Kestävästi kiviaineksesta

NCC Industryn Suomen kiviainestoimintaa pyörittää kompakti, noin 30 asiantuntijan joukko. Johtajansa Pertti Peltomaan luotsaamana monialaiset osaajat tekevät määrätietoista työtä tarjotakseen asiakkailleen ratkaisuja, jotka tukevat niin liiketoimintaa kuin kestävän kehityksen periaatteita. Suomen tiimissä onkin ideoitu jopa toimintamalleja, joita NCC hyödyntää kaikkialla Pohjoismaissa.

Mistä moinen innovatiivisuus kumpuaa?

– Meillä on tosi taitava ja osaava porukka tekemässä ja kehittämässä toimintaa, sieltä ne ideat tulevat. Tiimi tietää, että pieniäkin asioita kehittämällä voi saada aikaan kiinnostavia ja kannattavia ratkaisuja, joilla asiakasta palvellaan entistä paremmin, Suomen kiviainestoimintaa johtava Pertti Peltomaa toteaa.

Asiakkaan tarpeiden ohella toiminnan kestävyys on Peltomaan bisneksessä keskeinen johtotähti, kuten ne ovat koko NCC:llä. Kiviainestoiminnassa se tarkoittaa muun muassa sitä, että uusiutumattomia luonnonvaroja käytetään huolellisesti ja toiminnan haitallisia ympäristövaikutuksia ehkäistään hyvällä suunnittelulla, teknisillä ratkaisuilla ja jälkihoitotoimilla.

– Kiviainestoiminta perustuu luonnonvarojen hyödyntämiseen, ja pitkällä aikavälillä siitä voi tehdä kannattavaa vain kestävällä tavalla. Siksi kehitämme toimintaamme jatkuvasti, yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Pertti Peltomaa, NCC Industry

Palkittua biodiversiteettityötä

Malliesimerkki toiminnan kehittämisestä on NCC Kielo -ohjelma, joka on raaka-ainejohtaja Taina Piiroisen tiimin vuonna 2012 kehittämä menetelmä luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi kiviainesalueilla. Siinä biodiversiteettiä edistetään alueen omat erityispiirteet huomioiden. Paljaista hiekka- ja soramaista sekä kallioista luodaan erikoisympäristöjä, kuten niittyjä, kivikkoja, kosteikkoja ja lahokkoja, joita ei luonnostaan enää juurikaan muodostu. Näin tuetaan esimerkiksi pölyttäjien sekä kosteilla ja kuivilla mailla viihtyvien kasvilajien elämää.

– Alueita kehitetään yhdessä paikallisten luontojärjestöjen kanssa, ja monimuotoisuutta edistäviä toimia tehdään sekä kiviainestoiminnan aikana että sen jälkeen. Menetelmä on näin myös osa toiminnan suunnitelmallista lopettamista ja maisemoinnin ennakointia, Peltomaa summaa.

Alkunsa suomalainen innovaatio sai siis jo yli kymmenen vuotta sitten. Nykyään NCC Kielo on Pohjoismaissa rekisteröity tavaramerkki ja ohjelmaa hyödynnetään koko NCC-konsernissa. Vuonna 2019 Ohkolan kiviainestoimipisteen Kielo-ohjelma sai myös alan eurooppalaisen kattojärjestön UEPG:n (European Aggregates Association) palkinnon kestävän kehityksen kilpailussa.

Tuo maata tullessa, vie kiveä mennessä

Suomen kiviaines on ideoinut toisenkin merkittävän pohjoismaisen toimintamallin, One-Stop-Shop-konseptin. Se viittaa toimintatapaan, jolla asiakkaita ja yhteistyökumppaneita kannustetaan ajamaan täysiä kuormia mennessä ja tullessa. Näin säästetään paitsi polttoainetta ja rahaa, myös ympäristöä. Omien kuljetusten polttoainemenekkiä ja päästöjä asiakas voi arvioida NCC:n nettisivuilta löytyvällä laskurilla.

– Useimmissa toimipisteissämme otamme vastaan rakennustyömailta yli jääviä puhtaita maa-aineksia. Samalla asiakas saa paluukyytiin tarvitsemaansa kiviainesta. Säästö on sekä kustannuksissa että luonnon kannalta merkittävä, kun palvelut saa samasta paikasta ja auto ei aja tyhjänä ollenkaan.

One-Stop-Shop -konsepti sopii siis erinomaisesti Suomen kiviaineksen asiakaspalvelufilosofiaan ja se tukee myös NCC:n tavoitteita kestävän kehityksen saralla. Se kannustaa asiakkaita vastuullisiin päätöksiin, kuten tekevät myös kiviainesten ympäristöselosteet, eli EPD (Environmental Product Declaration) -laskelmat, jotka osoittavat tuotteen ja sen valmistuksen ympäristövaikutukset, kuten ilmastoa lämmittävien päästöjen määrät.

– EPD-laskelmissa ei pystytä vielä huomioimaan louhoksille ajavien rekkojen ympäristövaikutuksia, vaan laskelmat tehdään tuotannosta eli siihen asti, kun tuotettu kiviaines on viety kasalle, josta aines sitten myydään eteenpäin. Kun kuljetukset ovat kuitenkin kiviainestoiminnan merkittävin päästöjen lähde, laskurin avulla voimme kannustaa myös asiakkaitamme entistä vastuullisempaan toimintaan, Peltomaa tarkentaa.

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.