Rakennusarkkitehti – uusiutunut voimavara jälleen rakennusalalla

Neljä ammattikorkeakoulua aloitti kolme vuotta sitten uudelleen vuonna 1996 lopetetun rakennusarkkitehtien koulutuksen. Rakennusarkkitehtien koulutus katsottiin tärkeäksi palvelemaan monipuolisesti työelämän tarpeita.

Neljä ammattikorkeakoulua aloitti kolme vuotta sitten uudelleen vuonna 1996 lopetetun rakennusarkkitehtien koulutuksen. Rakennusarkkitehtien koulutus katsottiin tärkeäksi palvelemaan monipuolisesti työelämän tarpeita.

Metropolia Ammattikorkeakoulussa koulutus aloitettiin kolmenkymmenen opiskelijan sisäänotolla heti vuonna 2014 syksyllä. Ensimmäiset kolme vuotta koulutuksessa osoittavat jo nyt, että työelämässä on tarvetta ammattikorkeakoulutasoisille laaja-alaisille rakennussuunnittelijoille.

Miksi rakennusarkkitehteja taas haluttiin kouluttaa?

Koulutuksen tarvetta tutki opetusministeriön asettama työryhmä, johon kuuluivat ministeriön edustajien lisäksi edustajat rakennusteollisuudesta, alan ammattiliitoista sekä eri ammattikorkeakouluista. Työryhmä selvitti rakennusalan työntekijöiden tarvetta ja huomasi, että rakennussuunnittelussa tullaan yliopistoista valmistuvien arkkitehtien lisäksi tarvitsemaan suunnittelijoita, joiden osaaminen on ammattikorkeakoulujen linjan mukaisesti enemmän työelämälähtöistä. Työryhmä määritteli myös alustavan sisällön uusien rakennusarkkitehtien osaamisen perustaksi.

Työryhmän esityksen mukaisesti koulutus aloitettiin uudelleen ja Valtioneuvoston asetuksessa ammattikorkeakouluista tutkintonimikkeeksi määrättiin rakennusarkkitehti (amk).

Mikä on rakennusarkkitehti ja miten se poikkeaa arkkitehdista?

Rakennusarkkitehti (amk) -tutkinto on samantasoinen korkeakoulututkinto, kuten esimerkiksi insinööri (amk). Koulutus on neljän vuoden mittainen ja se tuottaa tekijöitä suoraan työelämään. Yliopistoissa arkkitehdin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, kuten esimerkiksi diplomi-insinöörin tutkinto. Mutta on huomattava, että kumpikin tutkinto on korkeakoulututkinto ja esimerkiksi ammattikorkeakoulututkinnolla ovet aukeavat myös moniin virkatehtäviin.

Kun koulutusta alettiin suunnitella, lähtökohtana opetussuunnitelmissa oli ehdottomasti käytännön työhön keskittyvät opinnot. Rakennussuunnittelun lisäksi opintoihin liitettiin myös paljon rakennusteknistä ja rakennustuotannon osaamista, jolla osaltaan haluttiin erottautua nykyisistä yliopistojen arkkitehtiopinnoista. Tuloksena on siis hieman insinöörisuuntaan kallistunut arkkitehtisuunnittelija.

Mitä työtä rakennusarkkitehti tekee?

Ennen opetussuunnitelmien tekoa Metropoliassa määrittelimme, minkälaisiin uramahdollisuuksiin tähtäämme rakennusarkkitehdin koulutuksella. Perinteisen rakennussuunnittelun lisäksi halusimme laajentaa työmahdollisuuksia myös rakentamisen ohjaukseen ja rakennustuotantoon. Täten pystymme täyttämään myös rakennusliikkeiden tarpeita. Pääpaino opinnoissa on edelleen rakennussuunnittelussa, mutta lisänä on rakennuttamisen, tuotannonohjauksen sekä rakennustalouden opintoja.

Rakennussuunnittelussa rakennusarkkitehti on kelvollinen vaaditun työkokemuksen jälkeen vaativaan rakennussuunnittelutehtävään. Siten rakennusarkkitehtien panos myös suunnittelutoimistoissa tullee olemaan merkittävä.

Työelämäyhteistyö on tärkeä osa opetusta

Ympäröivän työelämän liittäminen opintoihin on oleellinen osa ammattikorkeakoulujen opetusta. Rakennusarkkitehtuurissa tärkeimmät yhteistyömuodot ovat kolme 10 opintopisteen harjoittelujaksoa, 10 opintopisteen laajuinen Innovaatiokurssi sekä opinnäytetyöt.

Harjoittelujaksoista yksi on perinteinen haalariharjoittelu työmaalla ja kaksi muuta joko suunnittelutoimistossa tai rakennustuotannossa ja -ohjauksessa. Myös muut kurssit yritetään sitoa mahdollisimman paljon työelämään. Esimerkiksi suunnittelukursseissa on kohteena ollut rakennussuunnitelmat todellisille kaavoitetuille alueille. Näin on mm. testattu uutta kaavaa, ennen sen voimaantuloa. Ensi vuoden keväällä ennen valmistumistaan rakennusarkkitehtiopiskelijoilla on edessään opinnäytetyön tekeminen. Opinnäytetyöt suunnataan käytännön töihin, joten vuoden kuluttua keväällä 2018 voimme tarjota opiskelijatyötä monenlaisiin hankkeisiin.

Metropolian Innovaatiokurssi

Innovaatiokurssi on kahden opiskelijan suoraan yritykselle tekemä kehityshanke, jossa yritys voi kehittää toimintaansa ja opiskelijat itsenäisesti projektinhallintataitojansa. Kurssissa yritys tilaa projektin koululta ja koulun tehtävä on yhdessä yrityksen kanssa ohjata työtä. Rakennusarkkitehtuurissa tänä vuonna ensimmäistä kertaa toteutettuun kurssiin yritykset lähtivät innokkaasti mukaan. Tilaajina on ollut suunnittelutoimistoja, rakennusliikkeitä sekä rakennusvalvontoja. NCC:n hankekehitysjohtaja Ilkka Alvoittu tarttui heti tilaisuuteen ja tarjosi kahdelle kolmannen vuosikurssin opiskelijallemme mahdollisuuden toteuttaa hankkeen asuntorakentamisen kehitystyössä. Tehtävä oli oikein hyvä innovaatioprojektikurssille, sillä siinä opiskelijat saivat itsenäisen projektinsa lisäksi tutustua laajasti rakennustuotantoon.

NCC ja Metropolia Amk

Yhteistyöllämme NCC:n kanssa on pitkä historia. Olemme tehneet hedelmällistä yhteistyötä työharjoittelussa, opinnäytetöissä sekä Innovaatiokursseissa. Tähän saakka olemme voineet tarjota vain rakennusinsinööri- ja rakennusmestariopiskelijoiden työtä, mutta nyt siis myös uutena rakennusarkkitehtiopiskelijoiden panosta.

Rakennusarkkitehtiopiskelijoita on kolmen vuoden aikana ollut NCC:n työmailla haalariharjoittelussa, työnjohtotehtävissä sekä rakennuttamisessa. Opiskelijamme on otettu NCC:llä hyvin vastaan ja kumpikin osapuoli on ollut tyytyväinen tuloksiin! Metropolialle NCC on erittäin tärkeä yhteistyökumppani ja olemme avoimia kehittämään yhteistyömuotojamme edelleen.

Kirjoittaja on Jorma Lehtinen, Metropolian rakennusarkkitehtuurin koulutuslinjan lehtori ja tutkintovastaava.

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.