Harppuunan Puosun työmaalla vastuullisuus on osa päivittäistä tekemistä

NCC otti vuonna 2017 käyttöönsä Vastuullinen työmaa -toimintamallin seitsemän pilottihankkeen voimin. Yksi hankkeista on Turun Harppuunakortteliin nouseva asuintalopari Harppuunan Puosu. Kohteen ollessa loppusuoralla, on aika kuulla, kuinka pilottihanke on edennyt.

NCC otti vuonna 2017 käyttöönsä Vastuullinen työmaa -toimintamallin seitsemän pilottihankkeen voimin. Yksi hankkeista on Turun Harppuunakortteliin nouseva asuintalopari Harppuunan Puosu. Kohteen ollessa loppusuoralla, on aika kuulla, kuinka pilottihanke on edennyt.

Rakennusteollisuus käyttää merkittävän määrän luonnonvaroja ja työllistää Suomessa neljännesmiljoona henkilöä. Taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset näkökulmat huomioivalla rakentamisella on näin ollen merkittävät vaikutusmahdollisuudet kestävään kehitykseen. Tämän pohjalta syntyi NCC:n Vastuullinen työmaa -toimintamalli, joka on käytännönläheinen tapa toteuttaa kestävää kehitystä työmailla. NCC:llä on jatkuvasti käynnissä lukuisia kestävän kehityksen eteen tehtäviä edistysaskeleita, jotka Vastuullinen työmaa kokoaa yhden otsikon alle ja yhtenäistää niiden seurannan.

Tavoitteet ohjaavat tekemistä

Yksi Vastuullinen työmaa -toimintamallin pilottihankkeista on Turun Harppuunan Puosu. Kyseessä on ensimmäinen Turun Harppuunakortteliin nouseva noin sadan asunnon talopari.

– Harppuunan Puosun työmaalla toimintamalli jalkautettiin käyttöön infotilaisuuksilla työntekijöille ja sen vastaanotto on ollut positiivinen. Uusi toimintamalli luonnollisesti vaatii opettelua, mikä vie aina oman aikansa, kertoo Roope Mäkinen, Harppuunan Puosun vastaava työnjohtaja.

Vastuullisella työmaalla on käytössään konkreettinen lista, joka määrittää tavoitteita ja ohjaa tekemistä. Lista koostuu osa-alueista, jotka liittyvät päästöihin, materiaalivalintoihin, jätehuoltoon, energian käyttöön, työskentelyolosuhteisiin, terveyteen ja turvallisuuteen sekä vuorovaikutukseen esimerkiksi naapurien kanssa. Lisäksi arvioimalla jatkuvasti riskejä ja mahdollisuuksia luodaan yhä kestävämpiä toimintoja ja tapoja.

– Meillä on yhdessä laatimamme lista tavoitteista koko ajan esillä työmaatoimistossa. Jokainen voi siis nähdä, mitä olemme saavuttaneet ja missä on vielä työtä. Tavoitteet on otettu osaksi muuta tekemistä, jolloin ne ovat osa päivittäistä työtä.

Reilu ja siisti työmaa

Vastuullisen työmaan konseptin etenemistä seuraa Harppuunan Puosun työmaalla työnjohdon rinnalla vastuuhenkilöksi nimetty työnjohtoharjoittelija. Vastuulliset työtehtävät harjoittelijoille ja työelämään tutustujille ovat kiinteä osa reiluja työskentelyolosuhteita, millä lisätään mahdollisuuksia kehittää omaa osaamista. Toiset huomioiva ja suvaitseva kanssakäyminen on Harppuunan Puosun työmaalla otettu osaksi Vastuullisen työmaan tavoitteita.

– Meillä on työmaalla hyvä ilmapiiri. Vastuullisuustavoitteissamme olemme sosiaalisen näkökulman huomioineet muun muassa ottamalla käyttöön työmaan aamutreenit, joka on NCC:n aikanaan kehittämä juttu. Ja työmaalla on oma verkkosivu, jossa julkaisemme aina perjantaisin viikkotiedotteen. Se tuntuu kovasti kiinnostavan työntekijöitä ja on hyvä tapa kertoa myös laajemmalle yleisölle, mitä työmaalle kuuluu, toteaa Mäkinen.

– Yhtenä monista toimenpiteistä voisin vielä mainita, että omistimme vaatteiden kuivaamiselle kokonaisen huoneen, joka varustettiin puhaltimin. Näin kaikilla on mahdollisuus kuivata vaatteet työmaalla sateisen työpäivän jälkeen.

Harppuunan Puosun työmaalla on panostettu erityisesti myös jätteiden kierrätykseen ja erotteluun. Kierrätys on nostettu omaksi osakseen aliurakoitsijasopimuksia, millä halutaan varmistaa, että kaikki ovat tietoisia ja sitoutuvat siihen. Harppuunakorttelin siisteys ja jätteiden lajittelu ovat asioita, jotka myös näkyvät lähiympäristöön.

– Meillä on hieno sijainti Turun kasvavalla sataman alueella, joten meidän tulee huomioida, että työmaa näkyy useille ohikulkijoille, ja että moni on siitä kiinnostunut. Viime vuoden itsenäisyyspäivänä järjestimme työmaan Suomi 100 -juhlavalaistuksen, kuten Turun linna naapurissamme, kertoo Mäkinen.

– Työmaan ulkopuolelle pyrimme muutoinkin viestimään mahdollisimman hyvin. Lähetämme muun muassa naapuritiedotteita ja mahdollistamme vierailuja työmaalle. Mainostamme työmaa-aidoissamme, että käytössämme on Vastuullinen työmaa -konsepti. Läpinäkyvyys lisääntyy, kun ympäristö tietää, mitä työmaalla tehdään. Ja tarvittaessa meiltä voi kysyä lisää.

Käytönaikainen vastuullisuus merkittävässä roolissa

Vastuullisen työmaan tavoitteita tukien hankkeessa on selvitetty vanhan rakennuskannan hyötykäyttömahdollisuuksia. Muun muassa uusiokäyttökelpoiselle betonimateriaalille, jota voidaan hyödyntää asfaltoitavien alueiden rakennekerroksiin, on haettu tarvittavat viranomaisluvat. Työmaalla on myös nostettu tapetille rakennusajan päästöt, joita huomioidaan muun muassa rajoittamalla työkoneiden tyhjäkäyntiä.

Myös itse rakennuskohteena Harppuunakortteli tukee vastuullista rakentamista, sillä sen suunnittelussa on huomioitu useita kestävän kehityksen ratkaisuja. Ne näkyvät vahvasti rakennuksen loppukäyttäjille, tuleville asukkaille. Korttelin energiaomavaraisuus on korkea – energiaa tuotetaan yli 70 maalämpökaivolla, mikä tekee siitä Pohjoismaiden tämän hetken suurimman maalämmöllä lämmitettävän asuinkohteen. Lisäksi talojen katoille on sijoitettu aurinkosähköpaneelit. Viihtyisyyttä lisäävät viherkatot ja iso pihakansi. Piha-alueelta löytyy VILPPI eli vesi-ilmalämpöpumppu, joka pitää pihan sulana. Autohallin maantasossa olevan lattian lämmöneristeenä ja kevennyksenä on käytetty vaahtolasia. Kyseessä onkin toistaiseksi Suomen toiseksi suurin vaahtolasikohde. Vaahtolasikerros myös toimii Suomen suurimpana hulevesien viivytysaltaana, mikä on ratkaisuna varsin poikkeuksellinen.

Vastuulliselle työmaalle jatkoa

Harppuunan Puosussa on käynyt runsaasti kiinnostuneita kävijöitä ja Vastuullisen työmaan konseptista on kerrottu monille eri tahoille.

– Olemme isännöineet lukuisia vierailijoita sekä ottaneet työmaalle harjoittelijoita ja työelämään tutustujia, muun muassa maahanmuuttajataustaisia. Ylpeänä voimme heille kertoa vastuullisista teoistamme, joita jatkuvasti kehitämme myös uusia, sanoo Mäkinen.

Syksyllä Harppuunakortteliin ryhdyttiin rakentamaan seuraavaa taloparia, Harppuunan Majakkaa. Vastuullisen työmaan opit on otettu käyttöön myös siellä.

– Harppuunan Puosu oli Vastuullisen työmaan pilottikohde, josta nopeasti kävi selväksi, että toimintamalli toimii ja auttaa työmaita vastuullisuudessa.

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.