Oikea asfaltinvalmistusmenetelmä voi viedä kohti päästötavoitteita

Kun pohdit keinoja, kuinka saavutat asetetut CO2-päästötavoitteesi, ei ensimmäisenä ehkä mieleesi tule asfaltti. Perinteisten menetelmien ja toimintatapojen tilalla on myös vaihtoehtoinen tapa toimia ja tuottaa asfalttia. Meillä asiakkaille tarjotaan ratkaisuksi NCC Green Asphalt -valintoja.

NCC Green Asphalt koostuu edelleen perinteisistä asfaltin raaka-aineista, mutta raaka-aineet voivat olla kierrätettyjä. Kiviaineksen tehtävä on edelleen ottaa vastaan kulutusta ja lisätä kantavuutta, bitumin tehtävä puolestaan sitoa kivirakeet yhteen. Vanha käytöstä poistettu asfaltti on sataprosenttisesti kierrätettävää – kertaalleen käytetyt kivirakeet voidaan hyödyntää näin uudelleen jätelain edellyttämällä tavalla.

Tieltä tai pihalta poistettu asfaltti murskataan, lajitellaan ja tutkitaan. Sen jälkeen se käytetään kiviaineksen tapaan asfaltin runkoaineena sellaisessa kohteessa, johon kiviaineksen laatu on sopiva. Keräystavalla ja lajittelulla on merkitystä. Korkealuokkaiset asfalttipäällysteet jyrsitään vilkasliikenteiseltä tieltä asfaltinjyrsimellä ja kerätään eri kasaan. Lujasta, nastarengaskulutusta kestävästä kiviaineksesta on Suomessa paikoitellen jo jopa pulaa, siksi hyvän aineksen kierrättäminen on tärkeää. Alemmalta tieverkolta tai pihalta päällysteet voidaan kerätä kappaleina kaivinkoneella kuorimalla. Tällaiset asfalttimassat soveltuvat erinomaisesti alempiin asfalttikerroksiin tai sellaisille kohteille, joissa liikenne on vähäisempää.

Asfalttitehtaalla vanha asfaltti kuumennetaan rummussa ja sekoitetaan asfalttimassaksi lisäten uutta kiviainesta ja bitumia. Vanhaa asfalttia voidaan nykytekniikalla lisätä jopa 70 % uuden massan raaka-aineeksi. Myös bitumi saadaan hyödynnettyä uudelleen sideaineena elvyttämällä sitä uudella, notkeammalla bitumilla. Lopputuotteena on uutta vastaava, laadukas asfalttipäällyste. Asfalttialaa ohjaavat ohjeet, Asfalttinormit 2017, kannustavat asfaltin kierrätykseen. Normien mukaisesti kulutuskerroksiin saa tällä hetkellä lisätä vanhaa asfalttia 50% ja alempiin kerroksiin 70 %. Päällysteiltä vaaditaan samoja ominaisuuksia ja kestävyyttä kuin neitseellisistä materiaaleista valmistetuilta päällysteiltä.

Valitsemasi asfalttimassa voidaan myös valmistaa matalammassa lämpötilassa, jolloin hiilidioksidipäästöt ovat vieläkin pienemmät. Näin valmistettuna bitumin elastiset ominaisuudet säilyvät ja asfalttimassa tiivistyy paremmin. Massan valmistuksen prosesseihin kiinnitetään myös erityistä huomiota, jotta polttoaineen kulutusta voidaan vähentää. Kosteat raaka-aineet kuluttavat enemmän energiaa ja aiheuttavat enemmän päästöjä ympäristöön. NCC:n levityskalusto on asfalttimarkkinoiden uusinta, näin saamme pienennettyä myös hiukkaspäästöjä tehokkaasti. Yhteisellä päätöksellä asiakkaan kanssa voimme tehdä tekoja ympäristön hyväksi ja näin asfalttivalinnoilla voidaan myös päästä lähemmäs määriteltyä päästötavoitetta.

 

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.