Jättipanostus asfalttityönjohdon sisäiseen koulutukseen

NCC:n asfalttiliiketoiminta on päättänyt panostaa tänä vuonna poikkeuksellisella tavalla työmaatoimihenkilöiden sisäiseen koulutukseen. Noin 70 NCC:läistä käy yhtä aikaa kahdeksan päivän kurssin Vierumäen urheiluopistolla. Koulutus on ensi askel isompaan kulttuurin muutokseen.

NCC:n asfalttiliiketoiminta on päättänyt panostaa tänä vuonna poikkeuksellisella tavalla työmaatoimihenkilöiden sisäiseen koulutukseen. Noin 70 NCC:läistä käy yhtä aikaa kahdeksan päivän kurssin Vierumäen urheiluopistolla. Koulutus on ensi askel isompaan kulttuurin muutokseen.

Koulutus on ajoitettu työnjohdolle juuri ennen uuden asfalttikauden alkua. Kahdeksan päivän mittaiselle kurssille osallistuvat asfalttiliiketoiminnan työnjohtajat, työmaapäälliköt ja työmaainsinöörit.

Asfaltin Suomen maajohtaja Petri Ahola, miksi tällainen koulutus haluttiin järjestää?

– Tämä on osa konsernin pohjoismaista koulutussuunnitelmaa, jossa halutaan kehittää työnjohtoa. Meillä on yhteiset työkalut ja työskentelymenetelmät, jotka halutaan tasalaatuisesti käyttöön kaikkialla. Niiden kautta parannamme perustekemisen tasoa ja työmaajohdon valmiuksia vastata asiakkaiden kasvaviin vaatimuksiin. Työnjohtohan on erittäin kriittinen osa toimintaamme, he ovat asiakaspinnassa ja samalla tekevät kovaa työtä työmaaporukan kanssa. Olemme analysoineet tarkasti viime vuoden haasteet ja tämä on nyt valmennusta uudelle kaudelle ja runkoa päivittäiselle tekemiselle. Laatu, aikataulu ja turvallisuus ovat perustekemisemme teemat. Olemme myös uudistaneet koko organisaatiomme, joten tämä on hyvä tapa ryhmäytyä uudelleen tiiviiksi porukaksi.

Asfalttiliiketoiminnan maajohtaja Petri Aholan mukaan NCC:llä halutaan kehittää ihmisiä ja johtaa heidän kauttaan.

Onko näin pitkä koulutus poikkeuksellinen toimintatapa?

– On ehdottomasti. Tämähän järjestetään kauden ulkopuolella, koulutuksella on massiivinen laajuus ja se on iso panostus kaikilta. Aiemmin järjestettiin työntekijöiden avainhenkilöille laatukoulutusta ja työnjohdolle on ollut esimieskoulutusta, mutta nyt meillä on laajempi kokonaisuus ja punainen lanka vie koko prosessimme läpi tarjouksesta työmaatoimintaan, siitä luovutukseen ja laskutukseen asti.

Kattavatko hyödyt kurssin kulut?

– Tämä ei ole kulukysymys, vaan sijoitus tulevaan. Toivottavasti tämä näkyy meillä entistä parempana asiakastyytyväisyytenä ja sitä kautta parempana kannattavuutena.

Mitä muita teemoja koulutuksessa nostetaan esiin?

– Haluamme vahvistaa työnjohdon valmiuksia toimia vaatimustasoltaan kovenevassa ympäristössä asiakkaan ja yhteistyökumppaneiden kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti. Varmistamme, että prosessimme pitää ja teemme sen, mitä on sovittu. Työnjohtajien esimiestaitoja petrataan ja yleistietoa lisätään NCC:n toimintatapojen osalta. On erittäin tärkeää, että työnjohto osaa puuttua nopeasti ongelmiin tai poikkeaviin tilanteisiin työmaalla. Työntekijöiden pitää pystyä keskittymään työhön ilman ylimääräisiä huolia, se lisää luottamusta ja kasvattaa työmoraalia.

Mitä tavoitteita kurssilla on?

– Tavoitteemme on tekemisen tasainen laatu, myös taloudellisesti ja asiakastyytyväisyydessä. Haluamme sitouttaa ihmisiä ja antaa huomioita, parantaa vuoropuhelua työmaiden kanssa ja kannustaa verkostoitumaan ja jakamaan kokemuksia. Meillä on alan paras tieto talossa sisällä, joten meidän kannattaa hyödyntää se seulomalla ja jakamalla parhaat käytännöt kaikille.

Mitä toivot kurssilaisilta?

– Toivon osallistujilta keskittymistä ja haluan kannustaa aktiivisuuteen, sitä odotetaan organisaatiolta nyt muutenkin. Vuosittaisesta henkilöstötutkimuksesta mielestäni näkyy, että NCC:n asfaltin yksikössä ihmiset ovat olleet aika pidättyväisiä ja käsijarru päällä. Meidän pitäisi saada yhteisö avoimemmaksi; täällä saa sanoa ja ottaa kantaa. Meillä on tässä aika isokin kulttuurin muutos käsillä. Haluan lisätä yhdessä tekemistä ja välittämistä niin asiakkaista, organisaatiosta kuin NCC:stä. Kun työyhteisö muuttuu avoimemmaksi, ihmiset ottavat myös enemmän vastuuta. Työmaalla on niin, että yhden ihmisen pitää ottaa vastuu ja johtaa, mutta jos hänellä on hätä, hän saa tarvitsemansa avun.

Järjestetäänkö vastaava koulutus joka vuosi jatkossakin?

– Tämä on uniikki tapaus, joten ei tässä laajuudessa, mutta jotain pienimuotoisempaa kuitenkin järjestetään joka vuosi. Haluamme kehittää ihmisiä ja johtaa firmaa ihmisten kautta. Kun kehitetään osaamista ja annetaan valmiuksia, silloin voidaan myös vaatia. Strategiassamme ihmiset ovat kaiken keskiössä.

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.