Kiinteistökehittäjä kukoistavan kaupunkiympäristön taustalla – tietomallit ja teknologia mahdollistajana

Rakennus- ja kiinteistöala on yksi maailman isoimpia ympäristövaikutusten aiheuttajia. Onkin luontevaa, että pitkällisesti on etsitty ja kiihtyvällä tahdilla etsitään erilaisia ratkaisuja kestävämpään rakentamiseen ja rakennusten käyttöön.

Rakennus- ja kiinteistöala on yksi maailman isoimpia ympäristövaikutusten aiheuttajia. Onkin luontevaa, että pitkällisesti on etsitty ja kiihtyvällä tahdilla etsitään erilaisia ratkaisuja kestävämpään rakentamiseen ja rakennusten käyttöön.

Globaalit trendit kuten urbanisaatio, entistä kompleksisemmat hankkeet tiivistyvässä kaupunkiympäristössä sekä alituisesti kasvava rakennusten käyttäjien ja kiinteistöomistajien odotus- ja vaatimustaso asettavat viranomaiset, kehittäjät, suunnittelijat ja rakentajat keskeiseen asemaan ratkaisujen löytäjinä. Myös koronaepidemia on muuttanut mm. yritysten, työntekijöiden, kaupunkilaisten ja kuluttajien käyttäytymistä eikä paluuta entiseen ole enää tulossa – digitalisaatio on saanut epidemian aiheuttamien rajoitusten ansiosta vain lisää vauhtia rattaisiinsa.

Kiinteistökehittäjän tärkein tehtävä on suunnitella ja toteuttaa elinvoimaisia kaupunkiympäristöjä ja samaan aikaan varmistaa, että hankkeet toteutetaan alan parhaiden käytäntöjen mukaan kestävästi ja niin, että ne kestävät myös aikaa. Julkisuudessa on viime aikoina ollut Suomestakin runsaasti rakennuksia, jotka on päädytty purkamaan jo huomattavasti aiemmin kuin suunnitteluvaiheessa on ajateltu. Tämänkaltaiset toimenpiteet ovat yksittäisinä tekijöinä merkittävimpiä ympäristövaikutusten aiheuttajia. Rakennuksen ja kehitettävän alueen muuntojoustavuuteen ja elinvoimaisuuteen keskittyminen onkin kehittäjälle yksi keskeisiä osa-alueita.

OOPS’issa testataan alan kehittyneimpiä sovelluksia

NCC:llä on pitkä ja vahva historia tietomallien hyödyntäjänä pohjoismaisissa rakennushankkeissamme. Esimerkiksi rakenteilla olevassa OOPS’issa (Oasis of Professionals) Espoon Leppävaarassa testaamme yhdessä Trimblen kanssa alan kehittyneimpiä VDC-sovelluksia ja laitteistoja. Olemme ylpeitä saadessamme toteuttaa OOPS:iin myös Trimblen tulevan pääkonttorin Monikonpuron ja sen varrelle rakentuvan uuden puiston äärelle. Vahvasti kehittyvä ja kasvava Leppävaaran alue tarjoaa myös loistavat liikenneyhteydet ja palvelut välittömässä läheisyydessä.

Kiinteistö- ja rakennusala on maailman projektikohtaisin ala ja se osaltaan hankaloittaa keskitettyjen kestävän kehityksen ratkaisujen löytämistä. Toisaalta juuri näihin hankkeisiin osallistetaan laajalla skaalalla osaamista monilta eri alueilta. Osallistamisen kulttuuri on kehittymässä hankkeiden ”ulkopuolelle” niin, että entistä paremmin ja aiemmassa vaiheessa kuullaan tahoja, jotka hyötyvät ja nauttivat alueesta, rakennuksista ja niissä sijaitsevista palveluista sen jälkeen, kun ne valmistuvat.

Tietomallit ja niiden johdannaisena mahdollistuvat huikeat teknologiat kuten erilaiset AR/VR-sovellukset, robotisaatio, monipuolistuvat simulaatiomahdollisuudet ja analytiikka, tiedon demokratisoituminen ja sen reaaliaikaisuus antavat enemmän ratkaisuja kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisille kestävämmän tulevaisuuden ja kukoistavien ympäristöjen suunnittelijoina ja rakentajina.

Lähdetään rohkeasti ja yhteistyössä muuttamaan maailmaa!

 

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.