”Puutun tarvittaessa epäkohtiin ja pyrin kehittämään turvallisuutta käytännönläheiseksi.”

NCC:n työturvallisuusviikolla koko henkilöstö pysähtyy pohtimaan, miten hyviä käytäntöjä vahvistetaan ja mitä voidaan tehdä turvallisuusnäkökulmasta katsottuna paremmin. Turvallisuus on yhteinen asia, mikä ylittää myös yritysrajat. Oulun yliopistollisen sairaalan työmaallamme työskentelevä Jekora Vornanen on työturvallisuuden ammattilainen, joilla on polte käytännön työturvallisuuden kehittämiseen.

Mitä toimenkuvaasi kuuluu? Mikä on tärkeintä?

Toimenkuvaani kuuluu työmaan työsuojeluvaltuutetun tehtävät. Seuraan, että lain pykälät ja yrityksen ohjeistukset kohtaavat toisensa työmaalla, puutun tarvittaessa epäkohtiin ja pyrin osaltani kehittämään turvallisuutta käytännönläheiseksi. Lakisääteiset viikkotarkastukset (TR-mittaus) kuuluvat oleellisena osana työviikkooni, käyn myös pohjoisen alueen muilla työmailla kalibroimassa mittauksia.

Työhöni kuuluu korkeanpaikan työskentelyssä kaide- ja aukkosuojaus. Varmistamme oman tiimini kanssa, että holville on turvallista tulla työskentelemään. Pidämme huolen, ettei kukaan eikä mitään pääse tippumaan. Tarkoituksena on tehdä kaikki rakennuksen rungon ulkopuoliset työt ennen kaiteiden asennusta (esim. valustopparit, tarvittavat piikkaukset), jolloin kaidetta ei tarvitse poistaa työvaiheitten aikana eli kerralla kuntoon!

Työturvallisuuden on kuljettava rakentamisen mukana, yksinkertaisia käytännön ratkaisuja. Tässä projektissa on päästy jo mukaan suunnitteluvaiheessa, jolloin on mahdollista tehdä esim. kiinnityspisteet valmiiksi joka aukolle ja sivulle, mikä jättää pois ylimääräisen ja aikaavievän pähkäilyn, minne valjaat laitetaan kiinni ja miten. Käytetään hyväksi jo rakennuksessa valmiina olevia mahdollisuuksia, säästetään ajassa ja rahassa ja ennen kaikkea parannetaan turvallisuutta.

Millaista kokemusta työssäsi erityisesti tarvitaan ja mistä hankit tietoa?

Olen toiminut pitkään työsuojeluvaltuutetun tehtävissä ja olen otettu, että minut on valittu tehtävään useasti työntekijöiden toimesta. Kokemusta on karttunut ja se on myös tuonut varmuutta luoda uusia ideoita vanhojen tilalle. Useita kursseja ja koulutuksia työturvallisuuden osalta on tullut käytyä, mutta kyllä kokemus on valttia. Ihmisten kanssa on tultava toimeen ja luonteeltani olenkin sosiaalinen. Erityiskiitos menee NCC:n alueiden muille virallisille TR-mittaajille, heiltä löytyvä käytännön tieto on suureksi avuksi asioiden hoitamisessa. Mikäli joku asia hiertää, saattaa se olla jo toisella alueella ratkaistu. Kaikilla meillä on sama polte käytännön työturvallisuuden kehittämiseen. En myöskään arastele kertoa, jos olen jostain epävarma tai en tiedä asiaa, se on myös osa ammattitaitoa. Kysyvä ei tieltä eksy, joten myös AVI (Aluehallintovirasto) ja Työturvallisuuskeskus toimivat tukenani.

Miten digitaalisuus näkyy työssäsi?

Nykyisin digiaikana Synergin ja Congridin käyttö on nopeaa ja huoletonta. Ennen TR-mittausta tehtiin paperiversiona, otettiin kuvia ja liitettiin raportteihin ja läheteltiin sähköpostiin. Congridia käytettäessä TR-mittauksessa poikkeama paikannetaan valmiiseen pohjakuvaan ja vastuuyritys löytyy listasta, valmis mittausraportti kilahtaa automaattisesti sähköpostiin henkilöille, jotka löytyvät postituslistalta. Poikkeamat on helppo löytää ja kuitata korjatuksi järjestelmän avulla.

Mistä innostut, mihin suhtaudut kunnianhimoisesti?

Haluan, että työmaani on turvallinen, aina, rakentamisen vaiheesta riippumatta. Sanahelinän sijasta on vain tartuttava toimeen ja tehtävä ratkaisuja. Haasteita tuovat alati muuttuva työympäristö sekä uudet toimijat työmaalla. Kunnianhimona on saavuttaa työyhteisö, joka noudattaa samoja arvoja, huolehtii toisistaan ja arvostaa toisten työpanosta, yrityksestä riippumatta.

Milloin tunnet onnistuneesi?

Tilanne, jolloin toinen työntekijä tulee kertomaan vaaranpaikasta, jonka hän on jo korjannut, kertoo asenteen muutoksesta. Työturvallisuusajattelutavan muutos negatiivisesta positiiviseksi kertoo, että olet onnistunut työssäsi.

Kerro esimerkki, miten haasteista on selvitty?

Kun tämä projekti alkoi, täällä oli kaksi työmaata ja kuusi torninosturia. Torninosturikuskien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta tänne päädyttiin ottamaan käyttöön törmäyksenestojärjestelmä, mikä oli silloin ihan uusi järjestelmä. Lisäksi olin kuulolla molempien työmaiden yhteisellä nosturikuskien hätäkanavalla, jotta pystyttiin yhdessä nostotyön turvallisuutta parantamaan. Tavaraa tulee työmaalle paljon ylhäältä päin!

Keiden kanssa ratkot työhösi liittyviä ongelmia?

Ensimmäiseksi otan aina yhteyttä NCC:n virallisten TR-mittaajien whatsapp-ryhmään. Sieltä löytyy apu, kun kaikki ovat oman alansa ammattilaisia. Näin on myös helppo pitää NCC:llä yhtenäistä linjaa. Minulle on tärkeää, että minuun voi ottaa yhteyttä kuka vaan ja koska tahansa. Olen tietysti myös todella otettu siitä, että minut on valittu luottamushenkilöksi.

Mikä on TR-mittaus?

Työsuojeluhallinto: TR-mittarin avulla arvioidaan rakennustyömaan työturvallisuutta. Lyhenne TR tulee sanasta talonrakennus.

TR-mittarilla havainnoitavat asiat ovat:

  • telineet, kulkusillat ja tikkaat
  • koneet ja välineet
  • putoamissuojaus
  • työskentely
  • sähkö ja valaistus
  • järjestys
  • pölyisyys

Lähde Työsuojeluhallinnon nettisivut: https://www.tyosuojelu.fi/tyosuojelu-tyopaikalla/tyoolosuhdemittarit/tr-mittari-

Lue lisää NCC:n Oulun sairaalatyömaista ja koko OYS 2030 -uudistamisohjelmasta!

Lue myös aiemmin julkaistu juttu Jekorasta: Turvallisuus ennen kaikkea.

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.