Puhdastilarakentaminen vaatii erityisosaamista

NCC:ltä löytyy vaativan puhdastilarakentamisen osaamista, jolle on yhä enemmän kysyntää. Puhdastiloja voidaan toteuttaa sekä uudiskohteisiin että olemassa oleviin kiinteistöihin. Projektipäällikkö Emil Ranta ja työpäällikkö Marko Laakio kertovat, miten tämä erikoisrakentaminen eroaa ”tavallisesta” rakentamisesta.

Puhdastilojen rakentaminen on kasvussa, mikä johtuu mm. uuden teknologian jatkuvasta kehittämisestä. Puhdastiloja tarvitaan tuotantoprosesseissa, joissa ilman hiukkaset ja mikrobit voivat aiheuttaa tuotteille tai toiminnalle suurta haittaa.

Puhdastila viittaa kirjaimellisesti siihen, että sisätiloissa on erittäin puhtaat tilat. Puhdastilat toimivat tuotantolaitoksissa tiloina, joissa valmistetaan ns. herkkiä tuotteita, kuten pienelektroniikkaa ja lääkkeitä. Myös sairaaloissa, laboratorioissa ja elintarviketeollisuudessa tarvitaan puhdastiloja.

Tila tilan sisään

Projektipäällikkö Emil Ranta on ollut mukana NCC:n erikois- ja teollisuusrakentamisen Murata Electronics Oy:n tehdaslaajennushankkeessa. Kohteen teknisesti vaativin osa oli anturitehtaan suuri 2000 neliön puhdastila.

– Puhdastilarakentaminen itsessään on hyvinkin samanlaista kuin muu rakentaminen. Poikkeuksellista puhdasrakentamisen hankkeissa on se, että uudisrakennuksen rungon sisään rakennetaan erityisosaamista vaativa toinen tila, Ranta sanoo.

Työpäällikkö Marko Laakio on ollut mukana kahdessa hankkeissa, joissa puhdastiloja toteutetaan jo olemassa oleviin kiinteistöihin.

– Korjausrakentamisen puhdastilakohteissa tilanne on jokseenkin sama kuin uudiskohteissa, joskin meillä on jo lähtökohtaisesti olemassa rakennus, joka tulee ottaa huomioon. Näissä kohteissa toteutamme uuden tilan jo olemassa olevan tilan sisälle, Laakio lisää.

Yhteistyötä ja yhteensovittamista

Puhdastiloissa pyritään minimoimaan ilmassa olevien hiukkasten määrä, joten rakentamisen kriteerit ovat vaativat mm. tiloihin tuotavan puhtaan ilman, ilmanvaihdon, tilojen lämpötilan tai ilmankosteuden näkökulmasta.

Puhdastilojen rakentamisen tarve, mutta myös vaatimukset muuttuvat teknologian kehittyessä. Puhdastiloilla on käytössä erilaisia luokitustapoja, kuten kansainväliset ISO-standardit. Standardiluokitus määritellään suunnitteluvaiheessa kohteen vaatimusten mukaan.

– Rakennushankkeissamme varsinaisen puhdastilan toteuttaa puhdastilarakentamiseen erikoistunut urakoitsija, jolloin meidän roolinamme on kokonaisuuden hallinta ja puhdastilarakentamisen edellytysten mahdollistaminen – olipa kyseessä uudisrakennus tai korjausrakennuskohde, Ranta ja Laakio toteavat.

Yhteistyö edellyttää aktiivista yhteistyötä eri osapuolien välillä suunnittelusta lähtien sekä poikkeuksellisen paljon yhteensovittamista. On esimerkiksi huomioitava, että talotekniikalle suunnitellaan riittävät tilat puhdastila huomioiden. Korjausrakentamiskohteissa esiin saattaa nousta haasteita, joissa selvitetään, riittävätkö olemassa olevat tekniset tilat tai vaikkapa sähköjen kapasiteetti.

Materiaalivalinnat ratkaisevat

Puhdastilarakentaminen vaatii paitsi erityisiä taloteknisiä ratkaisuja, myös erityisiä materiaalivalintoja.

– Perinteisiä materiaaleja ei puhdastilakohteisiin juurikaan tule. Rakenteet ovat esimerkiksi alumiinia tai komposiittikennorakenteita ja sileitä pintoja, joista ei irtoa ilmaan epäpuhtauksia. Materiaalit ovat kliinisiä ja kovapintaisia, jotka on helppo pitää puhtaina, Laakio sanoo.

Materiaalien laatuvaatimukset ovat syystäkin korkeat ja erityiset. Päästöttömyyden mahdollistamiseksi materiaalitoimittajilta löytyy tuotteita, joilla on puhdastilasertifikaatti.

– Potentiaalia puhdastilojen rakentamisessa riittää. Kestävän kehityksen näkökulmasta valmistavan teollisuuden suuri energiankulutus voi tulevaisuudessa tarjota uusia mahdollisuuksia esimerkiksi hukkalämmön talteenoton hyödyntämisessä, Ranta toteaa.

Osaaminen tuo kilpailuetua

Puhdastilarakentaminen vaatii omat mittauksensa ja laadunvalvontansa. Puhdastilarakentaminen haastaa myös työmaa-aikaisen puhtaanapidon ja pölyttömyyden.

– Laadunvalvonta puhdastilarakentamisessa on samantyyppistä kuin muussa rakentamisessa. Loppuvaiheen mittaukset ja testaukset kuitenkin korostuvat, kun puhdastilojen toiminnallisuutta mitataan standardien ja vaatimusten mukaan mm. lämpötilojen, ilman suhteellisen kosteuden ja painesuhteiden osalta. Hankkeissamme on hyödynnetty konsultteina myös puhdastila-asiantuntijoita, joilla on kokemusta puhdastilojen rakentamisesta, Ranta toteaa.

– NCC:llä on kokemusta puhdastilahankkeista yhä enemmän ja toteutetut kohteet toimivat hyvinä referensseinä. Puhdastilahankkeet vaativat ehkä hieman enemmän yhteistyötä ja yhteensovittamista kuin perinteiset rakennushankkeet, mutta tämä sopii meille. Projektinjohto-osaaminen ja hyvät referenssit puhdastilarakentamisesta tuovat kilpailuetua, Laakio lisää.

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.