Ensimmäiset opit vähähiilisen rakentamisen yhteistyöprojektista

NCC Suomen, Stora Enso Wood Products -divisioonan ja Combient Puren yhteistyön ensimmäiset kuukaudet ovat vierähtäneet nopeasti ja olemme oppineet työryhmässä toisiltamme jo paljon. Rakennusmateriaalitoimittajan ja rakennusliikkeen huippuosaajien yhteentuominen on nopeasti synnyttänyt monipuolisesti ideoita vähähiilisen rakentamisen edistämiseksi.

NCC Suomen, Stora Enso Wood Products -divisioonan ja Combient Puren yhteistyön ensimmäiset kuukaudet ovat vierähtäneet nopeasti ja olemme oppineet työryhmässä toisiltamme jo paljon. Rakennusmateriaalitoimittajan ja rakennusliikkeen huippuosaajien yhteentuominen on nopeasti synnyttänyt monipuolisesti ideoita vähähiilisen rakentamisen edistämiseksi.

Pilottirakennukset tutkimuksen kohteena

Aloitimme yhteistyöprojektin sprintillä, jossa keskityimme NCC:n ja Stora Enson toimintatapojen ymmärtämiseen osana rakentamisen arvoketjua, sekä betoni- ja puurakentamisen eroavaisuuksien tarkasteluun. Tutkimuksemme kohteena oli kaksi esimerkkirakennuskohdetta NCC:ltä. Stora Enso teki tarkastelun sille, miten kyseiset alun perin betonia pääraaka-aineena käyttävät kohteet muutettaisiin puurakennuksiksi. Näiden tarkasteluiden pohjalta keräsimme listan niistä toimista, joita meidän koko projektin aikana kannattaa edistää vähähiilisen rakentamisen kehittämiseksi.

Pilvi Seppälä, Stora Enson palvelukehityspäällikkö sekä yhteistyöprojektin koordinoija Stora Enson puolelta kiteyttää ensimmäiset ajatuksensa yhteistyöstä:

“Yhteistyöprojekti on alkanut nopeatempoisesti ja suurella innolla. Me kaikki tähtäämme samaan lopputavoitteiseen – haluamme vastata markkinakysyntään vähähiilisillä ratkaisuilla. Ilmapiiri keskustelulle on ollut avointa ja rehellistä ja olemme luoneet luotettavan ympäristön oppimista varten molemmille yrityksille.”

Kohti hybridityöskentelyä

Hybridityöskentelymalli, jossa työpajat ja tapaamiset on osittain järjestetty kasvotusten etätapaamisten sijaan, on ollut Pilvi Seppälän mielestä erinomainen ratkaisu.

“Pitkien etätyöskentelyjaksojen jälkeen on ollut inspiroivaa ja energisoivaa osallistua työpajoihin myös kasvotusten, sekä jakaa näkemyksiä aiheista, jotka pelkästään digitaalisissa kokouksissa saattaisivat olla hankalasti käsiteltäviä. On ollut myös mahtavaa havaita NCC:n kiinnostus ja innostus yhteistyötä kohtaan”, hän kommentoi.

Myös Mia Bungers, NCC Suomen suunnittelupäällikkö kiittää Stora Enson tiimiä aktiivisesta otteesta yhteistyössä. Hän toivoo näkevänsä lisää paikan päällä järjestettäviä työpajoja, koska pitää niitä tehokkaimpana yhteistyöntapana, kun aloitetaan jotain uutta.

“Ensimmäiset yhteistyön kuukaudet ovat korostaneet tärkeimpiä kehityskohteita yhdessä työstämiselle. Yhteinen kehitystyö ja sen tulokset tulevat helpottamaan puun sisällyttämistä vähähiilisenä materiaalina NCC:n tarjousprosessiin, esimerkiksi toimistorakennusprojektien kohdalla”, Mia Bungers sanoo.

Loppukäyttäjä keskiössä

Tällä hetkellä projektitiimi keskittyy ymmärtämään kiinteistön omistajien ja sijoittajien toiveita siitä, miten rakentamisen arvoketjun toimijoiden tulisi kehittää vähähiilisiä rakennusmateriaalivaihtoehtoja ja niiden ominaisuuksia. Combient Pure on tehnyt haastatteluita kartoittaakseen asiakkaiden tarpeita ja odotuksia. Tämä on ollut arvokasta sekä NCC:lle että Stora Ensolle.

“Olemme oppineet lisää asiakkaiden vähähiilisen rakentamisen tavoitteista ja vähähiilisiin materiaalivalintoihin liittyvästä kysynnästä markkinoilla”, Pilvi Seppälä toteaa.

Vastataksemme kiinteistönomistajien ja sijoittajien tietotarpeisiin, on myös tärkeää lisätä ymmärrystä puurakentamisen vaatimuksista suurissa rakennusprojekteissa.

“Tämä yhteistyö osoittaa, että vaatii aikaa sisäistää kaikki mahdollisuudet ja rajoitteet puulla rakentamiseen sekä puun käytön optimointiin liittyen parhain mahdollisin tavoin,” Pilvi Seppälä sanoo.

“On tärkeää käydä läpi myös puurakentamisen rajoitteet sekä tavat ottaa nämä rajoitteet huomioon projekteissa. Hienoa, että voimme käydä avointa keskustelua myös näistä aiheista”, Mia Bungers lisää.

Vähähiilisen rakentamisen kysyntä on kasvamassa ja puu on yksi päävaihtoehdoista silloin kun haluamme päästä materiaalisidonnaisiin päästövähennystavoitteisiin. Asiantuntemuksen jakaminen ja arvoketjun mittainen yhteistyö ovat keskiössä vähähiilisen rakentamisen edistämisessä.

Projektin tulokset julkaistaan keväällä 2022. Seuraa projektin etenemistä Combientin nettisivuilla ja NCC:n uutisvirrassa!

Marika Määttä
Head of Combient Pure

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.