Kivituotanto on 100 % kotimaista

NCC tuottaa kiviainesta paikallisesti kotimaisten aliurakoitsijoiden kanssa. Tuotannon kotimaisuusaste on tällä tuotteella täydet 100 % ja kiviainestoiminta on paikallisesti myös tärkeä työllistäjä.

NCC tuottaa kiviainesta paikallisesti kotimaisten aliurakoitsijoiden kanssa. Tuotannon kotimaisuusaste on tällä tuotteella täydet 100 % ja kiviainestoiminta on paikallisesti myös tärkeä työllistäjä.

NCC:n kiviainestoiminta perustuu kalliokiviainekseen, mitä tuotetaan louhimalla ja murskaamalla. Maa-alueet on hankittu viranomaisten lupaprosessien mukaisesti joko ostamalla paikallisilta maanomistajilta tai paikallisen maanomistajan mailla toimien, ja siitä heille osuutta maksaen. Kiviainestoiminta on hyvin paikallista, koska kiviainesta ei kannata kuljettaa pitkiä matkoja. Normaalimatka jää alle parinkymmeneen kilometriin ja 50 km alkaa olla maksimimatka. Se ei Suomen mittakaavassa ole paljon. Kiviainesta valmistavat suomalaiset urakoitsijat, jotka myös työllistävät paikallisesti. Tuotantoketjuun kuuluu suuri määrä kotimaisia kuljetus- ja maarakennusyrityksiä, paikallisia toimijoita, jotka pitävät paikkakunnan pyörät pyörimässä veronmaksun lisäksi.

Kotimaisesta luonnosta voimaa

NCC tekee kiviainestoimintaa vastuullisesti ja ympäristö huomioiden. Kalliokiviaines ei saastuta pohjavesiä ja kalliolouhinnan jälkeen alue aina maisemoidaan viranomaismääräysten mukaisesti. Tähän olemme kehittäneet kotimaisen NCC Kielo -konseptin, joka on vielä enemmän kuin viranomaismääräykset vaativat. Aloitamme maisemoinnin jo kiviainestoiminnan aikana ja kehitämme paikalliseen ympäristöön sopivaa luonnon monimuotoisuutta yhdessä paikallisten luontoasiantuntijoiden kanssa. Tässäkin yhteistyössä kotimaisten osaajien kanssa, Suomen luontoa elävöittäen.

Kalliokiviaines on Suomessa luonnonvara, joka ei ole vaarassa loppua. Meillä on paljon kalliota ja louhinta-alueet perustuvat tarkoin valittuihin alueisiin, joiden käytöstä kunnat ja kaupungit päättävät. Harjujen hiekkavarannoilla sen sijaan on tärkeä rooli koko ekosysteemissä ja pohjavesien suojelussa, ja useimmiten viranomaiset niitä suojelevat. NCC on linjannut toiminnassaan nimenomaan keskittymisen kalliokiviaineksen tuottamiseen.

Pohjoismaisesta yhteistyöstä lisäarvoa

NCC:n osakkeilla käydään kauppaa Tukholman pörssissä. Suomessa NCC toimii kuitenkin suomalaisena osakeyhtiönä, joka myös maksaa verot Suomeen. Suomesta on viety NCC:n sisällä muihin Pohjoismaihin hyvää osaamista, kuten jo aiemmin mainittu kiviainesalueiden luonnon monimuotoisuutta edistävä NCC Kielo -konsepti. Vastaavasti Ruotsissa NCC tekee paljon tuotekehitystä, josta mekin voimme hyötyä. Miten olisi esimerkiksi kalliokiven ylijäämää hyödyntävän murskemateriaalin käyttö betoninvalmistuksessa? Se säästäisi suuria määriä luonnonhiekkaa.

Osta työtä Suomeen -päivää vietetään 4.12.2019: ”Ostamalla suomalaisia tuotteita luodaan Suomeen uusia työpaikkoja. Jos jokainen suomalainen ostaisi kympillä kuussa lisää suomalaisia tuotteita tai palveluita, syntyisi 10 000 vuosityöpaikkaa.” #ostatyötäsuomeen #ostatyötäsuomeenpäivä #kymppikotimaiseen

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.