Keskeinen kaupunkisijainti haastaa työmaan logistiikan

Rakennustyömaan toiminta tiiviillä kaupunkialueella on usein tilanahtauden vuoksi haastavaa. Tavaravirtojen pitää silti kulkea ja olla työmaalla tai sieltä pois ajallaan. Logistiikka vaatii silloin tavallista enemmän suunnittelua ja järjestelmällisyyttä. Kulma21:n korjausrakennustyömaa keskellä Helsingin keskustaa on tästä oiva esimerkki.

– Onhan tämä tietynlaista Tetriksen pelaamista, toteaa Reino Vilén työmaan logistiikan järjestämisestä tiiviissä kaupunkiympäristössä.

Reino Vilén työskentelee vastaavana työnjohtajana NCC:n Kulma21:n korjausrakennustyömaalla. Hankkeessa vanha Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan talo uudistetaan monipuoliseksi toimitilaksi. Kohteella on keskeinen sijainti Helsingin ydinkeskustassa Pohjoisen Rautatiekadun ja Fredrikinkadun kulmassa. Huippusijainti toisaalta tarkoittaa, ettei työmaa-alue voi jatkua paljoakaan rakennuksen seinien ulkopuolelle.

– Katualuetta on vuokrattu työmaa-alueeksi noin 750 neliötä ja siitä leijonanosa täyttyy jo telineistä, torninosturista ja rakennushisseistä. Loput tilasta on ollut purkuvaiheen ajan lähinnä jätelavoille varattuna eli vapaata tilaa ei juuri ole, kun esteettömät kulkuväylätkin on saatava järjestettyä. Tilanahtaus edellyttää tarkkaa etukäteissuunnittelua ja kaikilta osapuolilta järjestelmällisyyttä, jotta homma toimii tehokkaasti ja turvallisesti. Hyvin olemme siitä selvinneet.

Kalenterivarauksia ja täsmätoimituksia

Miten työmaan logistiikkaa Kulma21:ssa sitten toteutetaan?

– Meillä on kahden viikon jaksoissa etenevä logistiikkakalenteri, johon kukin työnjohtaja käy lisäämässä omat valvottavat työvaiheensa, kuten betonitoimitukset, tavarantoimitukset, jätelavojen vaihdot ja niin edelleen. Toimitusajat sovitaan aina mahdollisimman hyvissä ajoin etukäteen ja työnjohtajat huolehtivat, että kalenteri on aina ajan tasalla.

Vilén kertoo myös, että hankinnan urakkaneuvotteluissa tavarantoimittajille ja aliurakoitsijoille on ilmoitettu, ettei varastointitilaa juuri ole, joten tavarat on tuotava työmaalle täsmätoimituksina. Myös varastointipaikat on osoitettu tarkkaan.

– Sen lisäksi, että työmaan on oltava järjestyksessä, on vanhoissa rakennuksissa huomioitava, etteivät kuormitukset nouse liian korkeiksi vielä vahvistamattomissa rakenteissa. Ei siis voi huokaista, kun tavara on saatu rakennukseen sisään. Pitää myös miettiä, että tavaroiden sijoituspaikka on työnteon ja kuormituksen kannalta sopiva.

Häiriötä naapurustolle

Välillä työmaan logistiikka aiheuttaa väistämättä ympäristölle häiriötä. Yksi tällainen vaihe oli torninosturin pystytys, jota varten NCC sai onneksi käyttää naapurissa sijaitsevan Hotelli Helkan huoltopihaa. Yleisempi häiriötekijä ovat kuitenkin kuljetukset työmaalle ja sieltä pois, jotka pysäyttävät hetkeksi Fredrikinkadun liikenteen.

– Olemme aikatauluttaneet isoimmat tavarantoimitukset pääasiassa ennen kello seitsemää, jotta työmaaliikenne häiritsee kaupungin muuta liikennettä mahdollisimman vähän. Vaikka kuormien purku tapahtuu työmaa-alueen sisällä, vaatii alueelle ajo sisään ja sieltä pois katkoksen ympäröivään liikenteeseen.

Kulma21:ssa on erikseen liikennejärjestelyistä vastaava urakoitsija, Ramudden.

– He ovat suunnitelleet ja toteuttaneet työmaan liikennejärjestelyt. Lisäksi he seuraavat ja huolehtivat, että järjestelyt myös pysyvät kunnossa. On tärkeää, että meillä on tukenamme ammattilaiset, jotka tietävät parhaiten, miten liikennejärjestelyt kannattaa tehdä, jolloin me NCC:llä voimme keskittyä rakentamiseen. En näe keskustakohteissa oikeastaan muuta vaihtoehtoa.

Jätteet lajiteltuina kiertoon

Kulma21:n työmaalla purkutyöt alkavat olla päätöksessään, kunhan seitsemännen kerroksen purkaminen ja kellareiden louhinta on saatu viimeisteltyä. Meneillään ovat myös alakattotyöt ja paikallavalut, seuraavaksi alkavat talotekniikkaurakat.

– Tähän saakka työmaalta on lähinnä ajettu purkujätettä pois uudelleen hyödynnettäväksi. Rakennuksesta purettuja tiiliä olemme työmaalla käyttäneet paikkauksiin, mutta ne eivät ole riittäneet kaikkiin kohtiin, joten uuttakin kiveä on tuotu. Nyt materiaalia alkaa tulla enenevissä määrin tänne päin.

Kulma21 toteutetaan BREEAM-ympäristöluokituksen Excellent-tasolle uusimpien korjausrakentamisen kriteerien mukaan ensimmäisenä Suomessa. Luokitus asettaa tiukat vaatimukset mm. jätteiden kierrätykselle.

– Työmaan hyötykäyttöastetavoite on 89 %. Tavoitteen ja tilanahtauden vuoksi työmaan jätehuolto onkin suunniteltu tarkkaan. Meillä tulee tosi monta jäteryhmää, ja kun piha on pieni, olemme esimerkiksi jakaneet vaihtolavoja väliseinillä osiin eri jätelajeille.

Numeroita Kulma21:n työmaasta:

 

  • Työmaan piha-alueen pinta-ala: vuokrattua katualuetta n. 750 m2 sekä erillinen 400 m2 katualue työmaaparakeille
  • Esimerkkiviikolla työmaan logistiikkakalenterin tunnin pituisista toimitusajoista varattuina 30/40 per logistiikkapaikka
  • Tammikuun 2022 loppuun mennessä purettuja materiaaleja yhteensä 1096 lavallista, joista esimerkiksi betonia 279 lavaa ja metallia 144 lavaa
  • Työmaalta lähtenyt purkukuormia päivässä parhaimmillaan 12 lavallista

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.