juuri vaikuttaa, koska ne etenevät viranomaiskäsittelyjen mukaisesti. Organisoin myös lupien ylläpitäviä toimia, joita ovat esimerkiksi viranomaistarkastukset ja päästömittausten raportointi viranomaiselle.

Millaista osaamista työssäsi erityisesti tarvitaan?

Toimintaan liittyvää lainsäädäntöä ja lupaprosesseja täytyy tuntea. Itse olen lukenut luonnontieteitä, yhdyskuntasuunnittelua ja ympäristöoikeutta. Asioita on hyvä osata hahmottaa kokonaisuuksina ja ymmärtää toimintaympäristöä, missä työskentelemme.

Miten digitaalisuus näkyy työssäsi?

Aiemmin lupahakemukset lähetettiin useina kappaleina paperiversioina ja nyt kaikki menee sähköisenä, joten olemme päässeet paperipostista eroon.

Mistä innostut työssäsi?

Tämä on juuri sitä hommaa, mitä haluan tehdä. Todella mielenkiintoinen ala ja koko ajan tapahtuu uutta, ei ole samanlaisia päiviä ja saan käyttää työssäni omaa osaamistani.

Milloin tunnet onnistuneesi?

Kun asiat menevät eteenpäin, kaikki loksahtaa kohdalleen ja on yhteinen tahtotila, miten asioiden kanssa kannattaa edetä. Lupahakemusta joutuu usein tarkentamaan, eikä käsittely etene aina suoraviivaisesti. Välillä se turhauttaa, mutta kuuluu oleellisesti tähän työhön. Ja porukallahan tätä tehdään, minun kauttani ei yksikään lupahakemus etenisi, jos ei olisi työkavereita. Tarvitsen paljon kiviaineskollegoiden osaamista ja näkemystä.

Mikä sitouttaa sinut NCC:hen?

Ihmiset ja työilmapiiri ehdottomasti. Täällä on ollut kiva olla heti alusta asti, olen viihtynyt tosi hyvin ja olen tosi motivoitunut, tykkään työstäni. Tämä on selkeää tiimityöskentelyä ja kaikki tietää oman työroolinsa ja sen merkityksen, pelataan samaan maaliin ja tiedetään tavoite ja miksi töissä ollaan. Aika matalalla kynnyksellä meillä kiviaineksessa keskustellaan ja kysellään asioita, meillä on kiva työympäristö.

Tutustu, missä NCC:n kiviainesalueet sijaitsevat.

Lue, mitä maa-aineksia ja kierrätysmateriaaleja NCC:n kiviainesalueille otetaan vastaan!

Lue myös blogi maa-ainesten (myös vieraslajimaat) vastaanotosta.

Lue blogi kestävän kehityksen toiminnasta kiviainesalueella.

Suosittelemme meno-paluukuormia. Katso video aiheesta!

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.