Ohkolan kiviainesalueelle otetaan vastaan vieraslajikasviperäisiä maa-aineksia ja muita erikoismaita

On vastuullista hävittää vieraslajikasvit tontilta. Kun kasvit on hävitetty, jäljellä on vielä maata, jossa kasvit elävät. NCC ottaa nyt vastaan vieraslajiperäistä maa-ainesta Mäntsälän Ohkolaan, jossa kasvien kasvu maaperästä estetään. Kaikki muutkin vastaanotetut maa-ainekset tutkitaan ja läjitetään lupamääräysten mukaisesti.

Kuvan kurtturuusu on haitallinen vieraslaji, jonka kasvatus on kiellettyä siirtymäajan jälkeen 1.6.2022 alkaen.

Vuoden päästä astuu voimaan kurtturuusun kasvatuskielto, lupiini on vallannut tienpientareet, jättipalsamia ja -putkea hävitetään kaupunki- ja kuntavetoisesti jo useista paikoista. Vieraslajit uhkaavat viedä kasvupaikat perinteisiltä kasveiltamme.

Samat ongelmat koskevat kotipuutarhaa kuin rakennustyömaiden alta poistettavaa maa-ainesta, mutta mittakaava on paljon suurempi. Miten koko tontillinen vieraslajimaata hävitetään? NCC on huomannut ongelman ja vastaa nyt kysyntään Mäntsälän Ohkolan kiviainesalueella, jonne otetaan jo useita erilaisia maa-aineksia vastaan lupamääräysten sallimissa rajoissa.

– Uusin lupamme koskee vieraslajimaita, joita käsitellään ja läjitetään alueelle niin, etteivät vieraslajit pääse kasvamaan ja leviämään, NCC:n kiviainestoiminnan kehitysjohtaja Jan Liimatainen kertoo.

Miten vieraslajit hävitetään maaperästä?

Vieraslajikasvit poltetaan jätteenkäsittelyssä, eikä niitä voi toimittaa maanvastaanottoon. Ensin maa-aines seulotaan, jolloin mahdolliset juuret, oksat ja varret erotetaan maa-aineksesta ja ne toimitetaan poltettaviksi asianmukaisesti. Lopulta seulottu vieraslajimaa haudataan vähintään kahden metrin syvyyteen ja kaikki kasvu estetään. Paikka merkitään huolellisesti, jotta kasvun loppuminen voidaan myöhemmin tarkistaa ja todentaa.

NCC on perehtynyt erikoismaiden vastaanottoon

Maiden vastaanotto on viranomaisten valvomaa, luvanvaraista toimintaa, jolla varmistetaan, ettei maista ole haittaa ympäristölle. NCC:llä maa-aines myös tutkitaan itse. Jokaiselta alkavalta työmaalta tulevasta aineksesta otetaan näyte ja sen haitta-ainesosat analysoidaan tehtävään suunnitellulla tekniikalla. Myös maa-aineksen tuoja todistaa maan alkuperän täyttämällä maa-ainesilmoituksen.

– NCC:n Ohkolan vieraslajimaiden vastaanotto on mittaluokassaan ainutlaatuinen koko Suomessa. Yleisesti eri maalajikkeiden vastaanotto on kasvanut asiakkaiden tarpeista, sillä rakentamisen alta otetuille maille on erityisesti pääkaupunkiseudulla hyvin vähän luvanmukaisia vastaanottopaikkoja, Jan Liimatainen toteaa.

Meno-paluukuormilla pienennetään kuljetuspäästöjä

NCC ottaa useilla kiviainesalueilla vastaan puhtaita maa-aineksia eli ihan tavallista maata, mikä kaivetaan pois uuden rakennuksen alta. NCC suositteleekin kaikille kuljetuspäästöjä pienentävää rakennustapaa, jossa samalla kuljetuksella voidaan menopaluukuormana toimittaa maata kiviainesalueelle ja samasta paikasta viedään maan tilalle kiviainesta talon alle. Onkin järkevää, että maiden vastaanotto on kiviaineksen tuotantoalueella. Vastaanotettua, puhdasta maa-ainesta käytetään kiviainesalueiden meluvallien rakentamiseen sekä louhinta-alueiden maisemointiin, kuten NCC Kielo -alueiksi, joille luodaan eri eliöille sopivia luontotyyppejä.

Puhdas maa-aines ei ole haitallista jätettä

NCC:llä myös puhtaaksi ilmoitettu maa-aines todennetaan puhtaaksi ennen maan läjitystä. Erikoismaa-aineksetkaan eivät aiheuta haittoja ympäristölle, kun ne käsitellään huolellisesti ja niiden läjitys suunnitellaan etukäteen.

– Monilla vastaanottoalueiden lähiasukkailla on pelkoja siitä, että jopa puhdas maa-aines haittaisi ympäristöä. Ennen puhuttiin maankaatopaikoista ja tuo nimi on varmasti herättänyt pelot. Huoleen ei ole mitään syytä silloin, kun maita otetaan vastaan ympäristöluvan mukaisesti ja maan puhtaus vielä varmistetaan, kuten meillä tehdään, NCC:n Jan Liimatainen sanoo.

Savimaat vaativat erikoisosaamista

Esimerkiksi Helsingissä rakennetaan paljon maalle, joka on vanhaa merenpohjaa. Tällöin maaperä on savipitoista ja siinä on jäämiä kasveista. Joskus maaperä ylös nostettaessa haisee siitä syystä rikkipitoiselle. Aines on puhdas luonnontuote, mutta sen ph-arvot poikkeavat muusta maa-aineksesta ja lisäksi savimaa muuttuu veden kanssa liejuksi, jonka valuminen pitää estää, kun savipitoista maata läjitetään. Myös sulfidisavia otetaan Mäntsälän Ohkolassa vastaan ja läjitetään sekä rajataan virallisen ohjeistusten mukaisesti, jotta valumat eivät muuta ympäröivien alueiden ph-arvoja. Ainesta ja alueen valumavesiä seurataan ph-mittareilla ja tarvittaessa tehdään myös ns. neutralointikaivoja, joissa ainesta neutraloidaan kalkilla.

– Esimerkiksi Raide-jokeri-hankkeesta pääkaupunkiseudulla tulee sulfidimaita. Ne pitää peittää, jotta ovat hapettomassa tilassa, eikä rikkipitoisuus näin nouse ja aiheuta happamoitumista ympäristölle, Jan Liimatainen kertoo.

Rakennusmateriaalejakin kierrätetään

Maa-ainesten lisäksi Ohkolan kiviainesalueella kierrätetään rakennusmateriaaleja, kuten betonia, tiiltä, asfalttipalaa ja -rouhetta.
– Kierrätysmateriaalien suosio on kasvussa rakentamisessakin. Uusien säädösten mukaisesti asfalttirouhetta voi käyttää uuden asfaltinvalmistuksen lisäksi jo esimerkiksi metsäteiden rakenteissa ja pinnoitteissa. Betonimursketta voidaan käyttää samalla tavalla rakennekerroksiin teihin ja pihoihin, mutta ei talon alle, Jan Liimatainen toteaa.

Jan Liimatainen

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.