Vastaava työnjohtaja Pekka Salonen: Mitä enemmän on mahdollisuus olla erilaisissa hankkeissa, sitä enemmän oppii

Pekka Salonen työskentelee NCC:llä vastaavana työnjohtajana. Ennen nykyistä rooliaan asuntorakentamisen puolella hän on työskennellyt NCC:llä silta-, toimitila- ja korjausrakentamisessa. Sitä kautta hän on oppinut uusia ja erilaisia toimintatapoja jaettavaksi muillekin.

Mitä työhösi kuuluu, mikä työssäsi on tärkeintä?

Toimin tällä hetkellä vastaavana työnjohtajana NCC:n pääkaupunkiseudun Asuntorakentamisessa. Päivä koostuu todella monista erilaisista, yhteistyössä tehtävistä työtehtävistä. Muun muassa hankintapalavereista, kustannuspalavereista, aliurakkapalavereista, työmaan aluepalavereista, työturvallisuuspalavereista, aikataulupalavereista, työvoimapalavereista, työnjohdon viikkopalavereista, suunnitelmakatselmuksista, kehityskeskusteluista – muutamia mainitakseni.

Työnkuvassani tärkeintä on saada työmaa toimimaan tiiminä. Merkityksellisintä on saada luottamus niin tilaajapuoleen kuin aliurakoitsijoihin. Kapellimestari kuvaa aika hyvin nykyistä työnkuvaani. Olen kaikessa mukana, vaikka en itse soita yhtään instrumenttia.

Miten kehität osaamistasi?

Rakentaminen ei ole muuttunut kolmessakymmenessä vuodessa suuresti. Perusprosessit eri toimialoilla ovat hyvinkin samanlaisia. Olen toiminut NCC:llä siltayksikössä, toimitilayksikössä, korjausyksikössä ja nyt asuntorakentamisessa. Kaikissa olen oppinut työn kautta uusia ja erilaisia toimintatapoja, joita voidaan käyttää myös muilla toimialoilla. Mitä enemmän on mahdollisuus olla erilaisissa hankkeissa, sitä enemmän oppii. Uutta tietoa parhaiten saa kollegoiden verkostolta.

Miten digitaalisuus näkyy työssäsi?

Digitaalisuus näkyy nykyisin aivan kaikessa toiminnassa. Se on yksi työväline, jolla asioita viedään eteenpäin. Kuitenkin on muistettava, että ilman ihmisen toimintaa ja käsityötä rakennukset eivät valmistu. Perusrakentaminen ei ole muuttunut ja sitä ei voi digitaaliosaamisella korvata. Työmaalla tarvitaan yhä mm. betonimiehiä, raudoittajia, kirvesmiehiä, maalareita ja työnjohtajia.

Mihin suhtaudut työssäsi intohimoisesti?

Innostun uusista vaihtoehtoisista toteutustavoista ja toimintatavoista. Suhtaudun kunnianhimoisesti siihen, että työmaan tiimi saadaan toimimaan hyvin. Se on tärkein asia työmaan toiminnassa. Rakentaminen on yhteistyötä ja kukaan ei osaa kaikkea.

Milloin tunnet onnistuneesi?

Tunnen onnistuneeni, kun huomaan työmaan toimivan joukkueena, jossa jokaisella on oma paikkansa. Se näkyy sujuvana toimintana työmaalla.

Mikä sitouttaa sinut NCC:hen?

Minut sitouttaa, kun tiedän, että minun toimintaani luotetaan ja saan toimia oman persoonani kautta kuitenkin noudattaen yhteisiä sääntöjämme.

Haluaisitko työskennellä NCC:llä? Katso avoimet työpaikat: ncc.fi/tyopaikat

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.