Mitä tarkoittaa EPD eli ympäristöseloste?

Olet ehkä kuullut puhuttavan EPD:stä, mutta mitä se tarkalleen ottaen pitää sisällään? Kiviainestoimintamme harjoittelija Inka Laari selkeyttää asiaa.

Koska kestävä kehitys, yritysvastuullisuus sekä yrityksen tuotteiden läpinäkyvyys ovat yritysmaailman tulevaisuuden aiheita, on NCC:n kiviainestuotteille päätetty tehdä ympäristöselosteet. EPD (Environmental Product Declaration) eli ympäristöseloste on vapaaehtoinen, standardoitu ja luotettava tapa esittää tuotteen tai palvelun elinkaarianalyysi. Sen tarkoitus on tutkia ja vertailla tuotteen valmistuksen eri vaiheista syntyviä ympäristövaikutuksia sekä selvittää tuotteiden välisiä eroja ympäristön ja kestävän kehityksen näkökulmasta. Tuloksena laskelmasta saadaan tuotteen ja sen valmistuksen ympäristövaikutukset, kuten ilmastoa lämmittävien päästöjen määrät.

NCC toteuttaa kiviainestuotteilleen standardin mukaiset EPD:t seuratakseen kestävän kehityksen tavoitteitaan sekä osoittaakseen asiakkailleen sitoutumistaan ympäristövaikutusten pienentämiseen ja haluun alentaa päästöjä. Koska EPD-asiakirja tehdään läpinäkyvästi standardin mukaisesti ja kolmannen osapuolen asiantuntijan todentamana, lisää se tuotteiden ja tuotantovaiheiden läpinäkyvyyttä sekä vertailukelpoisuutta. EPD antaa varmistettuja ja objektiivisia lukuja päästöistä, resurssien käytöstä ja vaikutuksista ympäristön biologiseen monimuotoisuuteen. Standardin mukaan tehty ja julkaistu EPD on luotettava, sillä siinä käytetyt tiedot ovat tarkkoja, ajankohtaisia ja edustavia. Kun yritys on laskenut toiminnalleen tai tuotteelleen EPD:n, pystyvät myös yrityksen sidosryhmät ja asiakkaat laskemaan omalle toiminnalleen elinkaarianalyysin tai hiilijalanjäljen. EPD:n hyöty on yksinkertainen, se antaa luotettavaa ja läpinäkyvää tietoa tuotteen ympäristövaikutuksista sekä valmistajille että kuluttajille, mikä mahdollistaa parempia päätöksiä.

NCC:n kiviainesliiketoiminta on päättänyt tehdä yksinkertaistettuja EPD-laskelmia, joihin ympäristövaikutukset lasketaan raaka-aineen tuotannosta, materiaalien siirroista sekä tuotannosta. Yksinkertaistettu EPD on standardin mukainen, mutta on rajattu vain tiettyihin elinkaaren vaiheisiin, eli tässä tapauksessa laskenta rajautuu myydyn kiviaineksen kuormaukseen. Kun EPD:n laskelma on valmis, siitä tehdään yleinen taustaraportti, jossa kerrotaan tarkemmin EPD:n vaiheet ja rajat, varsinainen verifioitu EPD sekä ilmastoilmoitus. Ilmastoilmoitus on vapaaehtoinen asiakirja, joka ilmoittaa tuotteen kasvihuonekaasupäästöt elinkaarinäkökulmasta. EPD laaditaan standardien ISO 4025 ja EN ISO 15804 mukaisesti ja valmiina se saa rekisteröidyn tavaramerkin. Valmis EPD on voimassa viisi vuotta ja se julkaistaan kansainvälisessä EPD® System-rekisterissä, jossa se on julkisesti nähtävillä ja ladattavissa. EPD-asiakirja on myös aina tuote- ja tuotantoaluekohtainen ja sitä voidaan käyttää uudelleen useita kertoja, kun sen päivittämisestä pidetään huolta.

Inka Laari, harjoittelija, NCC Industry, Kiviaines

”Olen 22-vuotias ja opiskelen kestävän kehityksen koulutusohjelmassa Hämeen Ammattikorkeakoulussa. Kohta alkaakin opintojeni viimeinen vuosi, jonka jälkeen valmistun tutkintonimikkeellä ympäristösuunnittelija (AMK). NCC:llä työnkuvaani kuuluu EPD-asian jalkauttaminen, niin yleisesti kuin kiviaineksen henkilökunnalle, EPD-asiakirjojen valmistelu, tiedonkeruu sekä EPD-taustaraporttien kirjoittaminen.”

Inka Laari

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.