NCC:n asfaltti- ja kiviainesliiketoiminnassa tehdään konkreettisia päästövähennyksiin ja biodiversiteettiin vaikuttavia tekoja

Päästölaskenta ja tekninen osaaminen ovat kehittyneet niin, että asfaltti- ja kiviainestoiminnassa pystytään päästövähennyksiä osoittamaan jo hyvin konkreettisilla teoilla ja laskelmilla. Jopa pölyttäjien suojeleminen nähdään liiketoimintaa tukevaksi teoksi.

Päästölaskenta ja tekninen osaaminen ovat kehittyneet niin, että asfaltti- ja kiviainestoiminnassa pystytään päästövähennyksiä osoittamaan jo hyvin konkreettisilla teoilla ja laskelmilla. Jopa pölyttäjien suojeleminen nähdään liiketoimintaa tukevaksi teoksi.

Teollisuuden CO2-päästöjen vähentäminen on ilmastonmuutoksen kannalta merkittävä asia. NCC:llä halutaan tarjota asiakkaille vähäpäästöisiä vaihtoehtoja, jotka auttavat myös asiakkaita, kuten kaupunkeja ja muita teollisuusyrityksiä, saavuttamaan nopeammin omia kestävän kehityksen tavoitteita.

–Meillä on asiakkaina monia kokeneita asfaltin tilaajia, joiden keskuudessa uusien tuotteiden valinta ei ole lainkaan itsestään selvää ja muutos tapahtuu todella hitaasti, kun vanhat asfalttituotteet ovat ennalta tuttuja ja niiden ominaisuuksista ollaan täysin varmoja. Meille on kuitenkin kertynyt valtava määrä kokemusta esimerkiksi kierrätysasfaltin käyttömahdollisuuksista ja siksi haluaisimme haastaa asfalttimarkkinaa, NCC Industryn asfalttitoiminnan maajohtaja Petri Ahola kertoo.

NCC:llä toivotaankin nyt hyppäystä uuteen aikaan, sillä siihen on Aholan mukaan täysi valmius. Yrityksen asfaltti- ja kiviainestoiminnassa on tehty vuosia kehitystyötä energiatehokkuuden, fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämisen, laskentatyökalujen sekä EPD-ympäristöselosteen osalta (Environmental Product Declaration).

Puolet päästöistä pois

Koko NCC:n pohjoismainen tavoite on ollut pienentää omia hiilidioksidipäästöjä 50 prosentilla vuoden 2015 tasosta. Tähän mennessä vähennystä on onnistuttu tekemään 37 prosenttia keskittymällä erityisesti asfaltin ja kiviainestuotannon energiatehokkuuteen, vihreän sähkön käyttöön ja erityisen suuri vaikutus on ollut Ruotsissa asfalttitehtaiden energianlähteenä käytetyn polttoöljyn korvaamisella uusiutuvalla energialla eli lähinnä puupelleteillä. Suomessa teollisuuden verotus tukee vielä öljytuotteiden käyttöä.

–Kestävän kehityksen mukainen ajattelu on ollut jo pitkään tärkeä osa toimintaamme ja asiakastyötämme. Suomen asfalttiliiketoiminnassa olemme keskittyneet energiatehokkuuteen esimerkiksi tarjoamalla asiakkaillemme kasvihuonepäästöjä vähentävää matalalämpöasfalttia jo vuodesta 2014 ja erityisesti asfaltin kierrättämisen olemme todenneet yhdeksi tehokkaimmista keinoista vähentää ympäristövaikutuksia, Petri Ahola toteaa.

NCC on kehittänyt työkalun, jonka avulla asiakkaille on helppo havainnollistaa, kuinka paljon CO2-päästöt vähenevät erityyppisten NCC Green Asphalt -toimenpiteiden avulla verrattuna siihen, miten asfaltti on perinteisesti tuotettu. NCC Green Asphalt -laskennassa Suomessa vähennystä saadaan juuri matalalämmön ja siihen liittyvän NCC:n oman vaahdotusmenetelmän sekä uusioasfaltin avulla.

Biodiversiteetti on tulevaisuuden elinehto

Asiakkaille kestävän kehityksen tuotteiden ja palvelujen valikoimaa on haluttu yksinkertaistaa muodostamalla niistä Smart Choices -tarjoama. Kestävän kehityksen ratkaisuna nähdään myös kiviainesalueiden biodiversiteetti, josta hyvinä esimerkkeinä ovat NCC Kielo ja pölyttäjien suojelu.

NCC Kielo on konsepti, jonka mukaisesti luonnon monimuotoisuutta voidaan ja pitää seurata ja todentaa. NCC on laatinut toimenpiteille ja niiden vaikuttavuudelle kriteerit, jotta teot ovat käytännön tasolla riittävän suuria ja merkittäviä luonnon kannalta. Monimuotoisuuden kehittämisellä on myös merkittävä vaikutus juuri pölyttäjien elintilalle NCC Kielo -alueilla. Lisäksi NCC on vahvasti mukana esimerkiksi HSY:n Espoon Ekomoon rakennetussa Pörriäisbaari-hankkeessa.

–NCC Kielo on ikään kuin oma sertifiointimme kiviainesalueen monimuotoisuudelle, jonka näemme tulevaisuudessa kiviainestoiminnan edellytyksenä. Meillähän on, päinvastoin kuin monesti luullaan, loistava mahdollisuus tehdä kiviainesalueesta louhinnan jälkeen jopa entistä monimuotoisempi ympäristö alueen ominaispiirteet huomioiden. Suomesta löytyy jo NCC Kielo -alue Mäntsälän Ohkolasta, jossa meillä on mahdollisuus pitkäjänteisesti kehittää luontoa. Siellä pölyttäjiä suositaan laajalla ja osin paahteisella niittyalueella ja toki alueella on tehty paljon muitakin monimuotoisuutta tukevia tekoja, sillä olemme kehittäneet Ohkolan NCC Kieloa jo vuodesta 2012 asti. Tämä edistyksellinen toiminta on huomioitu myös kansainvälisesti kiviainesalalla, NCC Industryn kiviainestoiminnasta vastaava maajohtaja Pertti Peltomaa sanoo.

Mäntsälän Ohkolan NCC Kielo -alue palkittiin loppuvuodesta 2019 kiviainesalan eurooppalaisen kattojärjestön UEPG:n tapahtumassa Brysselissä. Keskellä NCC:n kiviainestoiminnan maajohtaja Pertti Peltomaa.

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


  • Olli kokkonen

    5 toukokuuta, 2020 16:55

    Hyvä juttu ja hienoa työtä!