NCC:n nuorille osaajille suunnattu Young Advisory Board mahdollistaa osallistujille kokonaisvaltaisen näkemyksen yrityksen liiketoiminnasta – millaisia hyötyjä se tuo heidän päivittäiseen työhönsä?

Young Advisory Board, eli tuttavallisemmin YAB on NCC:n nuorille osaajille suunnattu vuosikurssi, joka on kiihdytyskaista syvällisempään liiketoimintaosaamiseen. Ohjelman tavoitteena on kehittää nuorten johtajien ja asiantuntijoiden liiketoimintaymmärrystä ja mahdollistaa kokonaisvaltainen näkemys organisaatiosta sekä NCC:n omasta liiketoimintamallista. Projekti-insinööri Veikko Jokelainen kertoo blogissaan, mitä vuosikurssilaisilta odotetaan.

Ryhmämme koostuu tänäkin vuonna kuudesta henkilöstä, sillä osallistujia on kaksi kustakin Building Nordics liiketoiminta-alueeseen kuuluvasta maasta – Suomesta, Norjasta ja Tanskasta. Tapasimme ensimmäisen kerran kasvotusten vuosikurssin alussa helmikuussa NCC:n pääkonttorilla Ruotsin Solnassa, ja saimme esittelyn siitä, mitä vuosi tulee sisältämään.

Osana Young Advisor Board -valmennusohjelmaa osallistujat pääsevät myös tapaamaan yrityksen ylintä johtoa. Jo ensimmäisellä tapaamiskerralla kuulimme puheenvuoroja mm. NCC-konsernin strategiatiimiltä ja Building Nordics -liiketoiminta-alueen johtaja Catarina Molén-Runnäsilta.

Vuosikurssiin kuuluu olennaisena osana myös yhteinen tehtävänanto, jonka parissa jatkamme tänä vuonna edellisvuoden ryhmän aihetta mukaillen, eli riskienhallintaan keskittyen. Aihe on itselleni erityisen mielenkiintoinen ja ajankohtainen, sillä riskienhallinta on oman roolini kannalta erittäin merkittävässä osassa hankkeiden tarjousvaihetta – riskien tunnistaminen ja hallitseminen tarjousvaiheessa luo hyvät edellytykset onnistuneeseen toteutukseen.

Osana Solnan vierailua pääsimme myös osallistumaan jännittävään Ledarstudionin esiintymisvalmennukseen. Valmennuksessa harjoittelimme erityisesti lavalla esiintymistä ja saimme konkreettisia työkaluja parantamaan omia esiintymisvalmiuksia. Ulrika Precht ja Krister Sundholm – jos satutte syystä tai toisesta lukemaan tätä – kiitos vielä kerran lavakammoni helpottamisesta!

Tanskasta uusia oppeja tarjoustoimintaan

Vuosikurssiin kuuluu olennaisena osana vierailut ja asiantuntijatapaamiset jokaisessa liiketoiminta-alueen kohdemaassa.

Huhtikuussa vierailimmekin YAB-ryhmän kanssa Kööpenhaminassa, jossa saimme kuulla esittelyt NCC:n Tanskan liiketoiminnasta, asiakkuuksista ja markkinasta. Lisäksi vierailimme HØRKÆRin asuntohankkeen työmaalla.

Otin ylimääräisen päivän matkalleni ja sain mahdollisuuden tavata Tanskan korjausrakentamisen tarjoustoiminnan vetäjän. Tämä oli minulle erityisen merkityksellistä, sillä nykyinen roolini tarjouskoordinaattorina NCC:n korjausrakentamisen yksikössä on saanut alkunsa juuri tästä yksiköstä.

NCC Veikko Jokelainen

NCC:n projekti-insinööri Veikko Jokelainen.

Aloitin urani NCC:llä vuonna 2018 haalariharjoittelijana, josta työjohtoharjoittelun kautta etenin valmistumisen jälkeen 2021 työmaainsinööriksi. Nykyiseen rooliini päädyin vähän sattuman kautta: Eräiden projektien välissä osallistuin tarjousprosessiin, jossa vastasin esimerkiksi esitysmateriaalien toteuttamisesta tilaajalle, työmaan aluesuunnitelman laatimisesta sekä sopivien referenssien etsimisestä.

Pian tarjouksen jättämisen jälkeen minulle ehdotettiin täysin uutta roolia yksikössä tarjoustoiminnan parissa – vastasin ehdotukseen välittömästi kyllä. Tanskassa pääsin näkemään tarkemmin, mistä roolini on peräisin ja samalla keräämään uutta tietoa ja keinoja osaamiseni tukemiseen.

Näen tämän kaltaiset tapaamiset erittäin hedelmällisinä: ne tarjoavat uusia näkökulmia omaan työhöni ja sitä kautta myös koko työyhteisön toimintatapoihin. Muutama viikko sitten esittelin tapaamisesta syntyneitä kehitysideoita kahdessa johdon tilaisuudessa. Kehitysideoiden käytännön toteutusta hiotaan vielä tulevan kesän aikana loppuun ja syksyllä otamme ne käyttöön.

Mahdollisuus kohdata uusia haasteita ja kehittyä monipuolisesti

Young Advisor Boardissa on ennen kaikkea kyse verkostoitumisesta yli maarajojen – tämän tyylinen pohjoismainen yhteistyö edistää tehokkaasti osaamisen jakamista ja ammattilaisten välisiä verkostoja.

Mielestäni yksi ison pohjoismaisen yrityksen keskisimmistä hyödyistä ja mahdollisuuksista onkin ehdottomasti toisiltamme oppiminen. Meillä on harvinainen tilaisuus oppia toisiltamme samoja asioita kuin koulutuksissa ja kursseilla, mutta merkittävästi matalammalla kynnyksellä. Myös erilaisten ja jopa tietyllä tapaa ulkopuolisten näkökulmien jakaminen onnistuu helposti.

NCC:llä oppimismahdollisuus ulottuu yli rajojen ja roolien. Yhteistyö ja kokemusten jakaminen kollegoiden kesken – olivatpa he sitten toisella työmaalla, konttorin toisessa kerroksessa tai jossain toisessa pohjoismaassa – avaa uusia näkökulmia ja ideoita omaan työhön.

Haluaisinkin kannustaa ihan jokaista miettimään mahdollisuutta käydä oppimassa jotain toisiltamme. Ehdottakaa rohkeasti tapaamisten järjestämistä, olipa kyseessä pieni keskusteluhetki kahvitauolla tai vierailu toisen maan yksikössä, jos sellainen vain on mahdollista. Uskon, että jokaisella meistä on jotain arvokasta jaettavaa ja jokainen oppimiskokemus rikastuttaa sekä omaa osaamistamme, että koko yrityksen ja rakennusalan toimintaa.

 

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.