Nykyajan työtilojen tulee joustaa työn mukaan

Harva asia pysyy nykyään samana. Eivät myöskään vaatimukset ja tarpeet yrityksen toimitiloille. Liiketoiminta elää, henkilöstön määrä muuttuu ja trendit liukuvat ajasta toiseen. Vanhat rakennukset kaipaavat kunnostusta tai uudemmat tilat tarvitsevat vielä lopullista viilausta, jotta arki toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Mitkä ovat nykyajan trendit toimitiloihin tehtävissä muutostöissä?

Harva asia pysyy nykyään samana. Eivät myöskään vaatimukset ja tarpeet yrityksen toimitiloille. Liiketoiminta elää, henkilöstön määrä muuttuu ja trendit liukuvat ajasta toiseen. Vanhat rakennukset kaipaavat kunnostusta tai uudemmat tilat tarvitsevat vielä lopullista viilausta, jotta arki toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Mitkä ovat nykyajan trendit toimitiloihin tehtävissä muutostöissä?

NCC:n tilamuutospalveluihin erikoistunut yksikkö suunnittelee ja toteuttaa erilaisia toimitilojen muutoksia perustuen asiakkaan toiveisiin ja tarpeisiin. Ja muutospalveluille riittää kysyntää.

– Tarve yksilöllisille toimistotiloille on lisääntynyt viime vuosina. Asiakkaamme ansaitsevat tarpeisiinsa sopivat tilat, ja siksi alusta asti yhteistyö on tiivistä. Mietimme yhdessä esimerkiksi neuvottelutilojen tarpeen ja määrän huolella, jotta tilaa ei mene hukkaan, kertoo NCC:n yksikön johtaja Jukka Mäkitalo.

Tilat suunnitellaan tukemaan erilaisia työtehtäviä; toimistoon suunnitellaan työtiloja myös mm. hiljaiselle työlle, ryhmätöille ja tauoille. Tilan käyttäjät laativat lähtökohdat sisältävän suunnitelman yhdessä NCC:n suunnittelutiimin kanssa, ja tilasuunnitelmalla pyritään täyttämään kaikki tiloja koskevat tarpeet.

– Nykyisin toivotaan paljon erilaisia tiloja, joissa käyttäjät voivat siirtyä lähiympäristössä tiloista toisiin tarpeidensa ja tilojen ominaisuuksien mukaan. Tällä voidaan sekä henkilökohtaisella että organisaation tasolla tehostaa ja sujuvoittaa toimintaa.

Tänä päivänä kiinnitetään myös paljon huomiota kestävään kehitykseen. Olemassa olevien tilojen hyödyntäminen tarjoaa tähän erinomaisen mahdollisuuden sen lisäksi, että korjaaminen palvelee myös vanhan kaupunkiympäristön säilyttämistä.

– Kaikki eivät halua uusia toimitiloja, vaan kunnostaa olemassa olevista tiloista jälleen toimivat. Näin he myös pystyvät säilyttämään toimipaikkansa hyväksi havaitsemansa sijainnin. Kierrättäminen näkyy myös vanhojen kalusteiden ja rakenteiden hyödyntämisessä.

Myös uusia tiloja muokataan

Uudiskohteissa ennen vuokralaisen löytymistä sisätilat rakennetaan yleensä mahdollisimman muunneltaviksi, jotta tilat voidaan rakentaa loppuun suoraan asiakkaan toiveiden mukaisiksi.

– Uudemmissa kohteissa yleisimpiä töitä ovat muun muassa pintojen muutokset. Esimerkiksi seinien värit voidaan tehdä asiakkaan brändivärien mukaisesti. Lisäksi asiakkaan kanssa tehdyn suunnitelman mukaan lisätään seinäelementtejä ja ovia sekä asennetaan tilaan sopiva valaistus ja ilmastointi. Toki joskus olemme tehneet suurempiakin muutoksia uudehkoihin rakennuksiin, jolloin tilojen käytön perusteella seiniin, välipohjiin tai taloteknisiin asennuksiin on tehty oleellisiakin muutoksia verrattuna aiempaan käyttöön.

Vanhoissa rakennuksissa olemassa oleva talotekniikka asettaa tiettyjä rajoituksia mahdollisiin muutoksiin, mutta Mäkitalo ei muista, että mikään toive olisi jäänyt kokonaan toteuttamatta.

– Esimerkiksi Helsingin Itämerenkadulla 90-luvun rakennukseen teimme kaksi isohkoa pääkonttoritason tilaa pinnoitteita, väliseiniä ja sähkötekniikkaa uusimalla LVI-tekniikan jäädessä pääosiltaan ennalleen. Toisaalta Runeberginkadun 20-luvun kiinteistössä muutokset ulottuivat voimakkaasti myös välipohjarakenteisiin ja LVI-tekniikkaan em. toimenpiteiden lisäksi.

Lisää käyttöikää kouluille ja terveyskeskuksille

Usein muutostyöt toteutetaan käytössä olevassa rakennuksessa, jolloin rakennuksen käyttäjien häiriöt on minimoitava.

– Olemme tottuneet tähän ja saaneet toiminnastamme kiitosta. Joissain hankkeissa meillä on käytössämme erityinen häiriönappi, jota painamalla käyttäjät voivat ottaa välittömästi yhteyden työnjohtajaamme, jos melu- tai muu häiriötaso muodostuu haitalliseksi työskentelylle.

Perinteisten toimistotilojen lisäksi paljon muutostöitä ja kohteiden käyttöikää jatkavia korjauksia tehdään myös kouluissa, päiväkodeissa, ravintoloissa, liike- ja terveydenhoitoalan tiloissa.

– Niissä päämääränä on pitkälti ollut tarve varmistaa tilojen käytettävyyden ja ajanmukaisuuden säilyminen ennen tilojen tai koko rakennuksen laajaa peruskorjausta tai korvaavaa uudisrakentamista.

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


  • Jan

    25 heinäkuuta, 2019 13:58

    Meidän toimistotilat juuri remontoitiin kuukausi sitten. Monet asiat tarvitsivat uudistusta. Niin kuin sanoit yleensä lisätään seinäelementtejä ja ovia sekä asennetaan tilaan sopiva valaistus ja ilmastointi. Meilläkin tehtiin nämä ja erityisesti ilmastointiventtiilien vaihto tuli tarpeeseen.