Kesäharjoittelu työturvallisuustiimissä

Miten tullaan työturvallisuuden ammattilaiseksi? Waltteri Mulari opiskelee turvallisuusalaa ja on kesäharjoittelijana NCC:llä.

Miten tullaan työturvallisuuden ammattilaiseksi? Waltteri Mulari opiskelee turvallisuusalaa ja on kesäharjoittelijana NCC:llä.

Olen opiskellut kaksi vuotta turvallisuusalaa Laurean ammattikorkeakoulussa ja tänä kesänä suoritan ensimmäisen työharjoittelujaksoni NCC:n työturvallisuusorganisaatiossa. Opintojeni ensimmäinen vuosi sisälsi lähes pelkästään liiketalouden kursseja, jonka jälkeen alkoi turvallisuusalan varinaiset opintojaksot. Olen suorittanut mm. rikostorjuntaan, toimitusketjun turvallisuuteen ja yritysturvallisuuteen liittyviä kursseja. Minulla ei ole mitään rakennusalaan liittyvää koulutusta, mutta olen työskennellyt useamman kesän rakennustyömaalla rakennusmiehenä. Harjoitteluni aikana koen haasteena vähäisen tuntemukseni rakennusalasta, mutta olen ottanut tavoitteekseni oppia pääperiaatteet rakennustyömaiden työturvallisuusmääräyksistä ja oppia tuntemaan yleisesti lisää rakennusalasta.

Toimistossa ja työmailla
Olen nyt reilun kuukauden aikana päässyt tutustumaan moniin erilaisiin työtehtäviin ja tapahtumiin. Olen osallistunut esimerkiksi TR-mittauksiin sekä turvallisuuskierroksiin. Kierrosten aikana minulle opetetaan miten tehdä kyseisiä kierroksia ja minkälaisilla kriteereillä. Olen päässyt kiertämään usealla eri työmaalla. Harjoitteluuni kuuluu myös muutama NCC:n sisäinen koulutus sekä putoamissuojakoulutus. Lisäksi olen osallistunut organisaationi sisäisiin palavereihin, joissa olen nähnyt, miten asioita hoidetaan ja sovitaan oman organisaation välillä. Varsinaisiin työtehtäviini NCC:llä kuuluu mm. erinäisten raporttien teko, turvallisuustiedotteen laatiminen sekä osallistuminen NCC:n työturvallisuuden kehittämiseen ja TR-mittauksiin. Työtehtäväni ovat olleet monipuolisia, koska ne vaihtuvat aina konttorilla tehdyistä paperitöistä työmaakierroksiin.

Tehtäviin perehtymistä ja uuden oppimista
Olen kokenut hyvänä asiana sen, että minut on perehdytetty jokaiseen työtehtävään hyvin. Olen päässyt työskentelemään itsenäisesti ja ryhmän kanssa, mikä kehittää työskentelytaitojani. Lisäksi minusta on hyvä, kun käymme esimieheni kanssa etukäteen seuraavan viikon aikataulu ja työtehtävät. Koen, että pystyn kehittymään NCC:llä monella eri osa-alueellani, ja että pystyn hyödyntämään myös koulussa oppimiani asioita. Olen nauttinut paljon tämän hetkisestä ajastani NCC:llä, ja uskon että tulen oppimaan paljon uusia asioita kesän aikana.

Vierasbloggaaja Waltteri Mulari, harjoittelija NCC Building

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.