Kiertotaloutta rakennustyömaalla – kohti jätteetöntä työmaata

NCC on rakentamassa VAV Asunnot Oy:lle Vantaalle asuntokohdetta nimeltään VAV Kaskelantie 1. Kohde on tähän mennessä Suomen suurin rakennushanke, joka on hakemassa pohjoismaista Joutsenmerkkiä. Joutsenmerkin kriteerit täyttäessään rakennus on elinkaarinäkökulmasta ympäristöystävällinen, hyvän sisäilman omaava ja siinä käytetyt rakennusmateriaalit ovat turvallisia ja terveellisiä.

NCC on rakentamassa VAV Asunnot Oy:lle Vantaalle asuntokohdetta nimeltään VAV Kaskelantie 1. Kohde on tähän mennessä Suomen suurin rakennushanke, joka on hakemassa pohjoismaista Joutsenmerkkiä. Joutsenmerkin kriteerit täyttäessään rakennus on elinkaarinäkökulmasta ympäristöystävällinen, hyvän sisäilman omaava ja siinä käytetyt rakennusmateriaalit ovat turvallisia ja terveellisiä.

Joutsenmerkkiä hakiessa rakennushanke kerää pisteitä, joista osa on pakollisia. Yhteensä projektin pitää kerätä 41 pakollista pistettä, lisäpisteitä pitää saada 16 pistettä 44 mahdollisesta pisteestä. Vapaasti valinnaisista pisteistä Kaskelantien työmaa on päättänyt hakea muun muassa jätteiden kierrätys- ja uudelleenkäytöstä. Jos työmaa saavuttaa 70 % jätteiden kierrätys- ja uudelleenkäyttötavoitteen, saavat he kolme pistettä. Tämä tavoite on sama, kuin mihin koko NCC pyrkii vuoteen 2020 mennessä.

Helmikuun loppuun mennessä kierrätysaste koko projektin kuluessa oli upeat 82 %. Projekti on tällä hetkellä aikataulussaan ja meneillään on sisävalmistusvaihe. Hankkeen luovutus on tämän vuoden syyskuussa.

Miten työmaa on onnistunut saavuttamaan korkean kierrätysasteen?

Rakentavaa yhteistyötä palveluntoimittajan kanssa

Ensinnäkin avainasemassa on ollut yhteistyö palveluyritys L&T:n kanssa, joka on vastannut tämän projektin jätehuollosta ja kiertotalouden mahdollistamisesta. Työmaa on istunut L&T:n kanssa useita kertoja alas miettimään, miten kierrätysaste saadaan korkealle. L&T on löytänyt eri jätejakeille mahdollisuudet uudelleenkäyttöön tai kierrätykseen.

Käytännössä työmaalla kaikki jätelajit kerätään erilleen. Puujäte – sekalainen ja puhdas – joka on tonnimäärältään työmaan suurin jätelaji, on mennyt Lahteen Labio Oy:lle orgaanisen jätteen kompostoinnin tukiaineeksi. Betonijäte taas on lähtenyt kierrätettäväksi Rudus Oy:lle Betoroc-murskeeksi, jota voi hyödyntää maarakentamisessa. Jätelajitteluun päätynyttä kipsilevyä kierrätetään kipsilevyiksi, pelti pelliksi, paperi paperiksi. Työmaatoimistojen sekajäte ja työmaan rakennussekajäte päätyvät polttoon ja tätä kautta energiaksi.

Tiedon saaminen on tärkeää. L&T:n uusi ympäristönetti näyttää suoraan työmaalle, missä mennään kierrätysasteen kanssa (ks. kuva). 100 % hyödyntämisaste tarkoittaa, että mitään jätettä ei mene kaatopaikalla, vaan kaikki jäte hyödynnetään, joko kierrätyksen, uudelleenkäytön tai energiana käytön kautta. Suurin eroavaisuus verrattuna tämän hetkiseen rakennustyömaiden jätehuoltoon on, että yleisesti puujäte menee poltettavaksi ja hyödynnettäväksi edelleen energiaksi, mitä ei lasketa kierrätykseksi tai uudelleenkäytöksi. Tämä siksi, että puun polton jälkeen ei puumateriaalilla voi enää tehdä mitään taloudellista arvoa lisäävää.

Sekajätteen määrää pienemmäksi

Jätehuoltokustannuksiltaan Kaskelantien hanke on tähän mennessä ollut maltillinen. Kokonaisuudessaan jätettä on syntynyt keskimääräistä vähemmän. Tämä on osaltaan johtunut muun muassa kylpyhuone-elementtien hyödyntämisestä, mikä vähentää työmaalla syntyvää jätemäärää.

Työmaalla on myös hyödynnetty muita jo aiemmin NCC:n asuntorakentamisessa kehitettyjä, sekajätettä vähentäviä toimintamalleja. Aliurakoitsijat ovat kukin vastuussa omista jätteistään ja niiden lajittelusta. Lajittelu on vastuutettu myös aliurakointisopimuksissa. Jos lajittelusta ja puhtaudesta ei huolehdita sovitun mukaisesti, on tästä mahdollista sakottaa. NCC tarjoaa kullekin aliurakoitsijalle kustakin työvaiheesta tulevien jätelajien jäteastiat. Nämä tunnistetaan jo työmaan alussa tehtävässä jätehuoltosuunnitelmassa.

Myös logistiikka suunnitellaan tarkasti. Sekajäteroskikset ovat pois kerroksista ja sekajätelava sijaitsee kauimmaisena jätelavoista. Näin varmistetaan se, että lajittelu on helpompaa, kuin sekajätteen tuottaminen. Jätepuristimien käyttö työmaalla vähentää kuljetustarvetta. Jätelavojen tyhjennyksen logistiikka on optimoitu, ja se hoidetaan digitaalisesti hyödyntäen L&T:n sovellusta, Raksanappia. Lavan tyhjennys hoituu 24 tunnin sisällä tilauksesta ja lavan tyhjennystilauksia voi seurata lokikirjasta.

Matkalla kohti jätteetöntä työmaata

Otsikon mukaisesti Kaskelantien työmaa ei ole kaukana siitä, että voisimme puhua kiertotalouden mukaisesta työmaasta. Kun haluamme päästä 100 prosentin kierrätys- ja uudelleenkäyttötavoitteeseen, tarvitsemme hyviä yhteistyökumppaneita, useita kokouksia, fiksuja toimintatapoja, digitaalisuutta sekä ennen kaikkea yhteistä tahtotilaa kiertotalouden toteuttamiseen. Näistä aineksista on tehty jätteetön työmaa.

Johanna Kirkinen
ympäristöpäällikkö, NCC Building

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


  • Janne Sanden

    5 huhtikuuta, 2018 16:54

    tutkimme koulussa juuri rakennusjätesuunnittelua ja kierrätystä. Aiheenne sopii tähän.