Sisäilmakorjaukset vaativat kokonaisvaltaisen otteen

Sisäilmakorjauksissa on monta kompastuskiveä, joista suurimmat perustuvat siihen, että ongelmista, niiden aiheuttajista ja toimenpiteiden todellisista vaikutuksista ei ole tietoa. Sisäilman laatuun vaikuttavat monet tekijät niin talotekniikassa, rakenteissa, ulkoisissa olosuhteissa kuin rakennuksen käytössä ja huollossa. Ei siis voi olla huomioimatta, että sisäilmakorjauksissa on kyse isosta huomioitavasta kokonaisuudesta.

– Korjataan vääriä asioita, liian vähän tai korjataan jopa liikaa. Ongelmista ei ole kokonaiskuvaa tai -vastuuta, jolloin korjataan vain yksittäisiä asioita. Korjauskohteet perustuvat kovimman äänen kantaan tai muuhun ei tutkittuun tietoon. Ja listaa voisi jatkaa edelleen, luettelee NCC:n työpäällikkö Pekka Salonen.

Hän peräänkuuluttaa kokonaisvaltaisempaa otetta sisäilmakorjauksiin.

– Kun kokonaisuutta ei katsota, korjataan vain osia ja siis mahdollisesti vain osa ongelmaa. Olemme todenneet, että pilkotut työt saattavat johtaa vääränlaisiin korjaustoimiin sekä kustannusten karkaamiseen.

Salonen suositteleekin näkemään sisäilmakorjaukset kokonaisuutena, jossa on kuusi toisiinsa sidottua, tärkeää osa-aluetta:

  1. taustatiedot
  2. tutkimukset
  3. suunnittelu
  4. rakentaminen ja dokumentointi
  5. käyttäjäkoulutus
  6. käytönaikainen seuranta.

Taustatietojen tärkeyttä ei voi korostaa liikaa

Ennen kuin korjaustöihin ryhdytään, on rakennuksen ongelmat selvitettävä perusteellisesti. Tämä tarkoittaa taustaselvityksiä ja mittauksia.

– Tutkimuksen on hyvä olla laaja, jottei rakennusta lähdetä perusteettomasti korjaamaan ja puolessa välissä huomataan, että olisikin kannattanut purkaa koko talo. Sisäilmaongelmissa tilanne vain on usein niin akuutti, ettei malteta pysähtyä selvittämään taustoja.

Kun taustatyöt on tehty kunnolla, korjaukset perustuvat tutkittuihin tuloksiin, tehdään teknisesti ja taloudellisesti oikeita asioita ja oikein mitoitettuina ja vältytään ylimääräisiltä kustannuksilta.

– Kun sitten rakentaminen alkaa, on työnjohdon osaaminen avainasemassa. On oltava sisäilmakorjauksiin vihkiytyneitä ammattilaisia, jotka osaavat korjata oikein. Dokumentointi tehdyistä tutkimuksista ja työvaiheista huolehtii siitä, että kiinteistön korjaustoimenpiteiden historia on tiedossa.

Käytönaikainen huolenpito ja seuranta haltuun

Käytönaikainen data sisäilman laadusta ohjaa oikeaan käyttöön ja mahdollistaa ripeän puuttumisen ongelmiin. Mittaustekniikka on kehittynyt huimasti ja sisäilmasta pystytään nykyisin mittaaman paljon eri pitoisuuksia. Pitoisuuksien lisäksi kunnossapidon ja sen seurannan on oltava jatkuvaa. Myös tähän vaaditaan ammattitaitoa ja resursseja.

– On varmistettava, että se tehdään, mitä huoltokirjassa on määritetty. Myös siivoustaso vaatii valvontaa ja tarkastuksia. Ja ihan perusasioita ovat esimerkiksi salaojien ja vesikaton kunto. Mutta kokemuksieni perusteella seuranta ei aina ole itsestään selvää. Siksi tahdonkin muistuttaa, että kun rakennuksen korjaustoimet on tehty ja sisäilmasto saatu kuntoon, ei käyttäjiä voi jättää yksin. Kiinteistöstä vastaavat täytyy kouluttaa pitämään huolta rakennuksesta ja ennen kaikkea sen uudistetusta talotekniikasta.

Sisäilmasto kuntoon ja seurantaan – kaikki yhdestä paikasta
NCC tarjoaa kokonaispalvelun, jolla rakennuksen sisäilman laatu saadaan kuntoon. Yhdessä asiakkaan kanssa valitut toimenpiteet perustuvat tutkittuun tietoon ennen ja jälkeen korjausten. Etenemme kuusivaiheisen prosessimme mukaisesti toimenpiteiden vaikutuksia ja kustannuksia seuraten. Lue lisää nettisivuiltamme.

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.