NCC otti ensimmäisenä rakennusalalla käyttöön korkealla työskentelyn koulutusvaatimuksen – toimenpide havaittiin pian käänteentekeväksi hyödyksi

NCC:llä tiedostettiin jo muutama vuosi sitten korkealla työskentelyn olevan paitsi erityisen riskialtis työvaihe, myös erityistä huomiota vaativa kehityskohde. Nyt korkealla työskentelyyn vaaditaan työmailla hyväksytysti suoritettu koulutus.

NCC:llä tiedostettiin jo muutama vuosi sitten korkealla työskentelyn olevan paitsi erityisen riskialtis työvaihe, myös erityistä huomiota vaativa kehityskohde. Nyt korkealla työskentelyyn vaaditaan hyväksytysti suoritettu koulutus.

Putoaminen on työmaalla keskeinen vaaratekijä työskenneltäessä esimerkiksi katolla, telineillä ja tikkailla tai lähellä aukkoja ja reunoja. Samalla se on merkittävin syy kuolemaan johtavissa tapaturmissa rakennusalalla.

NCC:llä tiedostettiin jo muutama vuosi sitten korkealla työskentelyn olevan paitsi erityisen riskialtis työvaihe, myös erityistä huomiota vaativa kehityskohde. Turvallisuushavaintojen ja vaaratilanneilmoitusten perusteella työssä otettiin tarpeettomia riskejä tai ei ylipäätään tiedetty, mikä olisi oikea tapa toimia.

NCC:n työturvallisuuspäällikkö Jukka Jokisalon mukaan asianmukaisia ohjeita ei yksinkertaisesti osattu antaa tai vaatia.

– Korkealla työskenneltäessä yksinkertaisesti toimittiin usein väärin ja vaaratilanteisiin liittyi paljon tietämättömyyttä. Korkealla työskentely ja nostotyöt korostuivat selkeänä riskialueena. Jotain oli keksittävä.

NCC:llä ryhdyttiinkin pikimmiten laatimaan omaa ohjeistusta ja koulutusta putoamisonnettomuuksien välttämiseksi. Aluksi koulutuksia järjestettiin pienimuotoisesti omille työntekijöille esimerkiksi runkorakentamisvaiheen alussa, mutta melko pian huomattiin, että koulutustarve on huomattavasti suurempi—omat resurssit eivät tulisi urakkaan riittämään.

Heräsi ajatus: mitä jos ottaisimme tähän yhteistyökumppaniksi ulkopuolisia kouluttajia?

Riittävän korkea turvallisuuden taso saavutetaan vain kaikkien osaamistasoa vahvistamalla

Vuoden 2023 alusta alkaen putoamissuojauskoulutus on ollut pakollinen kaikille NCC:läisille työmaalla työskenteleville toimihenkilöille ja työntekijöille sekä 1.9.2023 alkaen myös niille aliurakoitsijoiden työntekijöille ja työnjohtajille, jotka työskentelevät tai ovat tekemisissä putoamissuojauksen ja korkealla työskentelyn kanssa.

Jo alussa tunnistettiin haasteeksi irrottaa työmaan kiireistä iso määrä henkilöstöä koulutuksiin. Tarjolla olevat koulutukset myös liittyivät ensisijaisesti valjastyöskentelyyn. Korkealla työskentelyyn keskittyvä, tiivis koulutuspaketti saatiin lopulta nopealla ja hyvällä yhteistyöllä kasaan Cramon kanssa.

Tällä hetkellä neljän tunnin mittaiseksi räätälöityä putoamissuojauskoulutusta NCC:läisille tarjoaa jo kuusi yhteistyökumppania:  Cramo, Ramirent , Skydda, Jatri Oy, Telinekataja ja Tapaturva. Koulutukset sisältävät ajantasaista teoriaopiskelua, sekä runsaasti käytännön esimerkkejä ja harjoitteita.

Turvallisuuspäällikkö Arto Huhtasen mukaan nykyinen koulutusvaatimus saatiin käyttöön verrattain nopeasti, sillä NCC haluaa olla työturvallisuuden vaatimustasojen suunnannäyttäjä. Yrityksen johtoryhmältä tällaiset päätökset vaativat hyvää yhteistyökykyä ja reagointia nopeisiinkin muutoksiin – tahtoa ja taitoa löytää yhteinen etu ja parhaat ratkaisut.

– Isossa kuvassa pyrimme yhdenmukaistamaan yleistä vaatimustasoa, jonka mukaisesti aliurakoitsijat työmaillamme toimivat ja miten olisi viisasta toimia, Arto sanoo.

Koulutusvaatimus toteutettiin yhteistyössä NCC:n hankintaorganisaation kanssa ja vakiosopimusehdoissa vaatimus otettiinkin käyttöön porrastetusti. Liitteisiin lisättiin aluksi ilmoitus tulevasta koulutusvaatimuksesta ja puoli vuotta myöhemmin varsinainen vaatimus.

Vaaratilanteiden raportoinnissa selvää kasvua

Vuoden 2023 aikana lähes kaikki NCC:n toimihenkilöt ja omat työntekijät ehtivät käydä vaaditun koulutuksen. Koulutusten myötä raportoitujen vaaratilanteiden määrä on selvästi kasvanut samalla, kun varsinaisten tapaturmien määrä on laskenut. Vaaratilanteisiin kiinnitetään huomiota, niitä havaitaan ja ne raportoidaan.

Riskitietoisuus on kasvanut ja korkealla työskentelyn riskit vähentyneet.

Vaikka positiivisia kokemuksia on paljon ja rakennusalalla turvallisuus nousee enenevissä määrin yhä tärkeämmäksi asiaksi, ei muutosvastarinnalta ole vältytty. Koulutusvaade ei ole lakisääteinen, vaikka yritystasolla sitä olisikin oikeus vaatia. Tätä on Jukan mukaan ollut välillä haastavaa perustella aliurakoitsijoille.

Myös kokeneet ammattilaiset saattavat epäillä, onko koulutus oman osaamisen kannalta välttämätöntä. Onhan näitä hommia tehty jo vuosia.

– Meidän näkökulmastamme putoamissuojauskoulutus on vain eräänlainen työturvallisuuden laadunvarmistustoimenpide. Valitettavan usein putoamisonnettomuuteen joutuu se kokenut ammattilainen, jolle korkealla työskentely on arkipäivää – eli liian tuttua ja turvallista. NCC:n viesti on, että jokainen meistä pystyy hoitamaan nämä asiat työmaalla paremmin, Jukka toteaa.

Miten turvallisuuskulttuurin vahvistaminen välittyy aliurakoitsijoille?

Kaikki turvallisuuteen liittyvät käytännöt – koulutukset, turvallisuusohjeiden noudattaminen, riskien arviointi – voivat toteutua tehokkaammin vain, jos kaikki osapuolet sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin.

Aliurakoitsijoiden osallistuminen koulutuksiin on siis ollut erityisen tärkeää. Mitä he ovat itse olleet mieltä koulutuksesta?

Vastikään kirvesmiehen hommista eläköitynyt Rauno Mäkelä ehti käydä koulutuksen marraskuussa 2023 Ruoholahden We Landin työmaalla. Kokeneena osaajana Rauno koki koulutuksen hyvänä kertauksena ja tulipa esille myös asioita, joita ei aina itse hoksaa ajatella.

– En ollut koskaan esimerkiksi pysähtynyt pohtimaan, millaisten voimien kanssa ollaan tekemisissä, jos putoamisonnettomuus tapahtuu ja sitä jää turvavaljaiden varaan roikkumaan, Rauno kertoo.

Jos putoamismatka turvavaljaisiin on pitkä, putoamisvoima ehtii kasvaa suureksi.

– Valjaat täytyy osata pukea oikein, jotta säästytään pahemmilta vammoilta putoamistilanteessa ja jos valjaissa päätyy roikkumaan kauan odottamassa apua, alkaa se jo vaikuttaa elimistön verenkiertoon, Rauno toteaa.

Oulussa OYS:in työmaalla koulutukseen puolestaan osallistui Mikko Pöyskö, joka päätti tiimeineen ottaa koulutuksesta kaiken tiedon irti. Hänen yrityksessään oli juuri ennen koulutusta aloittanut useampi uusi työntekijä.

– Asennoiduttiin koulutukseen siten, että nyt kuunnellaan tarkasti ja otetaan niin sanotusti kaikki tieto irti. Työntekijät kertoivat jälkikäteen koulutuksen syventäneen osaamista. Aiemmin putoamisonnettomuuksiin on saattanut suhtautua vähän kuin ikävien sattumusten summana, mutta tilannehan on päinvastoin. Asioihin voi vaikuttaa ja kaikilla on vastuunsa yhteisestä turvallisuudesta.

NCC:llä varmistetaan jatkossakin, että työntekijät ovat aina tietoisia asianmukaisista suojavarusteista sekä turvallisuuskäytännöistä ja voivat keskittyä päivittäisiin tehtäviinsä luottavaisin mielin.

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.