”Kaikkien lasten oikeuksista on huolehdittava”

Joka päivä noin 800 alle viisivuotiasta lasta kuolee likaisen veden, käymälöiden puutteen ja huonon hygienian vuoksi. Likainen vesi aiheuttaa sairauksia, jotka kehittyvät lapsilla nopeasti hengenvaarallisiksi. Tilanteen ratkaisemiseksi on kuitenkin olemassa helppoja ja tehokkaita keinoja. Siksi NCC:n lahoitus on meille ensiarvoisen tärkeä.

Joka päivä noin 800 alle viisivuotiasta lasta kuolee likaisen veden, käymälöiden puutteen ja huonon hygienian vuoksi. Likainen vesi aiheuttaa sairauksia, jotka kehittyvät lapsilla nopeasti hengenvaarallisiksi. Tilanteen ratkaisemiseksi on kuitenkin olemassa helppoja ja tehokkaita keinoja. Siksi NCC:n lahoitus on meille ensiarvoisen tärkeä.

Olen Axel Wallin ja toimin yritysyhteistyövastaavana strategisten kumppaniemme parissa. Yritykset voivat vaikuttaa paljon lasten oikeuksien globaaliin kehitykseen. Yhteistyömme NCC:n kanssa on hyvä esimerkki tästä.

Itä-Timorissa suuri osa alle viisivuotiasta lapsista on aliravittuja, ja lapset sairastuvat usein ala-arvoisten olosuhteiden vuoksi. Sanitaatio, hygienia ja vedenkäsittely ovat tärkeitä asioita näiden lasten terveyden tukemiseksi.

Itä-Timorin hallitus tukee voimakkaasti WASH-ohjelmaa, joka liittyy veteen, sanitaatioon ja hygieniaan. Ne ovat tärkeitä asioita kansanterveyden, talouden ja yhteiskunnallisen kehityksen kannalta. Nykyään maassa ei ole standardeja veden käsittelyyn, sanitaatioon ja hygieniaan tärkeimmissäkään yhteiskunnallisissa laitoksissa, esimerkiksi sairaaloissa.

Itä-Timorin terveysministeriö on antanut UNICEFin tehtäväksi laatia WASH-standardit terveydenhuoltoon. Tavoitteena on estää sairauksien leviäminen ja edistää terveyttä. Hankkeen puitteissa kehitetään paikallisesti mukautettuja ratkaisuja veden kuljetukseen vastaanotoille ja niiltä eteenpäin. Standardien ohella esitellään myös aurinkovoimalla toimivia vesipumppuja ja muita teknisiä innovaatioita.


Sivulla olevat kuvat: ©UNICEF

UNICEF on YK:n lastenrahasto. Teemme työtä kaikkien lasten oikeuksien turvaamiseksi. Toimimme ympäri maailmaa – slummialueilla, pakolaisleireillä ja syrjäkylillä – jotta kaikki lapset saisivat sellaisen lapsuuden, johon heillä on oikeus. Lapsen oikeuksien sopimus ohjaa työtämme.

Olen itse koulutukseltani diplomiekonomi, mutta olen ollut jo pitkään kiinnostunut globaaleista kysymyksistä. Työssäni UNICEFilla olen tiiviisti mukana projektien kehittämisessä yhdessä yritysten kanssa. Laadimme yhteisiä arvoja, edistämme sosiaalista kehitystä ja luomme edellytyksiä sille, että yritykset voivat harjoittaa liiketoimintaansa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

/Axel Wallin

Tietoa:
Itä-Timorissa elää 1,2 miljoonaa ihmistä, joista 70 prosenttia asuu maaseudulla. Heidän joukostaan noin 70 prosentilla ei ole käytössään puhdasta vettä tai sanitaatiota.

Vuonna 2013 tehty kansallinen tutkimus (Timor-Leste food and nutrition survey) osoitti, että alle viisivuotiaista lapsista yli 50 prosenttia oli alikehittyneitä, lähes 40 prosenttia aliravittuja ja 11 prosenttia vakavasti aliravittuja ja että yli 63 prosenttia kärsi anemiasta.

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.