NCC:n työmaalla noudatetaan tehdasprosessimaista järjestystä Oulun sairaalahankkeessa

NCC:n Suomen suurin työmaa on tällä hetkellä Oulussa, jonne rakennetaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin OYS 2030 -ohjelman mukaista uutta sairaalaa. Hankkeeseen kuuluu useita eri vaiheita ja toimijoita allianssin mukaisesti. NCC:n ensimmäisen kohteen alkuperäistä aikataulua lyhennettiin puolella vuodella. Lue tarkemmin, mikä merkitys logistiikkajärjestelyillä tähän oli!

Jotta aikataulun reilu lyhentäminen oli mahdollista, tehtiin sairaalan A-osan runkovaiheessa kahteen kerrokseen väliaikainen vesikatto kuivumisen nopeuttamiseksi ja muutoinkin toimintaa tehostettiin normaalista. Erityisen suunnitelmallisella logistiikalla on ollut merkittävä vaikutus, ja samalla tehostetut logistiikkatoimenpiteet ovat lisänneet työmaan siisteyttä ja turvallisuutta.

Tavoitteena tyhjä piha

Sairaalatyömaan logistiikan perusidea on, että piha on tyhjä joka aamu. Se tarkoittaa, ettei kukaan urakoitsijoista tuo pakettiautoaan pihaan ja hae sieltä tarvittavia tarvikkeita päivän kuluessa, vaan piha on varattu vain kuormien puruille. Aamuisin tyhjä piha täyttyy päivän aikana, mutta iltaan mennessä tavarat on viety paikoilleen odottamaan seuraavan päivän työtä ja aamu aloitetaan jälleen tyhjällä pihalla.

Logistiikkaan kuuluu myös nostot ja jätehuolto

Työmaan logistiikkatiimi koordinoi kaikki työmaalle tulevat kuljetukset. Se suunnittelee ja hoitaa työmaalla myös suuret nostot. Työvaiheet eivät joudu odottamaan siivoamisen takia ja työmaa on aina siisti ja turvallinen työympäristö. Pihassa on työnaikainen asfaltointi, jotta koneet liikkuvat turvallisesti, eikä pölyä ja kuraa nouse rakennukseen ja materiaaleihin. Jätekuljetus on prosessi, jossa jätettä kuljetetaan ulos rakennuksesta kahdessa vuorossa. Kaikki lajitellaan, mitä Oulun kaupunki pystyy käsittelemään.

Logistiikkatiimi kahdessa vuorossa

Logistiikkapäällikkö Juho Suominen on sairaalan A-osan logistiikan pääorganisoija. Hänen apunaan on kaksi logistiikan työnjohtajaa aamu- ja iltavuoroissa sekä työntekijöistä kootut ryhmät tavaransiirtoihin. Sairaalan työmaalle otetaan tavaraa vastaan joustavasti aamukuudesta iltakymmeneen, jotta kuljetukset liikkuisivat tasaisesti ilman ruuhkahuippuja.

– On haaste saada tilaukset tehtyä juuri oikea-aikaisesti ja tavarantoimittajat tuomaan tavarat oikeaan aikaan niin, etteivät ne ole etuajassa. Tärkeää on, että tavara viedään heti oikeaan paikkaan työmaalla. Näin ne eivät jää toisten tielle, eikä aikaa kulu materiaalin uudelleen siirtelyyn. Pahinta on, jos ylimääräistä materiaalia päädytään siirtämään loputtomasti paikasta toiseen. Se on kallista, koska siihen menee aikaa ja materiaalivaurioiden mahdollisuus lisääntyy, Suominen sanoo.

Yhteistyötä ja tarkkaa toimitusten aikataulutusta

Digitaalisuudella on merkittävä osuus Juhon logistiikkasuunnittelussa. NCC:llä on oma, työhön sopiva pohjoismainen järjestelmä.

– Kun aikataulutus toimii, myös tavarantoimittajat ovat tyytyväisiä ja kaikki hyötyvät. Mitä pienemmät tilat, sen tärkeämpää aktiivinen yhteispeli on. Etsimme parhaat toimittajat, seuraamme toimintaa ja kehitämme yhteistyötä. Myös meillä NCC:llä pitää olla riittävästi henkilöitä ylläpitämässä vuoropuhelua, Juho Suominen toteaa.

Logistiikka-ammattilaisen näkemyksiä rakennustyömaista

Logistiikka on Juho Suomisen ammattitaitoa. Hänellä on kokemusta aina teollisuusasiakkaista varaston ulkoistuksiin. Rakennusala on tuorein tuttavuus.

– Minulla oli mielenkiintoa päästä katsomaan, miten rakennusalalla logistiikkaa voisi kehittää, koska näkemykseni oli, etteivät työmaat ole kovin siistejä. Täällä olemme kehittyneet valtavasti, mutta haasteena on vielä tiedonkulun ja käytäntöjen yhtenäistäminen, kun aliurakoitsijoita on samalla työmaalla monta.

Juho Suomisen näkemyksen mukaan rakennusalan kannattaisi yleisesti ottaen kehittää tehokkuutta.

– Muussa teollisuudessa ulkomaiset toimijat vievät tehokkuudella voiton, jos ei pysytä kilpailussa mukana.

Ilmakuva NCC OYS Oulu

NCC rakentaa Oulussa OYS 2030 -uudistusohjelman sairaalan A- ja F-osia, joista kuvassa näkyy A-osa etualalla.

NCC:n Suomen suurin työmaa on tällä hetkellä Oulun yliopistollinen sairaala Pohjois-Suomessa. NCC rakentaa parhaillaan hankkeen ensimmäisen vaiheen A-osaa ja toisen vaiheen F-osaa. NCC on osana yhteistoiminnallisuuteen perustuvaa allianssia, jossa sairaalalle toteutetaan ajanmukaiset ja yhtenäiset tilat. Sairaanhoitopiirin tavoitteena on maailman älykkäin sairaala, jossa työn tuottavuus paranee, kun tilat tukevat toimintaa nykyistä paremmin ja ammattilaiset saavat aikaa keskittyä ydintehtäviinsä.

  • A-vaiheen rakennusaika 1/2019 – 12/2023, F-vaihe 1/2022 – 06/2025. Koko sairaalahankkeen valmistuminen ajoittuu vuoteen 2030.
  • A-vaihe: 12-kerroksinen sairaalarakennus, jonka laajuus on noin 58 700 brm², F-vaiheessa 33 000 brm2
  • Rakennuttaja on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
  • Hankkeen nimi OYS 2030 -uudistamisohjelma. Lue lisää: https://oys2030.fi/

Vaikuttaako NCC kiinnostavalta työpaikalta?

Meillä on nyt auki suuri määrä työpaikkoja, myös Oulussa ja sairalaahankkeen työmaalla. Katso avoimet työpaikat!

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.