Julia ja Iina kehittivät Metropolian innovaatioprojektissa NCC:n puhdastilakonseptia

Rakennusarkkitehtiopiskelijat Julia Engberg ja Iina Nikulainen kehittivät NCC:n puhdastilakonseptia innovaatioprojektissa, joka tehtiin yhteistyössä Metropolian ja NCC:n kanssa. NCC sai projektin tuloksena puhdastilojen liikennevirtoja havainnollistavan esittelymateriaalin.

Innovaatioprojekti on Metropolia Ammattikorkeakoulun rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelmaan kuuluva kurssi, joka sijoittuu kolmannen vuosikurssin kevätlukukaudelle. Innovaatioprojektin tavoitteena on kehittää opiskelijan innovointitaitoja, systeemistä ajattelua, projektimuotoista työskentelyä, raportointitaitoja ja yhteistyökykyä. Projekti tehdään kahden hengen ryhmissä ja projektin tilaajan sekä aiheen opiskelijat hankkivat omatoimisesti. Projektia ohjataan sekä yrityksen että koulun puolesta.

Keväälle 2022 sijoittuvan innovaatioprojektin tilaajana toimi NCC, opiskelijaryhmänä me kirjoittajat Julia Engberg ja Iina Nikulainen ja Metropolia Ammattikorkeakoulun ohjaavana opettajana Jorma Lehtinen. Itse projekti sai nimekseen Puhdastilakonsepti.

Puhdastilakonseptin tausta ja ajankohtaisuus

Projektin aloittamiseen on vaikuttanut muuntokykyisten puhdastilojen tarve ja kysyntä, konseptointitoiminta kilpailuetuna ja tarjonnan laajentaminen. Projektin aihe rajattiin koskemaan esittelymateriaalia, jonka tavoitteena oli saada lopputuloksena konsepti puhdastilojen suunnitteluun ja esittelyyn. Konsepti sisältää sekä tekstiä että visualisointia. Tarkemman tarkastelun kohteeksi valikoitui liikennevirrat puhdastilojen osalta. Aiheen ulkopuolelle rajattiin yksityiskohtaiset tekniikkaan liittyvät asiat.

Projektin kulku

Innovaatioprojektin työskentely jaettiin aikataulullisesti perehtymisvaiheeseen, alustavaan suunnitteluun, moduulityöskentelyyn sekä lopullisen konseptin kokoamiseen ja viimeistelyyn.

Koko projektin ajan pidettiin noin kaksi kertaa kuukaudessa workshop-tyylisiä kokouksia NCC:n Ruskeasuon toimistolla tai Microsoft Teamsissa, joissa oli mukana opiskelijaryhmä sekä NCC:ltä Frej Weurlander, Olli Suominen ja Elizaveta Ageeva. Kokousten aikana projektiryhmä esitteli sen hetkisen tilanteensa ja tuotoksensa, jonka jälkeen pohdittiin yhdessä kehitettäviä osioita sekä projektin etenemistä ja seuraavia vaiheita.

Saimme pureskeltavaksi laajan ja haastavan aiheen projektin alussa. Tiedon sisäistäminen ja sen soveltaminen haluttuun muotoon väistämättä tuntuivat aluksi vierailta ja jopa hieman pelottavilta asioilta, mutta workshop-työskentelyn avulla käsitteistä ja aiheista sai helpommin lähestyttäviä. Yksityiskohtaisten teknisten asioiden rajaaminen ulos aiheesta oli hyvä päätös ja fokus säilyi oikeassa asiassa ja työskentely pysyi tehokkaana.

Tutkiva työskentely projektin työskentelytapana osoittautui erittäin toimivaksi. Itsenäinen työskentely ohjautui selkeästi ja rationaalisesti NCC:n kanssa pidettyjen tapaamisten ja workshoppien aiheiden kautta. Aikaa oli yleisesti aina tarpeeksi ja kommunikaatio kulki sujuvasti myös silloin, kun tarvitsimme lisää aikaa työstöön. Aihe ja työryhmä mahdollistivat innovoinnille hyvän pohjan, sillä kaikki katsoimme projektia hieman eri kantilta. Projektin aikana sai haastaa itseään, mutta myös NCC:n edustajia itseä askarruttavilla kysymyksillä.

Lopputulos ja sen käyttö varsinaisissa projekteissa

Puhdastilakonsepti-projektin aikana saatujen tulosten ja ratkaisujen pohjalta lopputuotteena syntyi siis esittelymateriaalipaketti pdf-muodossa, joka sisältää kolme erilaista visuaalista ehdotusta puhdastilamoduuleista, pohjapiirustusehdotuksia, julkisivukaavioita sekä muita teknisiä piirustuksia, tonttisijoitteluesimerkin sekä kulkukaaviot.

Jälkikäteen tarkasteltuna projektin tarve ja erityisesti visuaalinen esittelymateriaali toi puhdastilakonseptille realistisemman ja havainnollistavamman otteen sekä ymmärrettävämmän muodon asiakkaille. Kuten viimeisessä tapaamisessa joku meistä mainitsi, kuvia on aina mukavampi katsoa kuin Excel-taulukoita.

Jälkitunnelmat yhteistyöstä

NCC:stä jäi projektin jäljiltä hyvä kuva työnantajana. Tapaamisissa oli aina mukavan rento tunnelma ja Ruskeasuon kahvikoneesta sai herkullista kahvia. Asioista puhuttiin oikeilla nimillä ja avoin suhtautuminen meihin oppivina opiskelijoina tuntui turvalliselta ja hyvältä ympäristöltä innovoida.

Julia Engberg & Iina Nikulainen
Kirjoittajat ovat Metropolia Ammattikorkeakoulun rakennusarkkitehtiopiskelijoita

 

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.