Asfalttityöntekijät huolissaan liikenteen ylinopeuksista

Moni tien päällä kulkeva, ja varsinkin siellä työtä tekevä, tuntee välinpitämättömyyden kasvaneen liikenteessä. NCC:n asfalttityöntekijöiden palautteesta käy ilmi, että liikenne pelottaa. Yötyöt lisäävät riskejä.

Moni tien päällä kulkeva, ja varsinkin siellä työtä tekevä, tuntee välinpitämättömyyden kasvaneen liikenteessä. NCC:n asfalttityöntekijöiden palautteesta käy ilmi, että liikenne pelottaa. Yötyöt lisäävät riskejä.

NCC:llä kerätään turvallisuushavaintoja mobiilikäyttöisellä Synergi-sovelluksella. Niistä käy ilmi, että asfalttitöissä ohikulkevan liikenteen ylinopeudet koetaan merkittäväksi vaaratekijäksi. Samaa palautetta tulee myös monissa sisäisissä keskusteluissa ilmi. Työntekijät kokevat, että liikennekulttuuri on koventunut.

– Vetoamme tienkäyttäjiin, että he noudattaisivat päällystyömaiden nopeuksia oman ja meidän henkilöstömme turvallisuuden vuoksi. Kukaan tuskin tahallaan työntekijöidemme turvallisuutta vaarantaa, mutta riskiä ei selvästikään ymmärretä, eikä myöskään osata asettua liikenteessä työtään tekevien asemaan, NCC:n Asfaltin aluejohtaja Ilmo Hyyppä toteaa.

Suoraa palautetta

Ympäri Suomen päällystystöitä tekevän mobiiliyksikön vaaratilanneraportoinnista nousee esiin, että noin 15 % kaikista havainnoista koskee ohikulkevaa liikennettä ja nopeusrajoitusten noudattamista. Se on selkein yksittäinen havainnoista esiin nouseva asia.

Esimerkiksi tällaisia havaintoja on Synergi-järjestelmään kirjattu:
• ”Nopeusrajoitusmerkit tehottomia, ani harva ajaa rajoituksen mukaan.”
• ”Liikenteen nopeudet työntekijälle hengenvaaralliset.”
• ”Paljon ylinopeutta ajavaa raskasta liikennettä.”
• ”Onko moottoritiellä työskentely turvallisempaa? Miksi korkeampi nopeusrajoitus moottoritiellä kuin tavallisella, autot tulevat vielä kovempaa ja kun ei ole valvontaa, niin mikään ei muutu.”
• ”Liikenteen vauhti todella kova ajoittain, rajoitus 30km/h ja nopeudet vähintään tuplat.”
• ”Liikenne ei noudata nopeusrajoituksia.”
• ”Yötyössä liikenteen vauhdit lisääntyvät ja kaikenlainen havainnointi vaikeutuu. Lisää riskiä onnettomuuteen huomattavasti.”

Miten asenteita voi muuttaa?

NCC vie yleistä liikenneturvallisuuskulttuuria eteenpäin esimerkiksi NCC:n ajankohtaisista työmaista kertovalla Aja hiljaa -Facebook-sivulla. Tiedon lisäämisen ja tekijöiden esiin tuomisen toivotaan tuovan inhimillisyyttä liikenteeseen ja arvostusta tien päällä työtä tekeville. NCC on tuonut aiempina vuosina Aja hiljaa -kampanjoissa ihmisen lähelle muistuttamalla, että tiellä töitä tekevät ovat tavallisia ihmisiä, isiä, äitejä ja muita perheenjäseniä, joita odotetaan kotiin.

– Olen juuri käynyt yövuorossa tutustumassa Kehä III:lla Vantaalla ja kyllä sen voi ihan omin silmin nähdä, että riski on todellinen. Liikennekäyttäytyminen on huolestuttavaa, eikä toisen työtä juuri kunnioiteta, NCC:n työkykypäällikkö Taina Tuhkanen toteaa.

Tietyömaalla työskentelyolosuhteet ovat ahtaat ja tienvierusta kapea. Liikenteelle ohjatulla ajokaistallakin joudutaan käymään.

– Työmaan liikenne, kuten asfalttimassaa ajavat autot, ja muut ammattikuljettajat ovat mielestäni avainasemassa näyttämässä esimerkkiä, että tietyömaan kohdalla todella hidastetaan vauhtia nopeusrajoitusten mukaisesti, oli kiire tai ei. Työmaaliikenteen nopeusrajoitusten noudattamatta jättämisiin pystymme tarvittaessa sopimusteitse puuttumaan. Muun tieliikenteen osalta vaikutusmahdollisuutemme ovat selvästi rajallisemmat, NCC:n Ilmo Hyyppä toteaa.

Pimeys ja yötyö lisäävät riskejä

Tietyöt jatkuvat koko syksyn, jolloin pimeys ja kosteus tuovat lisähaasteita ja näkyvyys on usein kesän olosuhteita huonompi. Yleisesti turvallisuuteen liittyvät riskit kohoavat ja tietöitä tehdään hyvin paljon myös yöaikaan. Liikenne ei pääväylillä hiljene edes silloin, vaan matka jatkuu ja tavara kulkee läpi yön.

– Tietyössä on liikenteen, vuodenajan ja sään tuomia ulkoisia vaaratekijöitä, joihin emme voi NCC:llä vaikuttaa. Toinen fakta on, että pitkässä yövuorossa aamuyön tunteina fysiologia alkaa tehdä omaa tehtäväänsä ja elimistö siirtyy väistämättä tilaan, jossa väsymys iskee, reaktiokyky laskee ja riski tapaturmaan kasvaa, Taina Tuhkanen painottaa.

Toisen puolesta ei voi tehdä liikenteessä valintoja, mutta omaan vireystilaan voi aina vaikuttaa.

– Omasta vireydestä voi huolehtia nukkumalla riittävästi, syömällä terveellisesti, juomalla riittävästi vettä ja pitämällä useita taukoja työvuoron aikana, Tuhkanen toteaa.

Mitä pelolle voi tehdä?

Kaiken työn lähtökohta on, että ihmisellä pitäisi olla mahdollisuus tulla töihin pelkäämättä. Riskien tiedostaminen ja niiden mahdollisimman hyvä hallinta lisäävät turvallisuuden tunnetta. NCC:llä on myös painotettu kaverista huolehtimista: jos oma tarkkaavaisuus herpaantuu tai häiriintyy, kaverin pitää aina puuttua tilanteeseen. Työryhmän oma asenne on oltava turvallisuusmyönteinen ja työvuoro aloitetaan NCC:llä niin, että ensimmäiseksi käydään yhdessä läpi vuoron tavoitteet ja turvallisuusriskit. Tässä vaiheessa esiin tulevia puutteita voidaan vielä korjata, jotta työ päästään aloittamaan turvallisesti. Asioiden läpikäynti saattaa myös selvittää omia ajatuksia ja kirkastaa turvallista toimintatapaa.

– Varmasti tehokkain ratkaisu ohikulkevan liikenteen tuomaan turvallisuusriskiin on nopeudenvalvonta. Tietenkään sitä ei ole mahdollista järjestää kaikilla tietyömailla ja aina löytyy niitä, jotka eivät välitä siitäkään. Yksittäistapaukset ovat kuitenkin asia erikseen, huolestuttavinta on, jos yleinen liikennekäyttäytyminen pitää ylinopeutta normaalina, NCC:n turvallisuuspäällikkö Hannu Heino sanoo.

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.