NCC + UNICEF = TOTTA

Lapsissa on tulevaisuutemme. Vaikka lause kuulostaa kliseeltä, se on totta. Ihminen, jonka lapsuudesta on puuttunut ruokaa, terveyttä tai mahdollisuus koulunkäyntiin, ei voi osallistua täysipainoisesti yhteiskunnan toimintaan ja olla mukana rakentamassa kestävää kehitystä planeetallamme.

Lapsissa on tulevaisuutemme. Vaikka lause kuulostaa kliseeltä, se on totta. Ihminen, jonka lapsuudesta on puuttunut ruokaa, terveyttä tai mahdollisuus koulunkäyntiin, ei voi osallistua täysipainoisesti yhteiskunnan toimintaan ja olla mukana rakentamassa kestävää kehitystä planeetallamme.

Lapsemme kuuluvat siihen sukupolveen, jonka on todella pystyttävä hallitsemaan ilmastonmuutosta. Lapsilla on tulevien vuosikymmenien aikana mahdollisuus auttaa vaikeuksien keskellä eläviä kansakuntia pois köyhyydestä. He voivat vahvistaa demokratiaa ja parantaa ihmisoikeuksien toteutumista. Mutta samalla juuri lapset ovat tänä päivänä kaikkein haavoittuvaisimpia. Nälkäinen lapsi ilman puhdasta vettä ja mahdollisuutta peseytyä altistuu useimmin myös sairauksille. Jopa 800 lasta kuolee päivittäin saastuneen veden takia. Vielä useampi sairastuu eikä jaksa käydä koulua. Lapsi, joka ei käy koulua, on alttiina myös väkivallalle ja hyväksikäytölle. Henkilökohtaisen kärsimyksen uuvuttama yksilö ei jaksa olla mukana parantamassa maailmaa.

Sen vuoksi tuntuu paitsi kohtuulliselta myös itsestäänselvältä, että me NCC:llä olemme mukana auttamassa heitä. Olemme päättäneet yrityksenä olla aktiivisesti rakentamassa kestävää yhteiskuntaa. Sen vuoksi olemme aloittaneet pitkäjänteisen yhteistyön YK:n lasten oikeuksia puolustavan järjestön, UNICEFin, kanssa. Saamme kumppaniksemme vakiintuneen globaalin toimijan, joka tekee ennakoivaa työtä vesiasioiden ja lasten oikeuksien parissa. NCC osallistuu järjestön toimintaan tukemalla säännöllisesti sen veteen ja sanitaatioon liittyviä kehitysohjelmia Kiinassa ja Itä-Timorissa. Vesikysymyksellä on keskeinen merkitys kestävän kehityksen kannalta. Puhtaan veden avulla on mahdollista viljellä maata, huolehtia hygieniasta ja tukea teollista tuotantoa, joka edistää taloudellista hyvinvointia. Ilmastonmuutos johtaa siihen, että vesipula yleistyy monissa osissa maapalloa. Toisilla seuduilla kärsitään rankkasateista, joiden seurauksena syntyy tulvia ja maata huuhtoutuu mereen. Maa-aines kasautuu mudaksi kalojen kutupaikoille, mikä vähentää tai estää kokonaan kalojen lisääntymisen.

Kaikki tämä vaikuttaa koko planeetan tilaan. Me NCC:llä olemme tietoisia veden merkityksestä, sillä osa omasta toiminnastamme kuluttaa paljon vettä. Pohjoismaissa vettä pidetään itsestäänselvyytenä. Niin ei pitäisi ajatella. Tämänvuotinen vedenpuute Öölannissa ja Gotlannissa ovat tästä tärkeitä varoitusmerkkejä. NCC rakentaa Pohjolassa, mutta vaikuttaa samalla globaaleilla markkinoilla. Yhä suurempi osuus hankkimistamme materiaaleista ostetaan Aasiasta. Sen vuoksi haluamme ottaa vastuuta ihmisistä niillä alueilla, joille toimintamme ulottuu joko suorasti tai epäsuorasti. Uusi yhteistyömme UNICEFin kanssa on yksi keino tehdä se.

Taloudellisen tuen lisäksi autamme toisiamme myös tietämyksellämme. NCC tulee olemaan eräs UNICEFin viiteryhmistä sen ohjelmassa, jossa rakennetaan lapsiystävällisiä kaupunkeja. Me puolestamme saamme UNICEFilta lasten oikeudet huomioivan näkökulman koko toimintaamme sekä työhömme tähän ohjelmaan kuuluvien kestävien kaupunkien rakentamiseksi. Tavoitteemme on myös, että NCC voi tukea UNICEFin toimintaa tarjoamalla omaa osaamistaan työssä katastrofialueilla. Huolehdimme esimerkiksi siitä, että yhteistyökumppanimme voivat olla mukana kerryttämässä kokemustaan ja ongelmanratkaisukykyään UNICEFin hankintakeskuksessa Kööpenhaminassa.

Olen sekä ylpeä että iloinen siitä, että me NCC:llä kannamme jatkossa yhä suurempaa globaalia vastuuta. Odotan innolla sitä, että pääsemme rakentamaan vahvan suhteen UNICEFin kanssa ja saamme kumppanin, jolla on todellista näkemystä siitä, kuinka voimme huolehtia tulevaisuuden sukupolvista. Olen vakuuttunut siitä, että yhdessä UNICEFin kanssa voimme tehdä merkittävästi enemmän kestävämmän tulevaisuuden saavuttamiseksi kuin pelkkänä yksittäisenä toimijana. Kun ihmiset, jotka haluavat parantaa maailmaa, tekevät yhteistyötä, tulee yhtälöstä 1 + 1 = 3 todellakin totta.

/Christina Lindbäck, kestävän kehityksen johtaja, NCC

Kuva: UNICEF

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.