Kustannustehokas täydennysrakentaminen on yleistyvä tapa vastata asuntotarpeisiin

Täydennysrakentaminen on tämän hetken trendisana. Olemassa olevan kaupunkirakenteen täydentäminen on yhä merkittävämpi osa rakentamista erityisesti suuremmissa kaupungeissa. Täydennysrakentamisella on hyötyjä sekä alueelle että tilaajalle.

Täydennysrakentaminen on tämän hetken trendisana. Olemassa olevan kaupunkirakenteen täydentäminen on yhä merkittävämpi osa rakentamista erityisesti suuremmissa kaupungeissa. Täydennysrakentamisella on hyötyjä sekä alueelle että tilaajalle.

Kun pyritään esimerkiksi vastaamaan asuntojen kysyntään, monipuolistamaan asukasrakennetta tai päivittämään ikääntyviä lähiöitä, täydennysrakentaminen on varteenotettava vaihtoehto kustannusten pitämiseksi kohtuuden rajoissa.

– Maasta ei sinänsä ole pulaa, mutta hyvistä rakennuspaikoista on. Samalla kaavoitus on uusillakin alueilla omalla tavallaan hidasta, mutta tarve asunnoille on kuitenkin suuri. Jos tarjontaa on niukasti, niin se tietenkin nostaa hintoja, kertoo hankekehitysjohtaja Ilkka Alvoittu.

Täydennysrakentaminen on usein kustannustehokas tapa reagoida asuntotarpeeseen. Täydennysrakentamishankkeessa voidaan hyödyntää jo olemassa olevaa infrastruktuuria: tiet, viemärit, vesijohdot sekä palvelut ovat valmiita. Uuden infran rakentamisen sijasta voidaan tehdä alueista tiiviimpiä ja tehokkaampia, mikä osaltaan lisää rakennusten elinkaarta sekä tukee kestävän kehityksen periaatteita.

Asunto-osakeyhtiön tyhjät tilat hyötykäyttöön

Helsingin Munkkiniemessä sijaitseva Asunto-osakeyhtiö Helsingin Lopinkulma (kuvassa) käy yhtenä esimerkkinä NCC:n hiljattaisista täydennysrakennuskohteista. Siellä pysäköintihallin päälle rakennetaan 33 huoneiston rakennus. Kahden muun kerrostalon kanssa uusi rakennus muodostaa umpikorttelin, jolloin tyhjä tila saadaan hyötykäyttöön muutoin valmiilla alueella. Kaikkiaan NCC:llä oli keväällä 2018 täydennyshankkeita eri vaiheissa arviolta 40 000 kerrosneliön edestä. Kokonaan uusien kerrostalojen lisäksi täydennysrakentamista voidaan tehdä esimerkiksi laajennusosilla, tilojen uusiokäytöllä tai jopa korottamalla rakennusta.

Esimerkiksi asunto-osakeyhtiölle täydennysrakentaminen on varteenotettava keino rahoittaa vaikkapa putkiremontti. Kun hanke on kannattava sekä taloyhtiölle että rakennusliikkeelle, täydennysrakentamisen avulla voidaan rahoittaa merkittäviä korjaushankkeita sekä kehittää tontin käyttöä samalla muillakin tavoilla. Siinä missä uudisrakentaminen on usein hintavaa, täydennysrakentaminen – eli kaupunkirakenteen tiivistäminen – on erityisesti kaupungille tai kunnalle kustannustehokasta.

Valmis tuote täydennysrakennuskohteisiin

NCC on luonut täydennysrakentamiseen kokonaan oman konseptinsa. Bertta-tuote on monikäyttöinen malli nimenomaan täydennysrakentamishankkeisiin ja lähestyy rakentamisen haasteita erityisesti pysäköinnin näkökulmasta. Monesti kaupunkikuvassa kohdataan vaikeita haasteita, kun rakentaminen joko syö liikaa pysäköintitilaa tai vastaavasti pysäköintitilan varmistaminen syö rakennusneliöitä.

– Bertta on malli jossa parkkipaikat ovat alakerrassa ja asunnot päällä, ja koko talon mitoitus perustuu parkkipaikkamaailmaan. Talo on myös sellainen, että sitä voidaan muovailla ja tehdä rakennettuun ympäristöön sikäli sopivaksi, että se pystytään muokkaamaan melkein paikkaan kuin paikkaan, kun puhutaan täydennysrakentamisesta. Rakennusympäristöhän on aina erilainen, koska asuinalueet on tehty eri aikoina, Alvoittu sanoo.

Täydennysrakentamisella, esimerkiksi Bertta-konseptilla, voidaan raikastaa alueen ilmettä ja parantaa sen yleistä asemaa asukkaille houkuttelevana vaihtoehtona. Kannattavuuden kannalta enemmän on usein paremmin.

– Täydennysrakentaminen on kaikille erityisen kannattavaa silloin kun sitä tehdään neliömäärällisesti paljon. Kovin pienessä mittakaavassa esimerkiksi asunto-osakeyhtiö ei välttämättä saa tarvitsemaansa hyötyä, sanoo Alvoittu.

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


  • Bea

    25 heinäkuuta, 2019 12:46

    Meidän kaupungissa on myös paljon täydennysrakentamista tällä hetkellä. Hyötynä juurikin mainitsemasi jo olemassa olevan infrastruktuurin hyödyntäminen. Itse asun myös tällaisessa rakennuksessa ja tykkään kun niissä on kaikki uusi tekniikka mukana kuten ovipuhelinjärjestelmä.