Tiedoilla ja teoilla rakentuu kestävä kehitys

NCC on tehnyt pitkän matkan vastuullisuudessa, johon yhtiöllä on kokonaisvaltainen lähestyminen. Hyvä kehitys on vaatinut useiden eri osa-alueiden kehittämistä ja optimointia sekä kulttuurinmuutosta laajasti koko organisaatiossa.

Teksti on alkujaan julkaistu STARKin vastuullisuusliitteessä 2023.

NCC:n vastuullisuus kattaa useita osa-alueita: ilmasto ja energia, luonnonvarat ja luonnon monimuotoisuus, materiaalit ja kiertotalous, terveys ja turvallisuus, ihmiset ja tiimit sekä eettisyys ja vaatimustenmukaisuus. Vastuullisuuden osa-alueet perustuvat NCC:llä tietoon ja asiantuntemukseen.

– Vuonna 1996 NCC:ssä nimitettiin ympäristövastaava, ja siitä lähtien on otettu lukuisia pieniä ja isoja askelia vastuullisuuden kehittämiseksi. Iso loikka oli nivoa kestävä kehitys jo varhain osaksi strategiaa. Olemme kehittäneet vähähiilisen rakentamisen ratkaisualustan, ja tänä päivänä meillä on ensimmäinen BREEAM Outstanding -kohde rakenteilla, NCC:n vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen rakentamiseen keskittyvän osaamiskeskuksen vetäjä, kestävän kehityksen johtaja Pekka Kiuru kertoo.

Tiedon avulla optimointia

Osaamiskeskuksen toiminnassa kiteytyy tiedon ja datan merkitys sekä uusien ratkaisujen löytäminen rakennushankkeisiin. Tarvitaan kattavaa tietoa päästövaikutuksista rakentamiseen liittyen sekä koko elinkaaren ajalta.

– Vähähiilinen ja resurssitehokas rakentaminen koostuu monesta osa-alueesta, ja kaikki pitää saada optimoitua parhaalla mahdollisella tavalla. Kestävän tulevaisuuden rakentaminen leviää arvoketjussa yhä pidemmälle ja laajemmalle, ja siinä edelläkävijäyritykset voivat olla käynnistämässä isoja muutoksia koko toimialalla, Kiuru pohtii.

Oman henkilöstön kouluttaminen on NCC:n vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen rakentamiseen keskittyvän osaamiskeskuksen yksi keskeinen tehtävä.

– Tietoisuuden ja osaamisen lisääminen ovat tavoitteitani yhtiön sisäisissä koulutuksissa kuten road show’lla. On tärkeää ymmärtää rakentamisen merkitys ilmaston lämpenemisessä ja luontokadossa, ja miten hankkeita voidaan ohjata vähähiilisiksi ja edistää kestävää rakentamista, Kiuru toteaa.

Toimialan yhteistä tekemistä tarvitaan

Kiuru peräänkuuluttaa toimialan yhdessä tekemistä ja vaikuttavuuteen keskittymistä.

– Vähähiilinen työmaa on meillä tavoitteena. Energiankäytön määrän pudottaminen on yksi merkittävä tekijä. Arvoketjut alalla linkittyvät, Starkin kanssa esimerkiksi materiaalien kuljetuksissa, joissa yhdistelmä- ja täsmäkuljetuksilla sekä kuljetusten käyttövoimavalinnoilla saadaan aikaan hyviä tuloksia. Uskon, että kierrätettyjen raaka-aineiden maksimaalisessa hyödyntämisessä olisi vielä materiaalivalmistajilla paljon mahdollisuuksia, Kiuru sanoo.

Suunnittelu on keskeisessä roolissa materiaalitehokkuuden kehittämisessä. Käyttämätön materiaali vähentää myös resurssien käyttöä, ja on tärkeää hyödyntää tuotteiden kapasiteetti tarkoin, jolloin pienennetään hiilijalanjälkeä. Rakennukset ovat pitkäikäisiä, joten käytön aikainen energiankulutus on hyvin merkittävää.

– Tyypillisen energiatehokkaan asuinkerrostalon hiilijalanjäljestä 50 vuoden mukaan laskettuna energiankäyttö muodostaa 36 %, materiaalien valmistus 47 %, rakentaminen 8 %, osien vaihto 4 % ja purkuvaihe 5 %. Tässä ei ole laskettu mukaan rakennuspaikan jalanjälkeä, Kiuru kertoo.

Ihmiset, terveys ja turvallisuus

NCC:n tavoitteena vähentää onnettomuuksia, ehkäistä vakavat tapaturmat ja kuolemaan johtavat onnettomuudet.

– Kulttuurin luominen on minusta se keskinen asia. Työturvallisuuden mukaan ottaminen kaikkiin prosesseihin, jatkuva muistuttaminen ja asian esillä pitäminen, perehdyttäminen sekä jokaisen työmaan kohdalla se, miten siellä otetaan vastaan ja opastetaan. Suuri merkitys on ollut sillä, että terveys ja turvallisuus on NCC:llä johdon agendalla oleva asia. Iso edistysaskel on ollut Time Out -käytäntö. Se tarkoittaa työkaverista välittämistä eli rohkeasti puuttumista, jos huomaa riskialttiita tilanteita, Kiuru painottaa.

Vieraile myös NCC:n blogisivuilla.

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.