Vastuullinen rakentaminen huomioi meidät ja muut – siksi vastuullinen työmaa

Olemme ottaneet käyttöön vastuullisen työmaan toimintamallin, jolla tuodaan kestävä kehitys työmaiden arkipäivään ja konkreettisiksi käytännön toimenpiteiksi. Tunnistimme keskeisimmät rakentamisemme aikaiset sosiaaliset, ympäristölliset ja taloudelliset vaikutukset ja pyrimme nyt kehittymään niissä kestävästi. Vastuullisen työmaan toimintamallilla pystymme keskittymään tekemiseen todistelun sijaan ja painottamaan asioita tarkoituksenmukaisesti.

Olemme ottaneet käyttöön vastuullisen työmaan toimintamallin, jolla tuodaan kestävä kehitys työmaiden arkipäivään ja konkreettisiksi käytännön toimenpiteiksi. Tunnistimme keskeisimmät rakentamisemme aikaiset sosiaaliset, ympäristölliset ja taloudelliset vaikutukset ja pyrimme nyt kehittymään niissä kestävästi. Vastuullisen työmaan toimintamallilla pystymme keskittymään tekemiseen todistelun sijaan ja painottamaan asioita tarkoituksenmukaisesti.

Sillä on merkitystä, miten asiat teemme

Miten voimme huolehtia omasta tai kaverin turvallisuudesta? Miten voimme olla vuorovaikutuksessa toimintamme alueellisten sidosryhmien kanssa? Miten käytämme materiaaleja ja energiaa tehokkaasti ja minimoimme toimintamme päästöt lähiympäristöön? Miten voimme jakaa omaa tietotaitoamme tulevaisuuden osaajille ja kohdella ihmisiä reilusti ja tasa-arvoisesti? Kestävän kehityksen kysymyksiä kaikki. Miten siis voimme rakentaa vastuullisesti?

Rakennustyömaalla eri työvaiheet etenevät rivakkaan tahtiin ja samanaikaisesti on kyettävä hallitsemaan lukemattomia asioita. Hyvin järjestäytyneellä työmaalla kaikki luistaa paremmin. Samalla työmaa on nähtävä osana kokonaisuutta ja ymmärrettävä, että toiminnallamme ja miten sen teemme, on vaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan ja ympäristöön sekä tulevien sukupolvien mahdollisuuksiin. Sidommehan mittavan määrän materiaaleja ja energiaa, käytämme suuren ihmisjoukon työpanosta ja toimimme toisten takapihoilla. Lisäksi kaikki tämä vaatii merkittäviä taloudellisia panostuksia ja vielä suhteellisen lyhyessä ajassa.

Työkalu avuksi ideointiin ja seurantaan

Olemme halunneet helpottaa vastuullisen rakentamisen toteuttamista työmaillamme. Vastuullisen työmaan toimintamallissa työmaan merkittävimpien kestävän kehityksen näkökulmien huomioimiselle on luotu helppokäyttöinen työkalu. Malli muistuttaa päivittäisistä kestävään kehitykseen liittyvistä toimenpiteistä. Näkökulmat käydään työmaalla keskustellen läpi ja sen avulla kehitetään toimintaa entistä vastuullisempaan suuntaan. Tarkastelussa voi nousta esiin myös uusia, pieniä tai suuria, teknisiä tai toiminnallisia käytäntöjä, joita jakaa muillekin työmaille.

Vastuullisella työmaalla jätteet lajitellaan, jotta raaka-aineet saadaan kiertoon ja hyödynnetään tehokkaasti ja taloudellisesti kannattavasti. Turvalliselta ja terveelliseltä työmaalta saamme edellytykset yksilöiden, perheiden ja yhteiskunnan hyvinvointiin ja taloudelliseen turvaan. Jakamalla tietotaitoamme uusille osaajille huolehdimme siitä, että tulevaisuudessakin osataan rakentaa kestävästi. Vaatimalla vastuullista toimintaa toimittajiltamme vaikutukset kertautuvat rakentamisen toimitusketjuissa.

Vastuullisen työmaan malli käynnistyy aluksi kahdeksassa rakennusprojektissamme pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä. Näin voimme tehdä kestävästä kehityksestä näkyvämpää ja antaa työkalut muutoksen tekemiseen. Tämä edesauttaa omia ja sidosryhmiemme mahdollisuuksia hyvinvointiin, mutta samalla voimme jättää tuleville sukupolville enemmän luonnonvaroja, terveitä elinympäristöjä, sosiaalista pääomaa sekä mahdollisuuksia jatkaa kestävää rakennustoimintaa.

Sanni Heikkinen, ympäristöinsinööri

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.