Kokemuksia Strategic Leadership -koulutuksesta

Muutama viikko sitten päättyi tämänvuotinen NCC:n ja Tukholman kauppakorkeakoulun yhteistyönä järjestettävä Strategic Leadership Program. Olen luonnostellut mielessäni sitä kokonaisuutta, jota käsittelimme koulutuksen aikana. Menneet seitsemän kuukautta olivat lopulta erittäin intensiivisiä.

Muutama viikko sitten päättyi tämänvuotinen NCC:n ja Tukholman kauppakorkeakoulun yhteistyönä järjestettävä Strategic Leadership Program. Olen luonnostellut mielessäni sitä kokonaisuutta, jota käsittelimme koulutuksen aikana. Menneet seitsemän kuukautta olivat lopulta erittäin intensiivisiä.

Olen ollut NCC:llä ensi keväänä 15 vuotta, koko tuon ajan pääkaupunkiseudun talonrakentamisen toimialallamme. Ensimmäiset reilut kymmenen vuotta meni työmailla työmaainsinööriharjoittelijan ja työmaainsinöörin tehtävissä, lukuun ottamatta puolen vuoden pyörähdystä liiketoiminnan kehityksen tehtävissä työmaiden välissä. Tämän jälkeen kului tarjouslaskennan tehtävissä puolisentoista vuotta, jonka jälkeen aloitin työpäällikkönä Senaatti-kiinteistöjen kanssa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle toteutettavassa hankkeessa.

Kun esimieheni kysyivät talvella kiinnostustani osallistua tämänvuotiseen SLP-ohjelmaan, epäröin hetken. Lopulta kuitenkin hyvin lyhyen hetken. Minulla oli juuri alkanut toinenkin hanke ja oli selvää, että tällainen koulutus ottaisi huomattavan määrän aikaa kalenteristani seuraavan reilun puolen vuoden aikana. SLP:n kaltaista koulutusta sekä ennen kaikkea mahdollisuutta verkostoitua yhtä laajasti pohjoismaisessa konsernissamme ei toisaalta tulisi ihan heti uudelleen vastaan.

Niinpä olin huhtikuussa yksi 28 NCC:läisestä, jotka kokoontuivat ensimmäiselle SLP:n etäluennolle. Koronapandemia oli ehtinyt alkuvuoden aikana muuttamaan maailmaa ja toimintatapojamme, joten koulutuksemmekin siirrettiin etäyhteyksien taakse sen sijaan, että olisimme kokoontuneet Tukholman liepeille. Heti ensimmäinen luento, tietokirjailija ja apulaisprofessori Kjell A. Nordströmin ”Outlook – Where are we heading” rakennetun ympäristön tulevaisuudennäkymistä räjäytti mielemme ja sai meidät ymmärtämään, miten syvällisesti tulisimme asiakokonaisuuksia käsittelemään.

Yhteensä SLP:n viiden osakokonaisuuden aikana käsittelimme skenaariosuunnittelua, strategiatyötä, yritystaloutta, arvonmuodostumista, innovaatioita, kestävää kehitystä ja prosessitehokkuutta. Lisäksi ajallemme ominaisesti ohjelmaan oli sisällytetty webinaareja digitaalistenkin työkalujen kautta toteuttavasta viestinnästä, neuvottelutaidoista, tiimitoiminnasta ja johtamisesta. Vaikka seitsemään kuukauteen on siis sisältynyt melkoinen määrä toinen toistaan haastavimpia osioita, oli hienoa, miten nopeasti ryhmämme keskustelu kääntyi avoimeksi. Haastoimme toisiamme, mutta myös autoimme toisiamme löytämään ratkaisuja. Ei ollut väliä, työskentelitkö Suomen toimitilarakentamisessa, Ruotsin asuntorakentamisessa, Norjan kiinteistökehityksessä, vai Tanskan liiketoiminnan tuessa, kokemamme haasteet niin jokapäiväisessä toiminnassamme kuin isommassa kuvassa olivat hyvin yhteneviä. Toisaalta moneen kysymykseen oli jo olemassa ratkaisu tai hyväksi havaittu toimintatapa. Kuinka paljon osaamista ja tietoa joukostamme löytyykään!

Jopa SLP:n luentokokonaisuuksia haastavampi oli sen sisältöön kuulunut Business Challenge. Saimme heti keväällä neljän-viiden hengen muodostamien pienryhmien tehtäviksi tutkia NCC:lle hyvin ajankohtaisia aihealueita kuten strategian jalkauttamista tai tiedonjakamista. Ryhmät saivat työhönsä NCC:n sisältä sponsorit ja lisäksi saimme esimerkiksi viestintävalmennusta Business Challenge -matkan päättäneeseen esittelytilaisuuteen. Omaan, portfoliojohtamista tutkineeseen ryhmääni kuului edustus Ruotsin Buildingista, Ruotsin Infrastructuresta, konsernihankinnasta sekä Norjan Herculeksesta eli perustus- ja paalutusbisneksestä. Emme päässeet kertaakaan tapaamaan koko porukalla kasvotusten, vaan työstimme haastettamme Teamsin välityksellä useita kertoja kuussa, aina muutama tunti kerrallaan, esittäen lopulta johtopäätöksemme muille pienryhmille ja sponsoreillemme koulutuksen viimeisessä moduulissa. Emme luonnollisesti tunteneet toisiamme entuudestaan, joten tehokas etäyhteyksin toteutettu ryhmätyö edellytti omien muurien laskemista välittömästi. Tulimme erilaisista yksiköistä ja todella erilaisilla taustoilla, siksi halu ymmärtää toisenkin näkökulmaa oli keskeistä. Kun lopulta saimme pari viikkoa sitten esityksemme valmiiksi, mielemme valtasi niin helpotus ison urakan valmistuessa kuin myös haikeus, koska yhteistyömme lähenteli sillä erää loppuaan.

NCC panostaa henkilöstön osaamisen kehittämiseen paljon. Olen SLP:n myötä päässyt laajentamaan näkökulmiani ja käymään äärimmäisen hedelmällistä ja monipuolista ajatustenvaihtoa, koska NCC:n toiminta ja sen henkilöstö on niin monipuolista. Inspiroiduin muun muassa Norjan Infrastructure-yksikön kestävää kehitystä edistävistä toimenpiteistä ja Ruotsin tuotannon strategiaviestintämallista. Sain SLP:sta heti käyttööni paitsi lukuisia johtamisen työkaluja, myös upean pohjoismaisen verkoston rakennusalan ammattilaisia. Odotan malttamattomana, että pääsen tapaamaan heidät kaikki kasvotusten.

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.