Tekoäly tukee suunnittelua NCC:ssä

Pääsin pilotoimaan tekoälypohjaisen Spacemaker-työkalun käyttämistä rakennushankkeiden suunnittelussa. Pilotin aikana testattiin, löytyisikö uudesta työkalusta apua analyysien nopeampaan tekoon, työvaiheiden keventämiseen sekä projektien tehostamiseen. Mitä mieltä olin tekoälyn kanssa työskentelystä?

Yksi NCC:n uuden strategisen suunnan tavoitteista on tietopohjaisen yrityksen rakentaminen. Haluamme myös simuloida aikaisessa vaiheessa tilojen toiminnallisuutta ja käyttökokemusta. Data ohjaa päätöksentekoamme ja sen vuoksi on tärkeää, että saamme sitä käynnissä olevista hankkeista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

NCC:llä on paljon yhteistoiminnallisia hankkeita, joissa sidosryhmät ovat vahvasti osallisina jo hankkeen alusta lähtien. Tämä tarkoittaa sitä, että otamme jo varhaisessa vaiheessa suunnitteluun mukaan mahdollisimman laajan kattauksen sidosryhmiä, kuten rakennusten tulevia käyttäjiä, alueen asukkaita sekä luonnollisesti viranomaisia, joiden vaatimukset suunnittelun tulee täyttää. Näin varmistamme, että lopputulos tyydyttää kaikkia asianosaisia.

Kun samaan aikaan on käynnissä eri vaiheissa olevia hankeaihioita, tarvitaan myös työkaluja, joiden avulla voidaan nopeasti tutkia hankkeiden potentiaali. Lisäksi on hyödyllistä määrittää saatavilla olevien rakennusoikeuksien tilanne ja hankkeen toteutuskelpoisuus. Juuri näihin tarkoituksiin päätimme kokeilla Spacemakeria.

Osallistaminen ei koske vain hankekehitystä vaan samaa käytäntöä hyödynnämme myös eri rakennusprosessin vaiheissa. On tärkeää, että lähialueen toimijat pääsevät mukaan kehittämään ja kommentoimaan omaa aluettaan. Ratkaisujen tarkoituksena on miellyttää alueen sidosryhmiä ja parantaa siten koko aluetta.

Visuaalisuus edistää ymmärrystä

Hankekehittäjän roolissa olen huomannut, että teknologian tuella voimme auttaa asiakkaita ymmärtämään erilaiset mahdollisuudet paremmin. Siinä missä ennen asukastilaisuudessa näytettiin eri osapuolille vaikeaselkoisia pohjakaavioita ja asemapiirustuksia, nyt Spacemakerin tekoälyn avulla voidaan esimerkiksi mallintaa erilaisia ratkaisuja ja tuoda näkyviin enemmän yksityiskohtia heidän silmiensä edessä.

Spacemakerin avulla muutokset ja niiden vaikutukset voi nähdä heti: mitä tapahtuu, jos suunnitteilla olevaa rakennusta siirretään ja kuinka se vaikuttaa koko alueen ympäristöön. Parhaimmillaan teknologia tekee yhteistoiminnasta entistä tehokkaampaa, ja samalla historiaan jäävät useat turhat iterointikierrokset.

Yhteinen kieli eri toimijoiden välillä löytyy parhaiten juuri visualisoinnin avulla, kun muutoksien vaikutukset pääsee näkemään yhdeltä istumalta. Kun asiat näytetään helposti ymmärrettävässä muodossa, niihin on myös helpompi ottaa kantaa.

Tieto apuna päätöksenteossa ja vuoropuhelussa

Tieto on NCC:llä aina sidosryhmäkohtaamisten pohjana, ja sen avulla rakennamme vuoropuhelua. Mitä enemmän tietoa on tarjolla jo varhaisessa vaiheessa, sitä helpompaa on myöskin päätöksenteko.

Tieto on läsnä myös kohtaamisissamme asiakkaidemme kanssa. Eräässä asiakastapaamisessa olimme tehneet Spacemakerin avulla hankkeesta ensimmäisen version. Yhteisessä palaverissa asiakkaat pääsivät helposti mukaan kehittämiseen, kun ruudulta pystyi seuraamaan, mitä tapahtuu, jos rakennusta käännetään – ja mihin kaikkeen muuhun se vaikuttaa.

Löysimme vaivattomasti yhteisen suunnan kehittämiseen, kun kaikki tarvittava data ja analyysit olivat visualisoitavissa muutamalla klikkauksella. Erityisen arvokkaaksi koen sen, että muutokset ovat nähtävillä heti ja erilaisia versioita on mahdollista vertailla keskenään.

Parhaassa tapauksessa Spacemaker tukee myös arkkitehdin työtä. Yhdessä muiden työkalujen kanssa ohjelma avaa arvokasta näkymää erilaisiin valintoihin ja niiden perusteluihin. Uuden työkalun käytön opettelu ottaa kuitenkin aina oman aikansa. Jos Spacemakeria voisi vielä kehittää ja mukaan saisi kaupunkikuvalliset materiaalit sekä kattojen muotoilun, olisin erittäin tyytyväinen.

Koska kaupungit rakennetaan ihmisille, on äärimmäisen tärkeää osallistaa sidosryhmät sen suunnitteluun. Tähän vuoropuheluun Spacemaker on tarjonnut hyvän pohjan – erityisesti lisänä perinteisempiin malli- ja taso- ja leikkauskuviin.

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.