Palkittuja tekoja luonnon hyväksi

NCC Kielo palkittiin Brysselissä luonnon monimuotoisuutta edistävänä konseptina kovassa eurooppalaisessa kilpasarjassa. Kalliokiviaineksen tuotantoalueilla luonnon eteen voidaan tehdä konkreettisia toimia.

NCC Kielo palkittiin Brysselissä luonnon monimuotoisuutta edistävänä konseptina kovassa eurooppalaisessa kilpasarjassa. Kalliokiviaineksen tuotantoalueilla luonnon eteen voidaan tehdä konkreettisia toimia.

Kiviainesalueilla lisätään biodiversiteettiä NCC Kielo® -konseptilla, joka osallistui kiviainestoiminnan eurooppalaisen kattojärjestön UEPG:n (European Aggregates Association) kestävän kehityksen kilpailuun. NCC palkittiin nyt jo toista kertaa, tällä kertaa menestystä tuli monipuolisesti Mäntsälän Ohkolan Kiuru-alueella toteutetusta NCC Kielo -konseptista. Kielo sai myös kolme vuotta sitten samaisessa kilpailussa kunniamaininnan. UEPG edustaa eurooppalaisia kiviainestuottajia Brysselissä, jossa se lobbaa eri instituutioita ja vaikuttajia teollisuudenalansa asioista. Jäseniä järjestöllä on 24 maassa. UEPG ajaa kestävää kehitystä koko kiviainestoimintaan, kaikkiin Euroopan maihin.

Kalliokiviaines on tarkoin säädeltyä teollisuutta

Kiviainestoiminta on Suomessa säädeltyä, luvanvaraista toimintaa. NCC tuottaa kiviainesta rakentamisen raaka-aineeksi louhimalla kalliota ja murskaamalla sitä eri käyttötarkoituksiin sopiviksi lajikkeiksi. Kalliokiviaineksen katsotaan olevan lähtökohtaisesti ympäristölle parempi vaihtoehto kuin luonnonsora- ja hiekka-alueiden käytön, jotka ovat monin paikoin tärkeitä ekosysteemille ja erityisesti pohjaveden muodostumisen ja puhtauden kannalta. Erilaisia kiviaineksia tarvitaan kaikkeen rakentamiseen talojen rakentamisesta infrahankkeisiin sekä betonin ja asfaltin valmistamiseen. Kallioiden louhinta jättää maisemaan jäljen, joka kuitenkin maisemoidaan ympäristöön sulautuvaksi viimeistään kiviainestoiminnan päätyttyä ja osittain jo toiminnan aikana.

Mäntsälässä Kielo-toiminta pisimmällä

Kiviainesalueilla lisätään luonnon monimuotoisuutta ja luonnontilan palauttamista alueiden omat erityispiirteet huomioiden. Suomalaiset kehittivät NCC:llä jo vuonna 2012 NCC Kielon toimintamallin. Siitä paras esimerkki on Mäntsälän Ohkolassa sijaitseva kiviainesalue, joka on myös NCC:n suurin tuotantoalue. Neljän hehtaarin täyttömäkeen otettiin vastaan puhtaita ylijäämämaita, joista muovattiin polveileva, useita eri elinympäristöjä sisältävä alue. Alueelle kaivettiin kolme keinotekoista suppaa, joihin kertyy vettä ja lisäksi alueelle tuotiin louhetta ja suurempia järkäleitä. Maaperän kosteus vaihtelee hyvin kuivasta ja karusta kosteaan. Siemenpankki sai aktivoitua rauhassa ja samalla päästiin torjumaan haitallisia vieraslajeja alueella helpommin. Alueelta on kitketty jättiukonputkea, kurtturuusua ja runsain mitoin komealupiinia. Etelärinteelle on kylvetty eri niittykukkien siemenseoksia. Tämä Kiuru-alueeksi kutsuttu paikka on niittyisä alue metsän siimeksessä, jossa sen hyönteislajistoa on rikastettu jo vuosia. Toki siellä tavataan runsaasti myös tavallisia metsänelämiä jäniksistä kuivemmilla alueilla viihtyviin käärmeisiin.

Alueella tehdään yhteistyötä usean eri toimijan kanssa. Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistys ry tekee arvokasta työtä kitkemällä vieraslajeja. Lisäksi siellä toteutettiin kattava perhostutkimus vuosina 2014 – 2016. Paikallinen mehiläistarhaaja on perustanut alueelle kaksi mehiläispesää, joista kummastakin on saatu erinomaiset sadot hunajaa jo useana vuonna. Yhteistyötä tehdään mm. VilliVyöhyke ry:n kanssa.

Puhtaiden maiden vastaanotto tukee NCC Kielo -toimintaa

Osalle NCC:n kiviainesalueista otetaan vastaan saatujen lupien mukainen määrä maarakennustöistä syntyviä, puhtaita maa-aineksia. Näitä maita käytetään alueen maisemointiin ottamistoiminnan päätyttyä tai jo sen aikana Ohkolan mallin mukaisesti. Entiselle kalliokiviainesalueelle on perinteisesti istutettu puuntaimia, mutta NCC Kielo -toimintatavassa on keskitytty rakentamaan luonnon erikoisympäristöjä, joita ei luontaisesti juurikaan enää muodostu. Tällaisia ovat esimerkiksi niityt, kivikot, kosteikot ja lahokot. Näillä voidaan tukea luonnon monimuotoisuutta ja erityisesti pieneliöiden lajirikkautta. Merkittävä osa NCC Kielo -toimintamallia on aina myös vieraslajien torjunta ja ekosysteemille elintärkeiden pölyttäjien suojeleminen.

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.