NCC sisällyttää globaaleja tavoitteita kestävyystyöhön

NCC ei ole suinkaan ainoa yritys, joka on havahtunut tähän. Myös Apple, BMW, Microsoft, H&M ja IKEA ovat päivittäneet identiteettiään. Yritysten on rakennettava kuva itsestään yhteiskunnallisina toimijoina pelkkiin taloudellisiin tuloksiin keskittymisen sijasta.

NCC ei ole suinkaan ainoa yritys, joka on havahtunut tähän. Myös Apple, BMW, Microsoft, H&M ja IKEA ovat päivittäneet identiteettiään. Yritysten on rakennettava kuva itsestään yhteiskunnallisina toimijoina pelkkiin taloudellisiin tuloksiin keskittymisen sijasta.

Trendi on yleistynyt viime vuosina, sillä elinkeinoelämä on muutoksessa. Yritykset edistävät työtä kestävän yhteiskunnan puolesta entistä konkreettisemmin. Meillä on usein vahvemmat visiot kuin poliitikoilla.

Sähköautoyhtiö Tesla on alkanut valmistamaan aurinkopaneeleita talojen katoille ja suuria akkuja, joihin aurinkoenergiaa voi varastoida. Talonomistaja voi näiden kolmen tuotteen avulla olla omavarainen vihreän sähkön suhteen sekä kotona että autoillessa.

Arvid Nordquist -yritys myy kahvia, jonka tuotannossa kestävä kehitys on otettu erittäin pitkälle huomioon. Kaikki yrityksen ostama, paahtama ja myymä kahvi viljellään ekologisesti hyvissä työoloissa ja ympäristövaikutuksia kompensoiden.

Vaateketju Lindexin myymälöissä on keräyslaareja, joihin voi tuoda tekstiilejä kierrätettäväksi. Yritys antaa myös alennusta uusista vaatteista, jos asiakas jättää vanhoja vaatteitaan kierrätykseen. Yritys sulkee näin ketjun ja tekee työtä kiertotalouden eteen.

Lista vakavasti kestävän kehityksen parissa toimivista yrityksistä on pitkä ja se kasvaa jatkuvasti.

NCC on kehittänyt omaa toimintaansa kestävän kehityksen suhteen jo monia vuosia.

Olemme jo vuosien ajan rakentaneet energiatehokkaampia taloja kuin määräykset vaativat. Tavoitteemme on puolittaa toiminnastamme aiheutuvat päästöt vuoteen 2020 mennessä. Viime vuoden aikana ne vähenivät jo 14 prosenttia. Keskitymme jatkuvasti parantamaan työpaikkojemme tasa-arvoa, moninaisuutta ja turvallisuutta.

Nyt otamme jälleen askeleen oikeaan, kestävään suuntaan. Ryhdymme soveltamaan YK:n Agenda 2030 -periaatteita työssämme. Aloitamme ottamalla käyttöön YK:n maailmanlaajuiset kestävän kehityksen tavoitteet. Ensin otamme käyttöön yhdeksän tavoitetta, jotka liittyvät läheisesti omaan työhömme. Pitemmällä aikavälillä otamme käyttöön yhä useampia 17 tavoitteesta.

Maailman johtajat seisovat näiden 17 tavoitteen takana. Niiden avulla on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2030 mennessä kolme mahtavaa asiaa: poistaa äärimmäinen köyhyys, vähentää epätasa-arvoa ja epäoikeudenmukaisuutta sekä ratkaista ilmastokriisi.

YK:n kehitysohjelman UNDP:n johtajan Helen Clarkin mukaan näiden kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan vahvoja, riippumattomia alustoja kansalaisyhteiskunnalle.

Olen samaa mieltä. Näen YK:n globaalit tavoitteet yhteiskunnan vaatimuksina yrityksille ja poliitikoille.

Tarve käsittelylle on akuutti. Niin yritysten, poliitikkojen kuin yksityishenkilöidenkin on sitouduttava siihen. Kuten YK:n entinen pääsihteeri Ban Ki-moon sanoi tavoitteiden muodostamisen yhteydessä:

”Meidän sukupolvemme on viimeinen, joka voi välttää ilmastonmuutoksen pahimmat seuraukset, ja ensimmäinen, jolla on resurssit ja taito hävittää äärimmäinen köyhyys.”

Faktoja: nämä globaalit tavoitteet NCC sisällyttää toimintaansa

3 Terveys ja hyvinvointi. Sen varmistaminen, että kaikki voivat elää terveellistä elämää ja voida hyvin iästä riippumatta.

8 Kohtuulliset työehdot ja taloudellinen kasvu. Osallisuutta luovan ja pitkällä aikavälillä kestävän talouskasvun sekä tuottavien työpaikkojen ja kohtuullisten työehtojen edistäminen.

9 Kestävä teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri. Lujan infrastruktuurin rakentaminen, osallisuutta luovan ja kestävän teollistumisen sekä innovaatioiden edistäminen.

10 Epätasa-arvon vähentyminen. Epätasa-arvon vähentäminen eri maissa ja niiden välillä.

11 Kestävät kaupungit ja yhteiskunnat. Kaupunkien ja asutusten on oltava osallisuutta luovia, turvallisia, lujia ja kestäviä.

12 Kestävä kulutus ja tuotanto. Kestävien kulutus- ja tuotantotapojen edistäminen.

13 Työ ilmastonmuutoksen kääntämiseksi. Välittömiin toimenpiteisiin ryhtyminen ilmastonmuutoksen ja sen vaikutusten minimoimiseksi.

16 Rauhanomaiset ja osallisuutta luovat yhteiskunnat. Rauhanomaisia ja osallisuutta luovien yhteiskuntien kehittäminen kestävästi, sen varmistaminen, että kaikkia kohdellaan oikeudenmukaisesti, ja tehokkaiden, vastuuta ottavien ja osallisuutta luovien instituutioiden rakentaminen kaikilla tasoilla.

17 Toteutus ja globaali kumppanuus. Toteutuskeinojen vahvistaminen ja globaalin kestävän kehityksen kumppanuuden kohentaminen.

Lähde: www.ykliitto.fi

/Christina Lindbäck, kestävän kehityksen johtaja, NCC

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.