NCC:n vastaus IPCC:n ilmastoraporttiin

IPCC:n raportin mukaan ilmasto lämpenee 1,5 astetta 2030 mennessä, mikäli päästöjä ei aleta vähentämään nyt. Mitä vaikutuksia 1,5 asteen lämpenemisellä sitten on? Merenpinta nousee 0,4 metriä, sään ääri-ilmiöt lisääntyvät ja luonnon lajisto köyhtyy. Raportin mukaan lämpötilan nousu voidaan estää, mutta se vaatii toimia kaikilta osapuolilta. Miten NCC osallistuu ilmastotalkoisiin?

IPCC:n raportin mukaan ilmasto lämpenee 1,5 astetta 2030 mennessä, mikäli päästöjä ei aleta vähentämään nyt. Mitä vaikutuksia 1,5 asteen lämpenemisellä sitten on? Merenpinta nousee 0,4 metriä, sään ääri-ilmiöt lisääntyvät ja luonnon lajisto köyhtyy. Raportin mukaan lämpötilan nousu voidaan estää, mutta se vaatii toimia kaikilta osapuolilta. Miten NCC osallistuu ilmastotalkoisiin?

Elämme parhaillaan ennätysten aikaa; menneenä kesänä satoi ennätyksellisen vähän, heinäkuu oli mittaushistorian kuumin, syyskuu oli kymmenettä kertaa peräkkäin tavanomaista lämpimämpi ja lokakuullekin saatiin uusi lämpöennätys. IPCC kuvasi 8.10.2018 julkaisemassaan raportissa, mitä ilmastonmuutos tuo tullessaan, ja viimeaikaiset uudet ennätykset muistuttavat kovasti raportissa kuvattuja ilmiöitä.

Tähän mennessä varsinkin meille Suomessa ilmastonmuutos on ollut varsin suopea. Moni varmasti nautti lämpimästä kesästä ja vielä lokakuussakin kesäisistä lämpötiloista, mutta esimerkiksi maanviljelijät ovat menettäneet pääosan sadostaan jo toisena vuotena peräkkäin. Tässä vaiheessa ilmastonmuutoksen haittavaikutukset näkyvät siis lähinnä kalliimpana ruokakassina. Mikäli ennätysten tehtailu jatkuu, jossain vaiheessa myös haittavaikutukset alkavat lisääntyä. IPCC:n raportti totesi myös, että mikäli ilmastonmuutos halutaan pysäyttää 1,5 asteeseen, on toimiin ryhdyttävä nyt ja toimia edellytetään kaikilta osapuolilta, sillä ihmiskunnan hiilibudjetti on nykykulutuksella käytetty 12 vuodessa.

Asetimme tavoitteen korkealle

Rakennusalan osuus kaikista yhteiskunnassa käytetyistä raaka-aineista sekä kaikista tuotetuista päästöistä on tiedetty jo pitkään, ja siksi alaa onkin kutsuttu niin sanotuksi 40 % sektoriksi. Huolimatta raskaista jalanjäljistä, tai ehkä niiden vuoksi, kovin suuria askelia kohti kevyempiä jalanjälkiä ei ala kokonaisuutena ole ottanut – eikä sitä ole vaadittukaan.
Me NCC:llä olemme kuitenkin ryhtyneet toimiin jalanjälkemme pienentämiseksi ja tavoitteenamme on leikata CO2-päästöjämme 50 % vuoteen 2020 mennessä vuoteen 2015 verrattuna. Tavoite on rohkea ja siihen pääsy vaatii todellisia toimia sekä asioiden uudelleen ajattelua. Vuoden 2018 loppuun mennessä olemme onnistuneet vähentämään CO2-päästöjämme 32 %. Näin ollen tavoitetta ei voi pitää täysin epärealistisena. Päästöjen leikkaustavoitteemme koskee NCC:n omia suoria päästöjä, eikä siis esimerkiksi ota huomioon tarjoomamme elinkaaren aikaisia päästövaikutuksia, sillä niihin vaikuttavat asiakkaan tekemät valinnat ja ratkaisut.

Selvitimme rakennusten elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä Asumisen Rahoitus- ja Kehittämiskeskus ARA:n, VAV Asunnot Oy:n sekä NCC:n yhteishankkeessa, jossa hiilijalanjäljen lisäksi tutkittiin eri vaihtoehtojen kustannusvaikutuksia. Hankkeessa tarkasteltiin neljää eri vuokratalokohdetta, joista yksi on Joutsenmerkitty, yksi luonnonvaratasapainoinen talo ja kaksi tavanomaisin ratkaisuin toteutettua taloa. Hankkeen kuluessa selvisi, että eri ratkaisujen vaikutukset rakennuksen elinkaareen eivät ole aivan yksiselitteisiä, vaan esimerkiksi tuotevaiheessa suuremman hiilijalanjäljen tuotteella voi materiaalien käyttöiän tai energiankulutuksen vähenemisen kautta olla positiivinen vaikutus rakennuksen koko elinkaaren hiilijalanjälkeen tai päinvastoin. Joutsenmerkityn kohteen hiilijalanjälki oli vertailluista pienin, kohde oli myös energiatehokkuudeltaan muita kohteita parempi. Kustannustehokkaimmat keinot rakennuksen hiilijalanjäljen pienentämiseksi syntyvät, kun elinkaaren aikainen hiilijalanjälki huomioidaan jo hankkeen suunnitteluvaiheessa sekä hankkeen edetessä oikea-aikaisesti. Kerromme tutkimuksesta pian lisää, joten jää kuulolle.

Olemme kehittäneet asiakastarjoomaamme

NCC on kehittänyt monia tuotteita ja palveluita, jotka valitsemalla asiakas voi merkittävästi vaikuttaa kasvihuonekaasupäästöihin. Esimerkkinä tällaisesta voidaan mainita NCC NoDig -konsepti, jossa vesi- ja viemärilinjoja toteutetaan ilman avokaivuuta. Konseptiin liittyvän ilmastolaskurin avulla on mitattu jopa 64 prosenttia alhaisempia CO2-päästöjä kuin perinteisellä kaivumenetelmällä toteutettuna.

Norjassa NCC toteuttaa parhaillaan kolmea rakennushanketta niin sanotun Fossilfrie byggeplass (fossiilivapaa rakennustyömaa) -konseptin alaisena. Konseptissa kaikki rakentamisen aikainen aiemmin fossiilisilla polttoaineilla tuotettu energia vaihdetaan uusiutuvaan energiaan perustuvaksi ja eri rakennusvaiheet suunnitellaan energiatehokkuus huomioiden. Ensimmäisenä aloitetussa hankkeessa on tähän mennessä saavutettu 85 % alhaisemmat hiilidioksidipäästöt.

Muita esimerkkejä Suomen NCC:n ilmastonmuutosta hillitsevistä projekteista ja ratkaisuista:

  • NCC Green Asphalt: perinteistä asfalttia alhaisemmassa lämpötilassa valmistetun asfaltin, jonka hiilijalanjälki on jopa 25 prosenttia perinteisillä menetelmillä valmistettua asfalttia pienempi
  • Satavuon koulu, Laukaa: puurakenteinen ekokoulu, jossa sekä rakentamiselle että käytölle asetettu kestävän kehityksen tavoitteita, Suomen ekologisin koulu
  • Harppuunakorttelin Harppuunan puosu, Turku: asuntokohde, jossa korkea energiaomavaraisuus yli 70 maalämpökaivon ja aurinkosähköpaneelien avulla, maarakentamisessa käytetty vaahtolasia
  • DB Schenker Viinikkala, Vantaa: terminaalialueen päällystys NCC Green Asphaltilla ja Densiphaltilla, CO2-päästö 80 000 kg alempi tavalliseen asfalttiin verrattuna
  • Rantaroustin koulu, Tyrnävä: elinkaarikestävyys materiaalivalinnoissa, uusiutuvan energian tuotantoa maalämmön ja aurinkopaneelien avulla, koulurakennusta hyödynnetään opetuksessa MySchool-palvelun avulla
  • Tuulivoimapuistoja mm. Simoon, Iihin, Honkajoelle ja Jämijärvelle: uusiutuvien energiamuotojen ja erityisesti tuulivoiman rakentamisen osaaja
  • Kauppakeskus Ison Omenan laajennus, Espoo: LEED Platinum-tason ympäristösertifikaatin saanut kauppakeskuslaajennus osoituksena erinomaisesta energia-, materiaali- ja vesitehokkuudesta
  • DHJ KAS ELY ET 1-urakka: Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tieurakka, jossa ensimmäistä kertaa Suomessa tilaaja haluaa päällystyskohteilta CO2-laskennan
  • Vastuullinen työmaa -konsepti: kaikille työmaille soveltuva konsepti, jossa kiinnitetään huomiota kaikkiin kestävän kehityksen osa-alueisiin

Kutsumme kaikki mukaan

Ilmastonmuutoksen torjunta ei niinkään ole kiinni siitä, etteikö markkinoilla olisi tarjontaa kevyemmän hiilijalanjäljen vaihtoehdoista, vaan ennemminkin tottumuksista. Tottumusten muutos edellyttää perehtymistä vaihtoehtoisiin työskentelytapoihin, materiaaleihin ja ratkaisuihin, joista kaikista ei edes ole saatavilla tutkimus- tai vertailuaineistoa. Yhteinen nimittäjä aiemmin mainittujen alhaisemman hiilijalanjäljen vaihtoehtojen kehittämiselle ja onnistumiselle on ollut se, että eri osapuolilla on ollut yhteinen tahtotila haitallisten vaikutusten vähentämiseksi. Kukaan osapuoli ei pysty yksin pysäyttämään ilmastonmuutosta, mutta yhteistyössä voimme merkittävästi vähentää ilmastopäästöjä.

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.