Matka kestävään rakentamiseen: We Land -toimistorakennuksen tie BREEAM-sertifioinnin huipulle

BREEAM-ympäristösertifioinnin taso rakennetaan pisteitä keräämällä. Se tarkoittaa, että rakennusta suunniteltaessa jokaisesta kestävän kehityksen mukaisesta valinnasta saa pisteitä. Asiat pitää myös dokumentoida tarkoin ja todentaa. Ulkopuolinen arvioija käy varmistamassa lopputuotteen.

Helsingin Ruoholahdessa sijaitsevan We Land -toimistotalon ympäristösertifioinnin eteen on tehty satoja hyviä valintoja. Ne on jo suunnitteluvaiheessa hyväksytetty kansainvälisellä BREEAM-sertifioinnilla. Selvityksellä on jo saatu alustava, suunnitteluvaiheen BREEAM Outstanding -sertifiointi. Lopullinen sertifikaatti myönnetään käyttöönoton jälkeen.

– BREEAM on yksi johtavista, kansainvälisistä ympäristösertifioinneista, joka on erittäin kunnianhimoinen ja luotettava. Se on monipuolinen ja laaja, se ottaa paljon eri asioita huomioon. Sertifioinnit ohjaavat osaltaan koko rakennusalaa, kun haluamme niiden myötä esimerkiksi mahdollisimman vähäpäästöisiä materiaaleja, Swecon BREEAM-asiantuntija Karoliina Lietonen kertoo.

Swecon Karoliina Lietonen on We Landin BREEAM-asiantuntija.

Outstanding vaatii paljon työtä

Karoliina Lietonen on ollut merkittävässä roolissa We Landin sertifiointityössä.

– Sertifiointi vaatii aina paljon työtä, ja mitä korkeampi luokitus, sitä suurempi työ on kyseessä.

Ylimmän Outstanding-tason BREEAM-toimistohankkeita ei Suomessa vielä ole muita kuin We Land, vaikka hankkeen suunnittelu on ollut käynnissä jo vuodesta 2018 ja moni asia on sinä aikana kehittynyt paljon.

– We Land on edelleen edelläkävijäroolissa, vaikka EU-taksonomian myötä toimitilojen sertifiointihalukkuus on tämän hankkeen suunnittelu- ja rakennusaikana kasvanut räjähdysmäisesti. Ympäristösertifiointi kiinnostaa nyt sijoittajien lisäksi yhtä lailla myös rahoittajia ja tilojen vuokraajia, Lietonen toteaa.

We Landissa on tehty vielä enemmän kuin kaikkien NCC:n kehittämien toimitilojen jo valmiiksi korkeassa BREEAM Excellent -vaatimustasossa.

– Outstanding-tasolla on vielä 15 prosenttia enemmän hyviä asioita. Se pitää sisällään esimerkiksi rakennuksen ympäristöön, jätteen syntymiseen ja vähäisempään materiaalien käyttöön liittyviä asioita. Uusi tulevaisuuden tapa onkin niin sanotusti suunnitella asioita pois eli tavoitteena on, että materiaaleja käytetään yhä vähemmän.

Valmis kaupunkiympäristö on rakentamisessa plussaa

Yksi merkittävä asia ympäristösertifioinnin näkökulmasta on, ettei uuden rakennuksen tieltä ole hävitetty luontoa, vaan rakennus nousee jo valmiiksi rakennettuun ympäristöön, jossa ihmiset ovat ja elävät jo valmiiksi tai ainakin pääsevät sinne helposti julkisilla kulkuvälineillä kulkemaan.

– We Landin sijainti Ruoholahden metroaseman ja kauppakeskuksen naapurissa on erinomaisten pisteiden arvoista BREEAMin näkökulmasta, Lietonen toteaa.

We Landin tontille ei mahdu merkittäviä viheralueita, mutta siitä korvaukseksi rakennukseen on lisätty viherkattoja. Niillä on myös toinen pienehkö, mutta kiinnostava merkitys.

– Yksi BREEAM-kriteereistä on ilmastonmuutoksen huomioiminen tulevaisuudessa, hän jatkaa.

Hulevedet ovat eri skenaarioiden mukaan Suomessakin yhä voimistuvien rankkasateiden myötä tulevaisuuden ongelma erityisesti kaupunkialueilla. Viemärit eivät ehdi imeä kaikkea, ja siksi tulevaisuudessa tarvitaan myös keinoja imeyttää vettä maaperään.

Viherkatto, We Land, Helsinki

– Viherkatot eivät ratkaise ongelmaa, mutta auttavat edes vähän. Hulevesien hallinta on We Landissa kaiken kaikkiaan tarkkaan mietitty ja sitä on tehostettu, Karoliina Lietonen kertoo.

Ilmastonmuutoksen tuomia haasteita on We Landissa visioitu BREEAMin ohjeiden mukaisesti meteorologien 20–30 vuoden ennusteiden pohjalta.

– Yksi ilmastonmuutoksen tuoma aihe BREEAMin mukaan on säänkestävyyden lisäksi sisätilojen lämpöolosuhteiden hallinta. On huomioitava esimerkiksi se, kuinka paljon ja millaisia kylmäaineita jäähdytyksessä käytetään seuraavien vuosikymmenten ajan, ja mikä niiden ympäristövaikutus on. Ja samanaikaisesti on arvioitava tilojen käyttäjien lämpöviihtyvyyttä.

BREEAM ohjaa kohti kiertotaloutta

Kuparijulkisivun kestävyys ja pitkäikäisyys saa We Landissa BREEAMilta hyvät pisteet. Kuparijulkisivua ei tarvitse huoltaa, ja kun se on jo valmiiksi kierrätettyä kuparia, joka voidaan rakennuksen elinkaaren jälkeen vielä kierrättää uudelleen, on ratkaisu ollut myös BREEAMin näkökulmasta erinomainen, suorastaan Outstanding.

– Kupari on ikään kuin lainassa We Landissa, mikä on kiertotalousajattelun, ja näin myös BREEAMin ajattelun mukaista, Karoliina Lietonen sanoo.

BREEAMilla on vaatimuksia myös rakennusaikaiseen työmaatoimintaan. We Landin rakentamisessa käytetty sähkö on alkuperävarmennettua hiilivapaata sähköä ja jätteiden hyötykäyttöaste on 95 prosenttia. Tavoite myös on, ettei sekajätettä juuri synny rakennuksen käytön aikana, vaan kaikki mahdollinen kierrätetään.

Rakennuksen käytön päästöt ratkaistaan suunnitteluvaiheessa

Eniten pisteitä BREEAM antaa We Landille talon A-energialuokasta ja ympäristövaikutusten arvioinnista (LCA), jossa huomioidaan muiden muassa rakennuksen aiheuttama hiilijalanjälki myös sen tulevan käytön aikana. BREEAM-ajattelun mukaisesti tilojen käyttäjiä ja tulevia päästöjä mietitäänkin paljon.

NCC We Land Ruoholahti Toimistotalo

– We Landissa rakennusaikaiset päästöt muodostavat alle viidesosan elinkaaren päästöistä. Niinpä pyöräparkeilla ja hyvillä lounaspaikoilla on niilläkin tulevaisuuden päästöjen osalta merkitystä. Rakennuksen alkuvaiheen päätökset vaikuttavat koko elinkaaren ajan oleellisesti, Karoliina Lietonen toteaa.

We Land Ruoholahti – Supporting the job to be done

Deloitte huomasi We Landin mahdollisuudet ja haluaa valinnoillaan näyttää suuntaa

Yksi We Landiin muuttavista yrityksistä on Deloitte.
– Deloittella meitä ohjaa halu tehdä ja tuottaa tuloksia, joilla on selkeästi merkitystä asiakkaillemme, ihmisillemme ja yhteiskunnallemme. Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että We Land erottuu esimerkillisenä kestävän kehityksen suunnannäyttäjänä. Globaali brändimme ja nollapäästötavoitteemme ovat vahvasti mukana tässä rakennushankkeessa. Kestävän kehityksen tavoitteemme on otettu huomioon sekä rakentamisessa että materiaalivalinnoissa. Uusiutuva energia, energiatehokkuus, kierrätysmateriaalit ja ympäristöystävälliset hankinnat, jotka tässä hankkeessa toteutuvat, ovat meille ensiarvoisen tärkeitä, Deloitten toimitusjohtaja Lari Hintsanen sanoo.

Se, että toimitilavalinta osui juuri BREEAM-sertifioituun We Landiin, on Deloittelle arvokysymys.
– Yksi tärkeimmistä arvoistamme on Lead the way eli suunnan näyttäminen. We Land uutena toimitilanamme kiteyttää tämän hyvin, sillä se erottuu esimerkillisenä kestävän kehityksen suunnannäyttäjänä. Deloitten We Landin toimitilojen suunnittelussa meillä on ollut muutamia keskeisiä periaatteita: haluamme antaa ihmisillemme wau-efektin sekä olla edelläkävijä kestävän kehityksen toimitiloissa. Lisäksi otamme jatkuvasti käyttöön uusia työtapoja ja toivommekin toimitilojemme mahdollistavan muuttumisen ajan myötä, Hintsanen kertoo.

Kestävän kehityksen teemat kulkevat Deloitten henkilöstön mukana kaikessa tekemisessä.
– Suomessa meitä deloittelaisia on yli 800, ja työyhteisömme koostuu hyvinkin erilaisten alojen asiantuntijoista. Haluamme pitää huolta siitä, että toimitilamme tukevat näiden briljanttien mielten inspiroivia kohtaamisia. Samalla haluamme varmistaa, että nollapäästötavoitteemme ovat kaikessa tekemisessämme mukana. Deloitten suurin vaikutusmahdollisuus yhteiskuntaamme syntyy kuitenkin tekemämme työn kautta, eli siitä, miten onnistumme auttamaan asiakkaitamme vihreässä siirtymässä ja kasvussa. Siihen We Land tarjoaa upeat ja inspiroivat puitteet, Hintsanen linjaa.

We Land

Kuva: Hannu Rytky

  • NCC:n kehittämä ja rakentama toimistotalo Helsingin Ruoholahdessa
  • Arkkitehtisuunnittelu JKMM Arkkitehdit
  • Rakennusaika 8/2020 – 6/2024
  • Toimistotilaa 18 000 m2
  • Kaikille avoimet kahvila- ja ravintolapalvelut

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.