Kiinteistökehitys kuuntelee asiakkaita ja asukkaita – kasvukeskuksiin nousee palveluja sisältäviä toimistotiloja

NCC Property Development kehittää sekä uusia kiinteistöjä että vanhoja kiinteistöjä uudelleen pääkaupunkiseudun kasvualueille. Tällä hetkellä nousee toimistorakennuksia, joissa on palveluja koko alueelle. Tontit löytyvät liikenteen solmukohdista ja kehityskohdat keskustelemalla asiakkaiden ja lähiasukkaiden kanssa.

NCC Property Development kehittää sekä uusia kiinteistöjä että vanhoja kiinteistöjä uudelleen pääkaupunkiseudun kasvualueille. Tällä hetkellä nousee toimistorakennuksia, joissa on palveluja koko alueelle. Tontit löytyvät liikenteen solmukohdista ja kehityskohdat keskustelemalla asiakkaiden ja lähiasukkaiden kanssa.

NCC Property Development toteuttaa kiinteistökehityshankkeita, joissa lähdetään liikkeelle tontin hankinnasta päätyen tilojen vuokraukseen ja kiinteistön myyntiin. Lisäksi rakennuksen käytön aikaisten asiakkuuksien hoito on olennainen osa hanketta.

Menestyneessä kiinteistökehityshankkeessa toteutuvat asiakkaan toiveet. Uusi talo palveluineen kehittää koko aluetta ja tuo käyttäjien lisäksi ympäristölle jotain uutta – alueella asuvat ja liikkuvat ihmiset asioivat mielellään kiinteistössä niin työn, palvelujen kuin vapaa-ajan merkeissä.

Ihmisvirrat paljastavat kasvualueet

NCC:n kiinteistökehittäminen Pohjoismaissa painottuu kasvukeskuksiin. Suomessa toiminta keskittyykin erityisesti pääkaupunkiseudulle. Parhaat tiedot uusista alueista ja kehitystoiveista tulevat asiakkailta, joiden kanssa käydään vuoropuhelua päivittäin. Näin saadaan tietoa muun muassa siitä, millaisia palveluja ja ratkaisuja toivotaan toimitilan yhteyteen. Lisäksi alueiden kiinteistökehitystarpeista keskustellaan aktiivisesti muiden alan toimijoiden ja kaupungin edustajien kanssa.

– Kasvualueet tunnistaa ihmisvirtojen liikehdinnästä. Esimerkiksi alueilla, joissa on jatkuvasti tasaista kysyntää uusille toimistotiloille, on luontevaa aloittaa kiinteistökehityshanke. Tällä hetkellä olemme käynnistämässä hankkeita muun muassa Keilaniemeen, Leppävaaraan ja Ruoholahteen keskelle vakiintuneita työpaikka-alueita, joista löytyvät loistavat raideliikenneyhteydet, kertoo NCC Property Developmentin vuokrauksesta ja liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja Teemu Rämö.

Keilaniemeen kehitteillä oleva Next on tyylikäs portti alueelle Kehä I:ltä tultaessa. Nextin tilat on suunniteltu ketterään työntekoon ja terassilta löytyy oma ulko-gym hyvinvoinnin ylläpitoon. 

Trendit ja tarve ohjaavat suunnittelua

Kiinteistökehityksen suunnittelun lähtökohtana on, millaisia ihmisiä alueella liikkuu ja mitä he tulevat sinne tekemään. Tältä pohjalta mietitään, voidaanko heidän tarpeita varten tuoda alueelle jotain uutta tai voisiko alueelle houkutella myös kokonaan uusia käyttäjäryhmiä.

– NCC:llä seurataan aktiivisesti maailman trendejä ja jutellaan eri alojen toimijoiden ja asiakkaiden kanssa. Jo suunnittelun varhaisessa vaiheessa otamme keskusteluun mukaan alueen toimijoita ja asukkaita. Esimerkiksi Ruoholahden konseptivaiheessa haastattelimme alueella toimivia kauppiaita, asukkaita, kaupungin edustajia, toimitilavälittäjiä ja alueen yritysten edustajia liittyen alueen tarpeisiin. Näin saamme tietoa siitä, millaisia palveluita alueelle halutaan, miten kulkuyhteyksiä voitaisiin parantaa ja millaista kaupunkikuvaa halutaan luoda.

”Kasvualueet tunnistaa ihmisvirtojen liikehdinnästä”, toteaa NCC Property Developmentin vuokrauksesta ja liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja Teemu Rämö

NCC:llä jokaiselle kiinteistöhankkeelle laaditaan oma konsepti, joka sopii kyseiselle alueelle ja asiakasryhmälle. Konsepteja ei monisteta hankkeesta toiseen – ne luodaan kullekin kohteelle alusta alkaen. Näin jokainen alue saa oman näköisensä ratkaisun.

Jokaiselle jotakin – palvelut kivijalassa, toimistot kerroksissa

Yritykset haluavat varmistaa työntekijöilleen parhaat mahdolliset työskentelyolosuhteet. Toimistotilojen tärkein tehtävä enenevässä määrin on mahdollisuus tavata kollegoita ja tiimityöskentely, mikä näkyy asiakkaiden toiveissa lisätä erityisesti yhteisöllisyyttä erilaisin keinoin. Tällaisia keinoja ovat muun muassa riittävät ja viihtyisät neuvottelutilat, koko organisaation yhteiset taukotilat ja suuret kerrosalat. Lisäksi toimitilat, jotka heijastavat mielikuvaa yrityksestä, sekä samassa kiinteistössä tai ympäristössä sijaitsevat kattavat palvelut ovat tärkeitä monille toimijoille.

– Työpäivään kuuluu nykyään paljon muutakin kuin työpisteellä istumista, mikä näkyy palvelujen kysynnässä. Tällä hetkellä suunnittelemme esimerkiksi Ruoholahteen ja Keilaniemeen monipuolisia kiinteistöjä, joissa yhdistyvät liiketilat ja toimistotilat. Tällaisen ratkaisun avulla pystytään tuottamaan lisäpalveluita kiinteistön työntekijöille sekä alueen asukkaille. Myös toimijoiden valinta uuteen kohteeseen on hankkeen kannalta keskeistä. Muun muassa kiinteistön ravintola- ja kahvilatilojen toimijoilla on suuri vaikutus palveluiden vetovoimaan.

Syyskuussa Vallilaan avautuneen Fredriksbergin A-talon kivijalasta löytyy palveluita jokaiselle alueella liikkuville, kuten alakerrassa toimiva italialainen ravintola Alice sekä coworking-palveluita tuottava Wonderland. Muista kerroksista löytyy vuokralaisten toimistotiloja.

– Marraskuussa 2018 käynnistettiin Fredriksbergin B- ja C-vaiheiden rakentaminen. Uudet talot tuovat lisää palveluja niin kiinteistössä toimiville yrityksille kuin alueen asukkaille, kertoo Rämö.

Bruno Granholmin aukio Fredriksbergin edessä toimii sekä työntekijöiden että asukkaiden kohtaamispaikkana tulevaisuudessa

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.