Vanha toimistotila muutetaan yhteistyöllä lämminhenkiseksi perhekeskukseksi

Kiinteistö Oy Espoon Asemankulman peruskorjauksen yhteydessä vanhat toimisto- ja tuotantotilat muunnetaan nykyaikaisiksi, turvallisiksi ja terveellisiksi tiloiksi Espoon uuden perhekeskus Campuksen käyttöön. Yhteistyön avoimuus ja ratkaisuhakuisuus ovat avaintekijöitä tässä Hemsön ja NCC:n yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana toteuttamassa konversiorakennushankkeessa, jossa myös käyttäjät ovat vahvasti mukana.

Espoon perhekeskus Campuksen hankkeessa 1980-luvulla valmistunut Kiinteistö Oy Espoon Asemankulman toimisto- ja tuotantorakennus muutetaan perhepalveluiden keskukseksi, jonne tulee muun muassa lasten terveyden- ja sosiaalihuollon palveluita sekä henkilökunnan toimisto- ja tukitiloja. Näin vanhalle kiinteistölle rakennetaan uusi elämä ja perhepalvelut saavat nykyaikaiset yhteiset tilat Espoon keskuksen ytimessä.

– Keskeisellä paikalla sijaitseva perhekeskus on Hemsölle erinomainen esimerkki siitä, millaisissa kiinteistöissä haluamme olla sijoittajana ja vuokranantajana. Kun kyseessä on kohtuu tiheästi rakennettu alue, on luontevaa, että kohde on vanha muokattava rakennus ennemmin kuin olisi löytynyt tontti ihan uudelle rakennukselle, Hemsön rakennuttajapäällikkö Kirsi Viheriäranta kertoo.

Huhtikuun lopulla valmistuvassa perusparannuksessa koko kiinteistön sisäpuolen rakenteet ja talotekniikka on uusittu täysin. Julkisivun ulkoasu säilyi ennallaan, mutta ikkunoiden uusimisen lisäksi ulkoseinärakenteita tiivistettiin hyvien sisäilmaolosuhteiden saavuttamiseksi.

– Kiinteistössä merkittävin käyttötarkoituksen muutos tehtiin ykköskerroksessa, missä oli aiemmin lasitusliikkeen tuotantotiloja. Nyt siellä on muun muassa uuden perhekeskuksen päävastaanotto. Merkittävin korjaus taas tehtiin ensimmäisen kerroksen lattian alapohjaan, jossa oli kosteusrasitusta. Tämä työläin korjausosa oli onneksi hyvissä ajoin tiedossa jo hankkeen suunnitteluvaiheessa, NCC:n työpäällikkö Teemu Holopainen sanoo.

Suunnitteluratkaisuissa kohteeseen valittiin älykkäästi ohjautuvaa talotekniikkaa. Sen avulla ei tarpeettomasti ilmastoida, jäähdytetä, lämmitetä tai valaista tiloja, missä ihmisiä ei ole, jolloin säästyy energiaa. Älykäs ohjaus toisaalta varmistaa, että tilat pysyvät terveellisinä ja turvallisina, eikä sisäilmaongelmia esiinny.

– Halusimme panostaa talotekniikkaan, jotta se kestää rakennuksen koko elinkaaren ajan. Olemme pitkäaikainen kumppani omistajana ja vuokranantajana, joten käyttäjien tyytyväisyys, tilojen toimivuus, kunto sekä kiinteistön helppo ylläpito ovat meille erittäin tärkeitä, Viheriäranta toteaa.

Toimiva yhteistyö saa kiitosta

Kohde toteutetaan yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana, johon NCC valittiin pääurakoitsijaksi neuvotteluperiaatteella. Yhteistoiminnalliset urakkamuodot sopivat erinomaisesti korjaus- ja konversiohankkeiden läpivientiin, joissa teknisten ratkaisujen monialainen tutkiminen on oleellista. Se mahdollistaa aidon yhdessä kehittämisen ja siten teknisesti ja kustannusten kannalta parhaiden ratkaisujen löytämisen.

– Meillä oli aikaisempaa kokemusta NCC:n kanssa toimimisesta, ja sitä kautta syntynyt hyvä luottamus. Urakkamallissa lähdetään siitä, että Hemsöllä ja NCC:llä on yhteiset onnistumiset ja haasteet ja yhteinen tahtotila niitä selvittää. Se on toiminut todella hyvin ja kommunikointi on ollut avointa, Viheriäranta kertoo.

Myös Teemu Holopainen kiittelee mutkatonta ja rehellistä yhteistyötä hankkeessa, sekä luottoa ja vastuunkantoa, jota molemmilta osapuolilta on löytynyt. Hän kertoo, että varsinkin alussa aiemmasta yhteisestä Sibelius-Akatemian R-talon peruskorjaushankkeesta oli paljon hyötyä.

– Hemsöläiset tiesivät, millaista osaamista ja yhteistyötä he voivat meiltä odottaa. He esimerkiksi kaipasivat suunnittelun ohjaukseen ja johtamiseen apua, missä meillä on paljon asiantuntemusta. Olemme myös pystyneet hyödyntämään aliurakoitsijaverkostomme osaamista tietyissä hankintaratkaisuissa ja saaneet näin kustannussäästöjä aikaiseksi, Holopainen sanoo.

– Olen pääosin ainoana Hemsön edustajana hankkeessa, joten on hyvä, että lähellä on ammattitaitoista porukkaa, joka osaa ehdottaa vaihtoehtoja. Ja jos joku asia mietityttää, niin aina saa apua sen ratkomiseksi, Viheriäranta kiittelee.

Tilat käyttäjien tarpeita varten

Uuteen perhekeskukseen yhdistyivät Espoon keskuksen neuvolapalvelut, perheneuvola ja lasten kuntoutuspalvelut, perhesosiaalityö ja perheoikeudelliset palvelut sekä lastensuojelun sosiaalityön palvelut. Tulevat käyttäjät olivat tilojen suunnittelussa alusta asti mukana. Käyttäjäpalavereiden lisäksi he osallistuivat mallikatselmuksiin, vierailivat työmaalla ja esimerkiksi suunnittelivat tulevaa toimintaansa NCC:n 360-kameran kuvien avulla.

– Meille on tärkeää hankkeissamme tietää, mitkä ovat käyttäjien toiveet ja odotukset sekä toisaalta, mitkä ovat heidän toimintansa mahdolliset haasteet, jotta pystymme rakentamisen eri keinoin vastaamaan näihin tarpeisiin. Tämä on ensimmäinen kohde Espoossa, jonne yhdistyy saman katon alle useampi kaupungin perhepalveluiden toimiala. Valmiita ohjeistuksia ei siis ollut, vaan tiloja ja toimintamalleja on työstetty pilottihenkisesti ja kehitystyötä jatkettu rakentamisen aikanakin. Suunnittelun yhtenä lähtökohtana oli, että ammattilaiset voivat entistä helpommin tehdä monialaista yhteistyötä ja konsultoida toisiaan, Viheriäranta sanoo.

Työmaahenkilöstö on osallistunut käyttäjäpalavereihin tarpeen mukaan. He ovat esitelleet suunnitelmia ja etsineet käyttäjiä palvelevia ratkaisuja. Käyttäjille tärkeitä asioita ja muutoksia on toteutettu vielä toteutussuunnittelun ja rakentamisen aikana. Lisäksi heille tehdään merkittävä määrä lisä- ja muutostöitä.

– Koen, että kaikkein parhaiten olemme auttaneet talotekniikkaosaamisellamme. Talotekniikkapuoli oli tässä hankkeessa niin monipuolinen ja haastava, ja iso osa siitä liittyi käyttäjän tarpeiden ja heidän omien laitehankintojen yhteensovittamiseen. Uskon, että siinä NCC:n osaamisella on ollut sekä Hemsölle että käyttäjille paljon hyötyä, Holopainen toteaa.

Hemsölle on ensisijaisen tärkeää, että käyttäjät pääsevät tiloihin ja käynnistämään toimintansa sovitun aikataulun mukaisesti. Kohde valmistuu aikataulussaan huhtikuussa 2022.

– Rakennukseen tulee helposti lähestyttävä ja lämmin henki – erilainen kuin perinteisissä terveyden- tai sosiaalihuollon tiloissa – sillä esimerkiksi sen pinnat, materiaalit ja tilaratkaisut on valittu lapsiperheitä ajatellen. Toivon, että espoolaiset ottavat tilan aikanaan omakseen, Viheriäranta sanoo.

Mitä on konversiorakentaminen?

Konversiorakentaminen tarkoittaa vanhan rakennuksen ”kierrättämistä” eli muuttamista uuteen käyttötarkoitukseen. Konversio on vastuullinen tapa pitkittää kiinteistön elinkaarta, parantaa sen käyttöastetta, alueen palvelutasoa ja vetovoimaa sekä säilyttää rakennuskannan kerrostumia.

Kiinnostuitko? Lue lisää konversiorakentamisen palveluistamme ja ota yhteyttä!

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.