Kiviaineskauppa on paikallista toimintaa

Jani Viren työskentelee pyöräkuormaajana NCC:n kiviainesalueella Loviisassa. Kiviaineskaupassa sekä asiakkaat että työllistyjät ovat monesti tuotantoalueen läheisyydessä. NCC on Pohjoismaiden suurin kiviainestuottaja, mutta kiviaineskaupan erikoisuus on kaikkialla sen paikallisuus.

Jani Viren työskentelee pyöräkuormaajana NCC:n kiviainesalueella Loviisassa. Kiviaineskaupassa sekä asiakkaat että työllistyjät ovat monesti tuotantoalueen läheisyydessä. NCC on Pohjoismaiden suurin kiviainestuottaja, mutta kiviaineskaupan erikoisuus on kaikkialla sen paikallisuus.

Viren työskentelee Loviisan Vanhakylän kiviainesalueella ja asuu Loviisan Liljendalissa. Niiden välissä on matkaa noin 20 km. Sopivan työmatkan lisäksi se on juuri sen verran, mitä kiviainesta mielellään kuljetetaan – ei paljon pidemmälle. Esimerkiksi Porvoo ja Loviisan keskusta ovatkin juuri sopivan matkan päässä Vanhakylään nähden, sopivan kuljetusmatkan päässä. Suomen isossa mittakaavassa kiviaineksen kuljetusmatkat ovat hyvin lyhyitä. Kiviainesta kuitenkin tarvitaan aina kun rakennetaan, joka puolella Suomea.

– Kiviaines ei ole rakentamisessa se suurin kuluerä, materiaali on aika edullista, joten kuljetuksiinkaan ei haluta laittaa suhteetonta summaa. Ja on tietysti päästöjen kannalta todella järkevää hankkia kiviaines mahdollisimman läheltä. NCC tarjoaa palvelua oikeastaan kaikissa suurimmissa kasvu- ja maakunnallisissa keskuksissa esimerkiksi Itä-Suomessa, NCC:n aluejohtaja Taina Piiroinen kertoo.

Mitä pyöräkuormaaja tekee?

Jani Virenin työkalu on iso Volvo-merkkinen kuormaaja. Sillä lastataan vuoden vilkkaimpina päivinä jopa 70 kiviaineskuormaa ulos Vanhakylästä. Lisäksi alueelle tulee maata, joten siinäkin riittää siirtämistä ja tasoittamista. Viren on työskennellyt NCC:n Vanhakylän kiviainesalueella jo kuusi vuotta, nyt työnantajana on kotkalainen yritys Heli Grönberg Oy. NCC ostaa paikallisena sopimusurakointina kiviainesalueiden työt ja hyvä niin, sillä paikalliset yritykset tuntevat parhaiten myös paikalliset asiakkaat, aivan kuten Viren.

– Teen NCC:n myynnin kanssa paljon yhteistyötä, kun tunnen nämä meidän vakioasiakkaat niin hyvin. Minusta asiakastyö tuo tähän mukavaa vaihtelua ja muutenkin täällä on sellainen rento ilmapiiri ja huumori kulkee mukana. Ajoin aiemmin 20 vuotta kuorma-autoa ja koko sukumme on täynnä autoilijoita, joten siitä kokemuksesta on paljon hyötyä. Olen joskus lähtenyt kotoakin vielä lastaamaan, kun on ollut hätä, vaikka meillä onkin täällä vakituiset aukioloajat.

Tarkkana saa olla

Vaikka kiviainesalue on laaja, eivätkä alueella saa ulkopuoliset liikkua, on suuren koneen kanssa on oltava tarkkana. Rekkoja saattaa olla alueella useita samanaikaisesti ja lisäksi murskaimella tehdään töitä.

– Ympäristö pitää huomioida koko ajan ettei kukaan pääse kuormaajan taakse. Kameran kautta voin vielä varmistaa asian. Täällä pitää myös ajaa hiljaa kaikilla kulkuneuvoilla ja tällä isolla kuormaajalla on etuajo-oikeus. Kiviaineskasat on kyltitetty ja muutenkin tänne on selkeät opasteet. Ne lisäävät tietysti turvallisuutta. Usein keskustellaan autokuskien kanssa LA-puhelimen kautta. Myös maa-aineksen kippaamiseen kiinnitetään erityistä huomiota, että se tapahtuu aina turvallisesti, joskus korkeidenkin kasojen päällä, Viren kertoo.

Talvella kiviainesalueellakin on hiljaisempaa, kun rakennetaan vähemmän. Lumi-, huolto- ja maansiirtotöiden lomassa Jani Viren on silloin ehtinyt tutkia myös eläinten jälkiä ja nähdä lukuisia ohikulkevia eläimiä, metsän siimeksessä kun kiviainesalueella ollaan.

– Riistakameraan meillä ikuistui kerran komea ilves, Viren kertoo.

Paikallista luontoa on myös ajateltu, kun meluvalliin rakennettiin jo vuonna 2015 lahokko. Alueesta hyötyvät erityisesti lahottajat kuten erilaiset pistiäiset. Konkreettisilla teoilla NCC:n kiviainesalueiden luontoa elävöitetään jo louhinta-aikana ennen varsinaista loppumaisemointia.

Jani Viren näkee taukoparakin ikkunasta suoraan alueen sisääntuloportille. Hän nousee koneeseen viimeistään silloin kun asiakas ajaa rekallansa porteista sisään. Kukaan ei jää huomaamatta eikä huomiotta.

– Kiireisimmät soittavatkin etukäteen, jotta osaan olla valmiina kasalla odottamassa lastausta varten.

Kiviainesta ulos ja ylijäämämaata sisään

Vanhakylän kiviainesalueelta lähtee kalliosta louhittua ja murskattua kiviainesta ulos ja sisään tulee ylijäämämaata, jota syntyy aina kun rakennetaan jotain uutta. Vastaanotettu maa on toinen merkittävä kauppatavara kiviaineksen lisäksi. Se on aina puhdasta maa-ainesta eli se ei sisällä mitään, mikä voisi vaarantaa alueen omaa maaperää, luontoa tai vesistöjä. Liejusavea ei myöskään saa ottaa kaikkiin maa-ainespaikkoihin vastaan. NCC:llä estetään jopa haitallisten vieraslajien leviäminen siirretyistä maa-aineksista.

Rakennusprosessissa varmistetaan aina tontilta poiskuljetettavan maaperän puhtaus ennen maansiirtoa. Jo kaavoitusvaiheessa tai uuden rakennuksen suunnitteluvaiheessa tontin maaperä pitää tutkia. Jos sieltä löytyy epäpuhtauksia, ne pitää poistaa ennen rakentamista ja saastunut maa hävittää ongelmajätteenä jätteenkäsittelylaitoksilla. Tähän on lakisääteinen viranomaismenettely, jota kaikkien rakentajien on noudattava.

Ylimääräistä maa-ainesta siis syntyy aina kun rakennetaan uuden talon perustukset. Jos maaperä on todettu puhtaaksi, syntyvä ylijäämämaa kuljetetaan tontilta pois maan vastaanottopaikkoihin, joilla on ympäristöviranomaisen lupa ottaa maata vastaan. Viranomainen myös määrittää alueelle sopivan, vuosittaisen maa-aineksen vastaanottomäärän, jota ei voi ylittää. Loppuvuoden rakentajilla voikin joskus olla vaikea löytää paikkaa, minne maa-aineksia voidaan vielä viedä. Onneksi esimerkiksi NCC:n suurimmilla kiviainesalueilla on lupa ottaa aika suuriakin määriä maa-aineksia vastaan vuosittain. Lupaa ei kuitenkaan ole jokaisella kiviainesalueella, joten asia on syytä tarkastaa aina etukäteen.

– Se, että maa-ainesta kuljetetaan juuri kiviainesalueille, johon on luvitettu maanvastaanottotoiminta, tuo monta hyötyä. Maa-aineksella täytetään kiviainekseksi murskatun kallion jättämää aukkoa ja maisemoidaan alue kiviaineksen oton päätyttyä. Päästöjen kannalta on myös fiksua, että sama auto voi tuoda maa-ainesta ja parhaimmillaan viedä samalle tontille uutta kiviainesta rakentamiseen, Taina Piiroinen toteaa.

NCC:n kiviainesmyynnin yhteystiedot

 

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.