Viisi syytä, miksi valita ympäristöluokiteltu rakennus

Miksi rakennuksia ylipäätään pitää luokitella? Onko ympäristöluokittelulla konkreettistakin hyötyä hienon sertifikaatin ja leiman lisäksi? Ja kuka ottaa selvän, mitä nuo BREEAMit ja LEEDit oikein edes tarkoittavat?

Uudisrakennusten ympäristöluokituksista on tullut Suomessakin yleinen käytäntö. Järjestelmiä on monia ja harvalle ihmiselle englanninkielisiin sanoihin perustuvat lyhenteet kertovat mitään. Asiaan vihkiytyneetkin ovat välillä ihmeissään eri järjestelmien tasoista ja niiden keskinäisestä vertailtavuudesta. Mutta mitä konkreettista hyötyä ympäristöluokittelu rakennus hienon sertifikaatin ja leiman lisäksi tuo? Tässä muutamia näkemyksiäni aiheeseen.

1) TURVALLISUUTTA

Ympäristöluokitellut rakennukset on toteutettu aina kansallisten normien vaatimusten mukaan ja sen lisäksi niiden ympäristöominaisuudet varmistetaan auditoimalla ne ulkopuolisen auktorisoidun tarkastajan toimesta.

2) VARMUUTTA

Rakennuksen ympäristöluokitus varmistaa, että sekä suunnittelu ja toteutus on tehty kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Se tarkoittaa, että rakennus myös kestää aikaa. Ympäristöluokittelu helpottaa myös kohteen jälleenmyyntiä ja tilojen uudelleen vuokrausta.

3) USKOTTAVUUTTA BRÄNDILLE

Ympäristösertifiointi on konkreettinen todiste siitä, että kestävä kehitys ei kuulu pelkästään juhlapuheisiin. Se korostaa yrityksen yhteiskuntavastuuta ja luo yritykselle uskottavuutta, joka puolestaan vahvistaa yrityksen liiketoimintaa, brändiä ja työnantajakuvaa. Lopputuloksena ovat vahvemmat asiakassuhteet, ylpeät työntekijät sekä etu rekrytoinnissa.

4) PAREMMAT TYÖOLOT

Uudisrakennuksissa suunnittelun lähtökohta on tilojen sopivuus yrityksen toimintaan ja tavoitteisiin. Mm. valaistus, sisäilman laatu ja lämpötila sekä ääneneristys on suunniteltu käyttäjän tarpeiden ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Terveellinen sisäilmasto vähentää sairauspoissaoloja ja vaikuttaa positiivisesti sekä työntekijöiden työtehokkuuteen että tuottavuuteen. Hyvällä suunnittelulla pystytään nostamaan myös työtyytyväisyyttä ja koko organisaation tuottavuutta.

5) ENEMMÄN VIIVAN ALLE

Ympäristöluokiteltujen rakennusten suunnitteluprosessissa energiatehokkailla ratkaisuilla on suuri painoarvo eli ne on suunniteltu kuluttamaan vähän. Mikäli rakennuksia käytetään suunnitellulla tavalla, on mahdollista vaikuttaa kulutukseen ja pienentää käyttö- ja ylläpitokustannuksia ja energialaskuja.

NCC:llä on käytössä Euroopan käytetyin ympäristöluokittelujärjestelmä BREEAM. Suomessa NCC:n tekemiä BREEAM-kohteita on jo lähes kaksikymmentä. Hienoimpana saavutuksena Aitio Business Parkille on myönnetty vaativan järjestelmän toiseksi paras taso Excellent – ensimmäisenä Suomessa ja kolmantena pohjoismaissa.

Pertti KarlssonPertti Karlsson
Projektijohtaja
NCC Property Development Oy

Pertti Karlssonilla on vuosikymmeninen kokemus rakennus- ja kiinteistöalalta. Pepe on seuraa aktiivisesti urheilua ja on klassisen musiikin ystävä.

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


  • Hirvonen

    30 heinäkuuta, 2019 11:27

    Luulen että tästä on tulossa tulevaisuudessa valintaperuste yhä useammalle. Kuten sanot ympäristösertifikaatti on yritykselle hyvä uskottavuuden tuoja. Itselleni on tärkeää sekä kodissa että työpaikalla, että siellä on hyödynnetty automaatiota ja sen tuomia energiasäästöjä.