Työturvallisuus on suunnitelmallista toimintaa ja pitkälti asenteesta kiinni

Suurin osa merkittävistä rakennusalan firmoista on ottanut tavoitteekseen nollatoleranssin tapaturmien osalta. Hyviä tuloksia onkin saavutettu, ja indeksiluvut laskevat välillä kohistenkin, mutta ei turvallisuusasioissa silti ole varaa hölläilyyn. Ainakaan meillä.

Hyvällä suunnittelulla ja kolmen kiinnekohdan säännöllä vältetään putoamiset.

Turvallisuusajattelu on kyllä kehittynyt, mutta vielä on parantamisen varaa. Suomi ei ole turvallisuusasioissa maailman kärkimaita, vaikka monissa muissa asioissa tykkäämmekin pitää itseämme edelläkävijöinä. Jos meille sattuu ja tapahtuu edelleen, niin ihan turhaan.

Isoa-Britanniaa pidetään kiviainesalan työturvallisuusasioissa edelläkävijämaana ja hyvänä esimerkkinä. Siellä saavutettiin esimerkiksi louhoksilla hyvä turvataso jo 1990-luvun puolivälissä. Kun siellä järjestetään vaikkapa koulutustilaisuus isommalle porukalle, ensimmäisenä neuvotaan poistumistiet hätätilanteen varalta. Meillä se ei vielä ole yleinen käytäntö.

Säännöt sikseen. Tietenkin niitä tarvitaan, ja laitteet, koneet ja prosessit pitää alun perinkin suunnitella sellaisiksi, ettei niihin jää turvariskejä käytön suhteen, mutta viime kädessä turvallisuus on kiinni alan ihmisten omista asenteista ja järkevistä päätöksistä arkipäivän työtilanteissa.

NCC:n omassa kiviainestuotannossa otetaan syksyllä 2013 käyttöön lain ylittävä hätä-seis-järjestelmä. Kuljettimien käytössä on tärkeää rakentaa niiden alaosiin sellaiset suojaukset, ettei käyttäjän käsi pääse vahingoittumaan vaikkapa puutteellisesta suojauksesta johtuvan tahattoman kosketuksen seurauksena. Kivipöly on aina ongelma. Perinteinen ratkaisu on kasojen kastelu, mutta tehokkaampia pölyntorjuntakeinoja silti edelleen selvitellään. Turvallisuusriskejä riittää ja työtä niiden poistamiseksi tehdään jatkuvasti.

Kaikkein yleisimpiä onnettomuuksia ovat putoamiset ja raajojen vääntymiset, kun kiipeillään esimerkiksi kuljetusajoneuvojen, kasojen tai telineiden päällä. Tässä onkin siihen yleisesti tunnettu turvallisuusvinkki: kun joutuu kiipeämään, kannattaa muistaa kolmen kiinnekohdan sääntö. Pidä aina vähintään kolme raajaa kiinni kohteessa. Kun kiipeät, ota tukevasti kiinni molemmilla käsillä ja seiso yhdellä jalalla, tai jos joudut ottamaan kiinni vain yhdellä kädellä, varmista, että kummatkin jalat ovat tukevasti. Hyvin suunniteltu kuljetusajoneuvo on sellainen, että siinä on sopivasti portaita, kahvoja ja laskupaikkoja esimerkiksi eväsrasian viemiseksi turvallisesti kuljetuskoppiin.

Pitäkää itsestänne, työkavereistanne ja läheisistänne huolta! Muistakaa aina turvalliset työtavat.
Hyvää kesää!

Lisävinkkejä ja harjoitusta käytännön työturvallisuuteen saa Rudus-turvapuistosta Espoosta, jossa NCC:kin on mukana esittelemässä työturvallisia valintoja. Turvapuistossa esitellään tarkoituksella oikea ja väärä toimintamalli. http://www.rudus.fi/turvapuisto

Pertti Peltomaa
Toimialajohtaja

Kirjoittaja on vetänyt Suomen NCC:n kiviainestoimintaa yli kymmenen vuotta. Saman ajan hän on osallistunut alan kehittämiseen INFRA ry:ssä ja toimii kolmatta vuotta järjestön kiviainesjaoston puheenjohtajana. Hän on myös Euroopan kiviainesjärjestö UEPG:n hallituksen jäsen.

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.