Älä arvuuttele teiden kuntoa ja korjaustarpeita

Teiden kunnossapitoon kohdistuvat varat ovat rajalliset kaikkialla Suomessa. Teitä pitää kuitenkin korjata ja ylläpitää jatkuvasti. Mistä tietää, miten resurssit kohdistetaan oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan? Perustellut ja kustannustehokkaat ratkaisut löytyvät 3D-tietomallinnuksen avulla ja hyvällä yhteistyöllä eri osapuolten kesken.

Teiden kunnossapitoon kohdistuvat varat ovat rajalliset kaikkialla Suomessa. Teitä pitää kuitenkin korjata ja ylläpitää jatkuvasti. Mistä tietää, miten resurssit kohdistetaan oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan? Perustellut ja kustannustehokkaat ratkaisut löytyvät 3D-tietomallinnuksen avulla ja hyvällä yhteistyöllä eri osapuolten kesken.

Korjattavan tien pinta ensin laserkeilataan ja siten saadut mittatulokset siirretääntietokoneelle 3D-mallinnusohjelmaan.

Tieverkoston ylläpidossa ollaan siirtymässä perinteisestä vaiheajattelusta koko elinkaaren kattavaan ja tietomalleja hyödyntävään palveluun. Perinteinen rakennusalakin pääsee eroon asiakas-urakoitsija -ajattelusta kohti monipuolista, kaikkia osapuolia hyödyttävää kumppanuutta. Tilaaja ja palveluntuottaja määrittelevät yhdessä teiden kunnossapidon tavoitteet ja suunnittelevat tarvittavat toimenpiteet.

Tietomallinnus on nykypäivää myös infrarakentamisessa ja se on erittäin tehokas työkalu teiden korjaamisessa ja ylläpidossa. Suunnittelu mallipohjaisesti on tehokasta ja havainnollistavaa. Mallipohjainen suunnittelu lisää myös hankkeen eri osapuolten vuorovaikutusta. Mallinnuksen avulla voidaan kartoittaa tien nykyinen kunto, määritellä korjaustarve sekä suunnitella varsinainen työ.

Mallintamalla tehdään massatasapainolaskelmat ja määritetään kustannusvaikutukset. Tasausjyrsinnän ja massatasauksen käyttö voidaan optimoida, minkä ansiosta säästetään sekä materiaalikustannuksissa että työajassa. Asfalttimassan tarpeen väheneminen on myös ekotehokasta, sillä näin säästetään sekä raaka-ainetta että valmistus- ja kuljetuskustannuksia.

Oleellista on kuitenkin se, että mallinnuksen avulla voidaan selvittää eri tieosuuksien todellinen kunto ja korjaustarve. Näin ei tarvitse arvuutella, mikä tieosuus laitetaan kuntoon tämän tai ensi vuoden budjetista.

Tilaajan ja palveluntuottajan tiivis yhteistyö ja teiden ylläpidon pitkäjännitteinen suunnittelu takaavat hyvän lopputuloksen. Oikein korjattu tie kestää pidempään. Kunnon tie on myös turvallisempi kaikille tiellä liikkujille. Siinä on yhteinen tavoitteemme.

Manu Marttinen
Aluepäällikkö
NCC Roads Oy

Aluepäällikkö Manu Marttinen uskaltaa kyseenalaistaa vanhat toimintatavat ja sanoa mielipiteensä ääneen. Hän on RYM Oy:n Infra FINBIM -hankkeen teiden hoito ja ylläpito -kokonaisuuden vetäjä. Hankkeessa tuotteen ja rakentamisen koko elinkaaren aikaiset tiedot viedään sähköiseen muotoon. Viime vuonna Manu ryhtyi vetämään NCC Roadsin koko Suomen jyrsintätöistä vastaavaa yksikköä.

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.