Asfalttityömaan todelliset päästöt voidaan nyt mitata

Digitaalisuus on tuonut päällystysalalle uudenlaisia mahdollisuuksia mitata asfaltointityötä. Viimeksi toteutettiin Väyläviraston (ent. Liikennevirasto) digihanke, jossa päällystystyön päästöjä ja energiankulutusta mitattiin reaaliaikaisesti.

Digitaalisuus on tuonut päällystysalalle uudenlaisia mahdollisuuksia mitata asfaltointityötä. Viimeksi toteutettiin Väyläviraston (ent. Liikennevirasto) digihanke, jossa päällystystyön päästöjä ja energiankulutusta mitattiin reaaliaikaisesti.

NCC ja Väylä tekivät yhdessä uraauurtavan digikokeilun juuri nyt, kun hiilidioksidipäästöt kiinnostavat ehkä enemmän kuin koskaan aiemmin. Pilottihankkeessa testattiin päällystysprosessin automaattista polttoaineenkulutusmittausta ja reaaliaikaista raportointia, joiden tietoja käytettiin CO2-päästölaskennan pohjana. Polttoaineenkulutusta mitattiin automaattisesti asfalttimassan valmistuksessa asfalttiasemalla, massan kuljettamisessa työmaalle ja päällysteen levittämisessä sekä tiivistämisessä. NCC vastasi mittausjärjestelmän suunnittelusta ja toteutuksesta.

– Kaikki hankkeessa olleet osapuolet ottivat mittauksen hyvin vastaan, eikä kukaan ollut projektista oikeastaan erityisen yllättynyt. Autoilijatkin olivat jo odotelleet, koska todellista kulutusta aletaan mitata. Saimme kaikki tiedot hyvin kerättyä, vaikka toki aina tulee jonkin verran koneiden vaihtoa, joka aiheuttaa ylimääräisiä toimenpiteitä myös mittalaitteiston asentamisessa, NCC:n kehitysinsinööri Marko Olli kertoo.

Projektissa mittauksia tehtiin yhteensä 14 eri koneelta tai kulkuneuvolta, joihin asennettu mittari toimitti luvut automaattisesti NCC:n järjestelmään ja sieltä Väylälle.

– Lisäksi manuaalista datan keräystä käytettiin laadunvarmennusmenetelmänä automaattisen järjestelmän toiminnan seuraamista varten. Automaattinen järjestelmä toimi kuitenkin luotettavasti, Olli toteaa.

Väylän Ossi Saarinen ja NCC:n Marko Olli Mommilantien päällystystyömaalla.

Digitaaliset laitteet kuuluvat asfalttiarkeen

Yritykset ovat jo pitkään digitalisoineet omia prosessejaan ja työtä raportoidaan monin tavoin. Digitaalisten laitteiden ja ohjelmien käyttö ei ole enää edes perinteisiksi mielletyissä asfaltointitöissä mikään erikoisuus.

– Tieto syntyy kerran prosessissa tai koneessa, ja tätä samaa tietoa tulisi pystyä käyttämään, kun osoitetaan esimerkiksi tuotteen sopimuksenmukaisuus ja laatu asiakkaalle. Tämä vaatii eri tietojärjestelmien yhdistämistä rajapintojen avulla, jolloin tieto saadaan siirtymään oikeaan paikkaan automaattisesti, NCC:n toiminnanohjauksen johtaja Sami Horttanainen kertoo.

Manuaalisista raportoinneista voitaisiin siis siirtyä digitaalisiin. Kuitenkin päällystysalalla on yhä olemassa vielä työvaiheita, joissa raportointia pyydetään manuaalisesti numeroita syöttämällä – jos ei nyt enää paperille niin sähköiseen ohjelmaan kuitenkin.

– Meillähän on jo kaikki mahdollisuudet digitaalisuuden hyödyntämiseen olemassa. Järjestelmätoimittajia löytyy paljon ja melkein mitä vain voidaan mitata. Oikeastaan kysymys kuuluukin nyt, mihin voimme kaikkea mitattua tietoa käyttää, jotta siitä on hyötyä? Mitä asiakas haluaisi tietää? Eli pallo on vahvasti tällä hetkellä tilaajalla. Mielestäni digitaalisia raportteja voi jo hyvin velvoittaa työtä tilatessa, Horttanainen sanoo.

”Mielestäni digitaalisia raportteja voi jo hyvin velvoittaa työtä tilatessa”, NCC:n Sami Horttanainen sanoo.

Raportointi työmaalta reaaliajassa

Väyläviraston tutkimushankkeen päästöjen digimittaus tehtiin Hämeenlinnassa, NCC:n Lammin Mommilantien päällystystyömaahan liittyvissä töissä. Työmaan kesto päällystyksen osalta oli noin 2 viikkoa ja se koostui noin 9 km pitkästä päällystettävästä tieosuudesta. Sinne tarvittavat asfalttimassat valmistettiin noin 50 km päässä NCC:n Riihimäen asfalttitehtaalla. Massaa kuljettiin tehtaalta tielle yhteensä noin 10 000 tonnia. Asfalttitehtaalta sekä kuljetus-, levitys- ja tiivistyskalustosta automaattisesti mitattu polttoaineen kulutustieto siirtyi välittömästi NCC:n järjestelmiin, josta se tietojen yhdistämisen ja laskennan jälkeen raportoitiin reaaliaikaisesti verkkopalveluun nähtäville kaikille projektiin osallistuneille.

Digikokeilun tuloksena saatiin uutta tietoa

Polttoaineen kulutuksen reaaliaikaisen mittaamisen digikokeilu onnistui hyvin. Mittauksista saadut tiedot tukevat aikaisempia käsityksiä siitä, että selvästi merkittävin päästön aiheuttaja päällystysprosessissa on tällä hetkellä asfaltin valmistusvaihe. Reaaliaikainen mittaaminen koettiin tarkaksi, nopeaksi ja läpinäkyväksi, jolloin tiedot ovat vertailtavissa ja työmäärä sekä virheiden mahdollisuus pienenee.

Väylän Ossi Saarinen kuitenkin muistuttaa, että vaikka kokemukset päästömittauksen digikokeilusta olivat pääosin positiivisia, haasteitakin alalla vielä on. Ennen päästömittausten laajempaa käyttöönottoa pitää Saarisen mukaan selvittää päällystealan ja järjestelmätoimittajien valmius.
– On myös mietittävä, miten seuranta tehdään mahdollisten konerikkojen tai kuljetuskaluston muutosten tilanteissa, Saarinen kertoo.

Tavoitteena hiilijalanjäljen pienentäminen

Valtioneuvoston tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä. Väyläviraston projekti, jossa kehitetään malleja ja toimintatapoja CO2‐päästöjen ja energiankulutuksen ottamiseksi huomioon päällystehankinnoissa, on nyt hyvin ajankohtainen. Päällystystöissä kuluu paljon energiaa, sillä sitä tarvitaan päällysteiden raaka-aineiden, bitumin ja kiviaineksen valmistamisen lisäksi itse päällystemassan valmistamiseen, kuljettamiseen ja levittämiseen.

Uusin digikokeilu toteutettiin osana Väyläviraston digitalisaation kehittämisen osahanketta 3 (Tieverkon ennakoiva kunnonhallinta ja tiestötietojen ylläpitojärjestelmän kehittäminen), jonka tavoitteena on parantaa ja tehostaa tieverkon kunnon hallintaa digitalisaation keinoin.

NCC on ollut aiemminkin mukana Liikenneviraston ohjaamissa digipiloteissa:
– Reaaliaikainen raportointi Remix-pintauksessa
– Tiiveyden tarkkailu jyräyksessä
– Jyrsinnän 3D-koneohjaus: automaattisen toteumamallin luonti

Lue koko loppuraportti CO2-pilotista.

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.