VR-laseilla uutta ulottuvuutta käyttäjäpalautteen keräämiseen

Virtuaalitodellisuuslaseilla, eli VR-laseilla katsoja pääsee toiseen maailmaan. Päätä pyörittämällä kuva jatkuu katkeamatta, ja tilaa katsellaan aivan uudesta suunnasta. NCC on hyödyntänyt virtuaalitodellisuustekniikkaa suunnitelmien ja erilaisten mallien esittelyssä loppukäyttäjille.

Virtuaalitodellisuuslaseilla, eli VR-laseilla katsoja pääsee toiseen maailmaan. Päätä pyörittämällä kuva jatkuu katkeamatta, ja tilaa katsellaan aivan uudesta suunnasta. NCC on hyödyntänyt virtuaalitodellisuustekniikkaa suunnitelmien ja erilaisten mallien esittelyssä loppukäyttäjille.

Kinnarin koulua rakennetaan avoimen mallin mukaisesti, jossa käyttäjien palautetta kuunnellaan alusta asti. Yhteistoimintamalliin kuuluu, että saatu palaute voidaan huomioida jo rakentamisen aikana. Palautetta on kerätty esittelemällä suunnitelmia opetushenkilökunnalle ja oppilaille erilaisissa työpajoissa ja rastikierroksilla.

Varkauteen rakennettavassa Savon koulutuskuntayhtymän kampuskohteessa on yhteensä viisi erilaista rakennusta, ja kohde tavoittelee Joutsenmerkkiä. Kampuksen on tarkoitus olla edelläkävijä oppilaitosrakentamisessa, ja se sisältää useamman oppilaitoksen samoissa tiloissa.

Virtuaalilaseilla uutta näkökulmaa suunnitelmiin

Kinnarin koulun projektipäällikkö Teemu Jaakkola kuvailee, että projektiin on saatu uudenlaista ulottuvuutta, kun erilaisia malleja on esitelty käyttäjille VR-lasien avulla.

– Aiemmin suunnitelmien konkretisoiminen käyttäjälle on ollut haastavampaa, Jaakkola kertoo.
Suunnitteluratkaisuiden havainnointiin hyödynnettiin ennen mm. erilaisia visualisointeja 3D-kuvin ja tietomallien avulla.
– VR-lasit voi pakata reppuun ja päästää käyttäjän rakenteilla olevan kohteen sisälle, jossa hän voi arvioida sisustukseen ja kalustukseen liittyviä toteutuksia, hän hehkuttaa.

Myös Varkauden kampusprojektissa virtuaalilaseista on pidetty, ja niitä käytetään paljon rakennuksen mallintamiseen. Susanna Hiltunen, kohteen projektipäällikkö, kertoo:
– Mahdollisimman aikaisella suunnitelmien esittelyllä on vain hyviä puolia. Kun käyttäjä näkee rakennuksen suunnitelmat urakoitsijan esittelemänä, on suunnittelijoiden ja käyttäjien yhteistyölle luontevampi pohja. Virtuaalilaseilla voi esitellä monen tasoisia suunnitelmia; suunnitteluvaiheen ja suunnittelijan valintojen mukaan voidaan rakennusta mallintaa karkeasti, tai pienintä sisustusratkaisua myöten.

Kinnarin koulun projektissa on käytetty virtuaalilaseja vuosi erilaisissa työpajoissa ja rastikierroksilla, joihin ovat osallistuneet niin oppilaat kuin opettajatkin. Erityisesti Jaakkola näkee VR-lasit keskustelun herättäjäksi: kun käyttäjä pääsee VR-lasien avulla tilaan konkreettisesti, hahmottaa hän tilan ja sen mittasuhteet paremmin. Konkreettiselta tuntuva tutustuminen auttaa käyttäjää tekemään kehitysehdotuksia, tai iloitsemaan onnistuneista ratkaisuista.
– Monet loppukäyttäjät ovat saaneet siitä varmuutta, että valitut ratkaisut ovat olleet hyviä. Varsinkin lapset ovat olleet innoissaan VR-laseista ja niiden tarjoamasta tilan tunteesta, Jaakkola sanoo.

Samoja kokemuksia on Susanna Hiltusella:
– Virtuaalilaseista on erityisesti hyötyä tilanteissa, joissa loppukäyttäjä ei välttämättä hahmota rakennuspiirustuksista suunnitelmia. Rakennuksella saattaa olla monta eri käyttötarkoitusta, ja virtuaalilasit nopeuttavat suunnitelmien esittelyä.
Varkaudessa virtuaalilaseja on hyödynnetty toistaiseksi tilojen esittelemisessä etukäteen eri ammattialojen opettajille, joiden luokkahuoneet saattavat erota paljonkin perinteisestä luokkahuoneesta. Varkauden kampuksella toimii ammattioppilaitos, joka tarvitsee myös erityistiloja kouluttaakseen tulevaisuuden ammattilaisia.

Katso video Kinnarin koulun virtuaalipäivästä.

[arve url=”{https://ncc-external.creo.se/i/eoAEgBxV5axjoS0SxjTqBQ?format=360p}”]

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.