Rakentamisen 5 trendiä vuonna 2018

Trendien ennustaminen on aina hankalaa. Koska kaiken tietävää kristallipalloa ei kuitenkaan ole, niin tulevaisuuteen halutaan valmistautua ennustamalla. Tässä muutamia asioita, joihin mielestäni kannattaa rakennusalalla kiinnittää erityistä huomiota tänä vuonna.

Trendien ennustaminen on aina hankalaa. Koska kaiken tietävää kristallipalloa ei kuitenkaan ole, niin tulevaisuuteen halutaan valmistautua ennustamalla. Tässä muutamia asioita, joihin mielestäni kannattaa rakennusalalla kiinnittää erityistä huomiota tänä vuonna.

VR/AR
Virtuaalitodellisuus (VR) ja lisätty todellisuus (AR) olivat trendejä jo vuonna 2017. Sovellutukset lisääntyvät kiivaaseen tahtiin, mutta aiemmin suurin osa niistä on liittynyt suunnitteluvaiheeseen. Vuonna 2018 virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus laajenevat tuotantoon, jossa ne tuovat mukanaan huimia turvallisuusetuja. Esimerkiksi Suomessa NCC on jo tehnyt käytännön testejä. Sovellutusten leviämistä valtavirtaan kuitenkin odotellaan vielä.

Tiedonlouhinta
Vaikka rakennusalalla ollaan aina luotu dataa, sen systemaattinen kerääminen on ollut usein hajanaista ja rajoitettua. Kapasiteetin (muun muassa kvanttitietokoneen), esineiden internetin ja algoritmien lisääntyessä pitää parantaa myös riskienhallintaa ja uusien digitaalisten palveluiden kehittämismahdollisuuksia. Data on todellakin tulevaisuuden valtti.

Älymateriaalit
Betoni ja teräs ovat perinteisesti dominoineet rakennusalaa, vaikka puun suosio on kasvanut jälleen sen ilmastohyötyjen vuoksi. Uudet älymateriaalit tekevät kuitenkin tuloaan. Esimerkkejä niistä ovat itsekorjautuva betoni, liike-energiaa sähköksi ja dataksi muuttavat kulkuväylät ja savusumua syövät rakennukset. Grafeenin hinta lähtenyt nopeaan laskuun, koska sen saatavuus on kasvanut. Tutkimuksia aiheesta kannattaa pitää silmällä. Esineiden internetin seurauksena materiaaleihin on puolestaan alettu upottaa antureita. Reaaliaikaiset tiedot kiinteistöjen tilasta ja huoltotarpeesta mahdollistavat korjausten etukäteissuunnittelun ja tukitoimenpiteet, jolloin minimoidaan organisaatioille ja koko yhteiskunnalle aiheutuvat häiriöt.

Monitahoiset hankkeet
Kiihtyvä urbanisaatio johtaa kaupunkien tiivistymiseen. Se lisää paitsi rakentamisen tarvetta, myös hankkeissa mukana olevien sidosryhmien määrää. Pelkkä tehokkuuden lisääminen työmailla ei riitä. Hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon myös yhteiskunnan tarpeet liikkumisen, esteettömyyden, kestävän kehityksen ja arjen sujuvuuden suhteen. Monitahoiset ja pitkän aikavälin hankkeet tuovat mukanaan monenlaisia haasteita. Hankkeet saattavat vaikuttaa varhaisessa vaiheessa melkein liian hyviltä ollakseen totta, mutta myöhemmin niissä ilmenee hallitsemattomia ja ennakoimattomia riskejä, jotka vaarantavat aikataulut ja heikentävät tuottavuutta aiheuttaen henkilöstölle paljon kuormitusta. Näissä hankkeissa organisaation on ratkaistava ongelmat tiiminä – eikä yksilöinä – jotta haasteet selätetään ja saavutetaan menestystä. Tämä johdattaa meidät viimeiseen trendeistä.

Uudenlainen osaaminen
Työn tietopohjaisuuden lisääntyminen edellyttää perinteisten rekrytointimallien laajentamista. On tärkeää, että organisaatio onnistuu houkuttelemaan osaajia kasvavilla markkinoilla. Vielä tärkeämpää on kuitenkin henkilöstön sitouttaminen. Miten osaamista voidaan jatkuvasti kehittää? Kuinka luodaan innovointiin kannustava kulttuuri? Nämä ovat kaksi esimerkkiä tämän päivän haasteista. Uskon rakennusalan olevan jo valmis työllistämään datatieteilijöitä. Meidän pitää tuntea ydinliiketoimintamme läpikotaisin. Yksityiskohdat ratkaisevat ja ilman tarkkoja tietoja olemme helppo saalis isommille toimijoille.

Chistina Claeson-jonsson, Chef Forskning och Utveckling, NCCab

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


  • Jan

    24 heinäkuuta, 2019 12:59

    Teräs ja betoni ovat aina dominoineet rakennusalaa kuten artikkelissa sanotaaan. Alalla olleena olen huomannut että muitakin materiaaleja on tullut vauhdilla mukaan juurikin noista ympäristösyistä. Jossain tapauksissa perinteiset materiaalit vain ovat parhaita, esimerkiksi teräshallit tai betoniperustukset on vaikea mennä muulla korvaamaan.

  • Jan

    26 heinäkuuta, 2019 12:27

    Nykytekniikka tuo paljon mukaan rakentamiseen. Itse olen tutustunut paljon automaation lisääntymiseen rakentamisessa ja rakennuksissa. Jutussa mainitaan että myös virtuaalitodellisuus tuodaan rakentamiseen ja sen tuovan mukanaan huimia turvallisuusetuja.