Uteliaisuus työtä kohtaan on se asia, mikä auttaa tekemään asiat oikein ja paremmin

Sampo Palomaa aloitti NCC:llä mittamiesharjoittelijana lähes kahdeksan vuotta sitten. Nykyään hän työskentelee projekti-insinöörinä ja on päivittäin monessa mukana. Omassa työssään hän pyrkii jatkuvasti innostamaan muita ja toimimaan yhteistyössä muita arvostaen.

Sampo Palomaa aloitti NCC:llä mittamiesharjoittelijana lähes kahdeksan vuotta sitten. Nykyään hän työskentelee projekti-insinöörinä ja on päivittäin monessa mukana. Omassa työssään hän pyrkii jatkuvasti innostamaan muita ja toimimaan yhteistyössä muita arvostaen.

8:00 Kinnarin suunnittelutyöpajan tulosten läpikäynti

Aamun alkajaisiksi Sampo käy Kinnarin kouluhankkeen edellisessä suunnittelutyöpajassa sovittuja asioita läpi yhdistelmämallia apuna käyttäen ja kirjaa havaintojensa perusteella mahdolliset päivitykset VDC-projektitehtävälistaan. Sampolla on usein monta rautaa tulessa ja esimerkiksi VDC-puolella hänellä on käynnissä viisi projektia, joissa hän on jollain tapaa mukana. Toisinaan Sampo myös käy perehdyttämässä työmaatoimihenkilöitä Congrid-palvelun ja sovelluksen käyttöön.

– Olen siinä mielessä hyvässä asemassa, että pääsen työskentelemään monien ammattilaisten kanssa sekä toimistolla että työmaalla. Tekemäni työ on enemmän tai vähemmän informaatiovirtojen ohjaamista oikeille osapuolille oikeaan aikaan. On positiivisessa mielessä haastavaa saada kerätystä informaatiosta kaikki irti ja pystyä hyödyntämään ja kohdentamaan tietoa tehokkaammin.

10:30 Lounas

Lounastauko on monille päivän paras hetki, sillä silloin ehtii rauhassa vaihtamaan kuulumisia ja ideoita kollegoiden kanssa. Sampo kokeekin parhaaksi puolekseen hyvät vuorovaikutustaitonsa. Hän peräänkuuluttaa hyvää tiimihenkeä ja yhteisiä kohtaamisia.

– Tiimillämme on säännöllisesti erilaisia kokoontumisia, joissa vaihdamme keskenämme tietoja. Suunnittelunohjaus- ja rakennuttamistiimimme esimies Mika Ukonmaanaho on inspiroiva tyyppi, joka omalla toiminnallaan ja persoonallaan pitää huolen siitä, että yhteishenki ja fokus yhteisiin tavoitteisiin säilyy kirkkaana ympäri vuoden. Sparraaminen ja tsemppaaminen toimivat tiimissämme todella kivasti. Itse uskon positiiviseen vahvistamiseen ja koen, että toimiva vuorovaikutus on olennainen edellytys yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

11:00 Kokousvalmisteluja

Lounaan jälkeen Sampo alkaa valmistautua tehdaslaajennushankkeen suunnittelukokoukseen, jota varten hän on kerrannut asioita jo aikaisemmin kuluneella viikolla. Suunnitelmien ja suunnittelukokouspöytäkirjojen ohella suunnitteluaikataulu ja hankinta-aikataulu ovat Sampolle kaikista tärkeimpiä työkaluja.

– Kun tarkastelen esimerkiksi kohteen yhdistelmämallia ja suunnittelualojen malleja vielä erikseen, saan aikatauluista kiinni sen, mihin milloinkin täytyy kiinnittää eniten huomiota. Tärkeitä tietomallinnuksen etappeja ovat esimerkiksi hankkeen yleissuunnitteluvaiheen ja myöhemmin toteutussuunnitteluvaiheen käynnistyminen. Työni sisältö on mielenkiintoista siksi, että on vaikeampaa kuvitella insinöörinä parempaa näköalapaikkaa, jossa pääsisi paremmin näkemään ja havainnoimaan koko projektin ja rakentamisen kulun. Lisäksi esimerkiksi NCC:n VDC-tiimin tekemän työn ansiosta olemme myös työmaatasolla tietomallinnuksen suhteen rakennusliiketoiminnan eturintamassa. VDC-tiimin tekemän työn arvoa ei voi tarpeeksi korostaa.

12:15 Suunnittelukokous

Loppu päivästä kuluu suurimmilta osin tehdaslaajennushankkeen suunnittelukokouksen parissa. Kokouksessa Sampo saa suunnittelijoilta vastaukset ennalta miettimiinsä kysymyksiin ja sopii tarvittaessa aikataulutarkennuksia tulevista tehtävistä. Suurin osa projektien tietomallinnuksen käytännön tietojenvaihdosta tapahtuu VDC-projektitehtävälistan välityksellä.

– Vielä on kuitenkin työtä tehtävänä, että tietomallinnuksen informaatiovirtoja saadaan viilattua ja optimoitua. Kuka tietää, jos vaikka viiden vuoden päästä paljon aikaa vievät tehtävät on automatisoitu tekoälyn avulla.

Elina Kauppinen, harjoittelija

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.