Kestävä kehitys muuttaa rakennusalan toimintamallit

Rakennussektori tarvitsee enemmän yhteistyötä hiilijalanjäljen pienentämiseksi nopeasti. NCC:n kestävän kehityksen johtaja Christina Lindbäck haluaa eri tieteenalat ja sidosryhmät mukaan.

Rakennussektori tarvitsee enemmän yhteistyötä hiilijalanjäljen pienentämiseksi nopeasti. NCC:n kestävän kehityksen johtaja Christina Lindbäck haluaa eri tieteenalat ja sidosryhmät mukaan.

”Koko rakennusalan arvoketjun pitää muuttua yhtä aikaa, jotta kestävän kehityksen tavoitteet toteutuvat”, sanoo Christina Lindbäck. Kestävä kehitys on huomioitu NCC:n toiminnassa jo kauan, ja omistajat seuraavat kehitystä aktiivisesti. Lindbäck otti vastuun kestävän kehityksen johtamisesta NCC-konsernissa vuonna 2011.

”Rakennusten energiatehokkuutta on parannettu paljon, mutta rakennusvaiheen hiilijalanjälki on edelleen valtava haaste koko rakennussektorille. Meidän on muun muassa opittava lisää rakennusmateriaaleista ja käytettävä niitä ilmaston kannalta tehokkaammin”, kertoo Lindbäck.

Hiilineutraalius rakentamisen hintaa tärkeämmäksi

Rakennusprojekteissa on usein painetta saada rakennus muuttovalmiiksi mahdollisimman nopeasti. Lindbäck kannustaa puhumaan asiakkaiden kanssa pidemmän rakennusajan eduista. ”Rakennuksen elinkaari voi olla 80-90 vuotta. Puoli vuotta on lyhyt aika suhteessa rakennuksen kokonaiskäyttöikään, mutta sen avulla voi olla mahdollista parantaa laatua ja pienentää hiilidioksidipäästöjä tutkimalla eri materiaalivaihtoehtoja”, Lindbäck sanoo.

”Kestävyyden edellyttäminen tarkoittaa uusien toimintatapojen opettelua, ja muutokseen kuuluu aina vastarintaa”, toteaa Lindbäck. Rakennusala voi hakea inspiraatiota yrityksiltä kuten Ikea ja H&M. ”Alallamme muutos tapahtuu tasaisen varmasti”, Lindbäck jatkaa.

Kestävä kehitys on tuonut rakennusalalle uusia arvoja

”Tunnekokemusten tuotteistaminen ja hinnoittelu on ollut rakennusalalle epätyypillistä. Rakennusten käyttäjille tärkeälle sosiaaliselle näkökulmalle tai vihreämmän ympäristön rakentamiselle on vaikea laittaa hintalappua”, Lindbäck sanoo.

Tarinankerronta vahvistaa rakennuksiin liittyviä tunteita. ”Apple on onnistunut hyvin ymmärtämään puhelimeen liittyvää käyttäjän tunnetta. Kestävä kehitys on auttanut rakennussektoria nostamaan tärkeiksi laajemmin muita arvoja hinnan lisäksi”, jatkaa Lindbäck. Ekotehokkaiden kiinteistöjen luokitusjärjestelmä BREEAM voi tehdä rakennuksen kokonaisvaltaiset ympäristövaikutukset näkyviksi.

Monipuoliset näkökulmat parantavat ratkaisukykyä

Lindbäck nostaa esiin laajan ja avoimen keskustelun merkityksen: ”Monimutkaiset haasteet vaativat yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Kannustan harjoittelemaan tätä jo korkeakouluissa. Tekninen ala voi laajentaa näkökulmaa yhdessä humanististen aineiden opiskelijoiden kanssa.”

Markkinoiden muutos ja kestävä kehitys on vaatinut rakennusalalta nopeaa mukautumista. NCC:n organisaatio on utelias ja innokas oppimaan uutta. ”Toivotamme tervetulleeksi nuoret osaajat ja uudet näkemykset rikastamaan keski-ikäisten tuomaa pitkää kokemusta”, Lindbäck sanoo.

”Digitalisaatio vauhdittaa rakennusalan tarvitsemia muutoksia. 3D- ja 4D -mallintamisen avulla säästetään materiaaleja, koska asiakkailta ja loppukäyttäjiltä voidaan kerätä palautetta ennen kuin mitään on rakennettu. Voimme kerätä tietoa kiinteistöstä ja käydä vuoropuhelua potentiaalisen asiakkaan kanssa. Robotiikka tekee yksinkertaiset, toistuvat työt ja tekoälyä voidaan hyödyntää yhä enemmän”, kertoo Lindbäck.

Muutokset ympäristössä herättävät halun toimia

”Pohjoismaalaisilla on etuoikeus asua lähellä luontoa myös kaupunkialueilla. Muutokset ympäristössä saavat meissä aikaan halun toimia”, sanoo Lindbäck.

Hän nostaa nuoren ruotsalaisen ympäristöaktivistin inspiroivaksi esimerkiksi: ”Greta Thunberg on päässyt keskustelemaan useiden maailman johtavien henkilöiden kanssa. Hän on aito ja hänen argumenttinsa pohjautuvat tieteellisesti osoitettuihin faktoihin. Siksi Gretan vaatimus tulevaisuuden tarpeiden kiireellisestä huomioimisesta saa ihmiset vakuuttumaan.”

NCC:n tavoitteena on vähentää omia hiilidioksidipäästöjä 50 prosentilla vuoden 2015 tasosta vuoteen 2020 mennessä. ”Olemme tähän mennessä vähentäneet hiilidioksidipäästöjä 32 prosentilla tarkastelemalla kiven ja asfaltin tuotannon sekä työmaaparakkien ja työkoneiden energiankäyttöä työmailla”, kertoo Lindbäck. ”Tieto ja ilmastoasioiden esille nostaminen auttavat ihmisiä ymmärtämään omien valintojen vaikutukset tuloksiin”, Lindbäck lisää.


NCC on mukana Espoon Lähiöfestin pääkumppanina. Christina Lindbäck kertoo perjantaina 27.9. People Driven City -seminaarissa omassa puheenvuorossaan, miten sodanjälkeisiä ”Million programmet” -aikaisia asuinalueita Ruotsissa korjattiin haluttavammiksi ja mitä hankkeesta voidaan oppia
.

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.