Tässä ovat kolme taitoa, jotka kehittyvät suunnittelupäällikkönä koulun rakentamisessa takuuvarmasti

Suunnittelupäällikkö Susanna vastaa parhaillaan Mikkeliin rakentuvan Saimaanportin yhtenäiskoulun suunnittelusta. Miten koulun rakentaminen on laajentanut hänen ammattitaitoaan?

Suunnittelupäällikkö Susanna vastaa parhaillaan Mikkeliin rakentuvan Saimaanportin yhtenäiskoulun suunnittelusta. Miten koulun rakentaminen on laajentanut hänen ammattitaitoaan?

Koulun suunnitteluvaihe syvensi ymmärrystä suunnitteluratkaisuista ja kustannusten määrittämisestä

Jyväskylän NCC:llä työskentelevä Susanna hyppäsi kotipaikkakunnalleen Mikkeliin rakentuvan kouluhankkeeseen mukaan jo urakkaneuvotteluiden aikaan. Sen myötä hänellä on ollut tilaisuus osallistua erilaisten suunnitteluvaihtoehtojen valintaan ja kustannusten määrittämiseen jo laskentavaiheessa.

Olen päässyt sukeltamaan hyvin syvälle perusteluihin, miksi jokin yksityiskohta on toteutettu valitulla tavalla ja miksi vedimme suunnittelutyöryhmässä ruksit muiden rakenne- tai julkisivuehdotusten yli, Susanna kertoo.

Tulevaan kouluun rakentuu monia näyttävä arkkitehtonisia elementtejä, kuten puuverhoiluja, -portaikkoja, julkisivun liimapuupilareita ja -palkkeja sekä suuret ikkunat. Pikaisesti laskettuna Susanna on pystynyt kerryttämään tietotaitoaan hankkeen aikana jopa sadoista suunnitteluratkaisuista.

Saimaanportin yhtenäiskoulu, Mikkeli

  • Laajuus: 12 100 (brm2)
  • Rakennusaika: 4/2022–1/2024
  • Sijainti: Rinnekatu 8, Mikkeli
  • Tilat perus- ja erityisopetuksen 1.–9. luokille sekä oheistiloja esimerkiksi liikuntaan yhteensä 850 oppilaalle ja 100 opettajalle sekä muulle henkilökunnalle
  • Yhdistettyä betoni- ja puurakentamista
  • KVR-hanke (kokonaisvastuurakentaminen)
  • Lue lisää hankkeesta Saimaanportin yhtenäiskoulu / Eteläinen aluekoulu, Mikkeli | NCC

Saimaanportin yhtenäiskoulun kuva suunnitteluvaiheesta

Mittava kouluhanke kirittää kokeneemmankin suunnittelupäällikön aikataulutustaitoja

Susanna on jo aiemmin tunnettu NCC:llä vahvasta aikatauluosaamisestaan, mutta isomman kokoluokan kouluhankkeessa hän kokee projektihallinnan taitojensa hioutuneen entisestään.

Koen, että aikatauluttamisessa voin aina kehittyä, Susanna arvioi.

Siihen Mikkelin kouluhanke on antanut verrattomat puitteet. Opettavaista on ollut esimerkiksi suunnittelu-, hankinta- ja yleisaikataulujen yhteensovittaminen heti hankkeen alkuvaiheessa – ja myöhemminkin projektin aikana.

Jouduimme harkitsemaan joitakin aikataulumuutoksia mahdollisten saatavuusongelmien takia vallitsevassa maailmantilanteessa. Lopulta suunnitelma-aikataulua ei onneksi tarvinnut muuttaa, Susanna sanoo helpottuneena.

Saimaanportin yhtenäiskoulun havainnekuva sisältä

Mitä oppeja Susanna on kartuttanut yhteistyöstä ja yhteydenpidosta hankkeen osapuolten kanssa?

Mikkelin kouluprojektin osapuolet istuvat eri puolilla Suomea, joten suunnittelupäällikkönä Susanna on satsannut sujuvaan tiedonkulkuun arjen tiimellyksessä.

Esimerkiksi yhteiset tilannekatsaukset tuotannon kanssa, suunnitteluryhmän yhteinen Teams-kanava, säännölliset suunnittelupalaverit ja yhteiset aikataulualustat ovat olleet hyviksi havaittuja keinoja koko tiimin saumattomaan yhteistyöhön, Susanna listaa parhaita käytäntöjään.

Valaisevia kokemuksia Susannalle ovat olleet myös työpajat koulun käyttäjien ja tilaajan kanssa.

Työpajoista saimme tarkempia tietoja, miten me NCC:läiset voisimme suunnitella mikkeliläisille toimivan koulun. Työpajojen anti on ollut itselleni kiinnostavaa ja auttanut suunnittelunohjauksessa, Susanna vinkkaa.

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.